Back

ⓘ Հրայր (անձնանուն)
                                     

ⓘ Հրայր (անձնանուն)

  • Հրայր Մարուխեան ծն.1928 Քերմանշահ, Իրան-98 Աթէնք կուսակցական գործիչ
  • Հրայր Դժոխք 1864 Ահարոնք-1904 ազատագրական պայքարի գործիչ
  • Հրայր Ճէպէճեան ծն.1957 Պէյրութ եկեղեցական գործիչ
  • Հրայր Սարգիսեան ծն.1973 Դամասկոս լուսանկարիչ
  • Հրայր Բազէ Խաչերեան ծն.1961 Պէյրութ արուեստագէտ