Back

ⓘ Ձայն Հայրենեաց (շաբաթաթերթ)
                                     

ⓘ Ձայն Հայրենեաց (շաբաթաթերթ)

"Ձայն հայրենեաց", գրական, քաղաքական շաբաթաթերթ ։ Ամերիկայի հայ հրատարակչական ընկերութեան պաշտօնաթերթ, վերակազմեալ հնչակեան կուսակցութեան Ամերիկայի շրջանակի, հնչակեան կուսակցութեան Ամերիկայի նահանգային վարչութեան օրգան, վերակազմեալ հնչակեան կուսակցութեան Կ. Պոլսի վարչութեան պաշտօնաթերթ ։ Լույս կը տեսնէ 1899-1911 թուականներուն, Նիւ Յորքի մէջ, Ուստրի մէջ, Բոստոնի մէջ Կ. Պոլիսի մէջ ։ Խմբագիրներ՝ Վ. Շահէնի, Գ. Չիթճեան, Ս. Պարթեան, Մ. Սուրեան, Լ. Լարենց։ Աոաջին շրջանին կը ջատագովէ հայ քաղաքական հոսանքներու գործակցութիւնը, կը մերկացնէ "Ձայն Հայրենեաց" պարբերականին գլխագիրը Թուրքիոյ հայահալած քաղաքականութիւնը։ Համակրանք կը յայտնէ Բալկանեան ժողովուրդներու՝ օսմանեան բռնապետութեան դէմ մղած պայքարին, կանդրադարձէ արեւելահայութեան յուզող խնդիրներուն, ամերիկահայ մշակութային, կրթական, բարեզործական ձեռնարկներուն, կը հրատարակէ հայ հեղինակներու գործեր, ռուս եւ այլ երկիրներու գրողներուն երկեր՝ Ա. Չօպանեանի, Ե. Դուրեանի, Ս. Յարութիւնեանի եւ ուրիշներու թարգմանութեամբ կուշագրաւեն Մ. Գորկու "Բազէի Երգը" եւ Ի. Վազովի "Լծի Սակ" վէպի թարգմանութիւնները)։

Երկրորդ շրջանին կը լուսաբանէ արեւմտահայութեան կացութիւնը օսմանեան "Սահմանադրութեան" վերահաստատումէն 1908 թուական ետք, կը ծանօթացնէ կովկասահայ կեանքին, կը հրատարակէ նիւթեր վերակազմեալ հնչակեան կուսակցութեան գործունէութեան վերաբերեալ։ կը տպագրէ Ատանայի ջարդերու 1909 ականատեսներու վկայութիւններ եւ օտար մամուլի արձագանքներ, կը դատապարտէ թուրք կառավարութեան կիսակատար "բարենորոգումները", օսմանեան "հեղափոխական" կուսակցութիւններուն ծրագիրները։ Կաշխատաքցին Մ. Ա. Գաբրիէլեանը, Հ. Ճանկիւլեանը, Կ. Փափազեանը, Վ. Տիրանեանը Վ. Թեքեան, Տ. Արշակը, Կ. Գարակիւլեանը առաջին շրջան, Զ. Եսայեանը, Ա. Փանոսեանը Ալփասլան, Սիպիլը, Թլկատինցին, Ռ. Սեւակը, Ե. Մեսիաեանը, Ա. Անտոնեանը, Լ. էսաճանեանը, Հ. Գազանճեանը, Գ. Մալխասը, Զ. Գոչեան, Մ. Նաթանեանը, Վ. Արզուեանը, Հ. Երուանդը, Ա. Գնունին եւ ուրիշներ։

1897-1899 թուականներուն շաբաթաթերթ լոյս կը տեսնէ "Տիգրիս" անունով։