Back

ⓘ Հնչիւն
                                     

ⓘ Հնչիւն

Հնչիւն, բանաւոր խօսքի նուազագոյն միաւոր։ Հնչիւնաբանութիւը կ՛ուսումնասիրէ լեզուի մը հնչիւնային կազմը, անոր մէջ եղած հնչիւններուն տեսակները եւ փոփոխութիւնները։

Ամէն բառի մէջ կան զանազանելի առանձին ամենափոքր մասեր, որոնք միասին որոշ իմաստ մը կ՛արտայայտեն․ օրինակ՝ քար բառը բաղկացած է երեք ամենափոքր մասերէ՝ ք–ա–ր, իսկ ծաղիկ բառը՝ հինգ ամեափոքր մասերէ՝ ծ–ա–ղ–ի–կ։

Հետեւաբար բառի մէջ զանազանուող ամենափոքր միաւորը հնչիւն կը կոչուի։

Սակաւաթիւ բառեր կազմուած են միայն մէկ հնչիւնէ, օրինակ՝ "ու" եւ "է" հնչիւնները։

Հնչիւնին գրաւոր պատկերը՝ նշանը, տառ կը կոչուի․ օրինակ՝ սար բառը կազմուած է երեք հնչիւններէ, որոնցմէ իւրաքնչիւրը կը գրուի մէկ տառով՝ ս–ա–ր։ Սակայն կայ բարագայ մը, ուր միեւնոյն հնչիւնը կը ներկայացուի երկու տարբեր տառերով․ օրինակ՝ օ հնչիւնը կը գրուի թէ՛ "օ" տառով օր, օղ եւ թէ՛ ո տառով ։ Բառին մէջ յաճախ կը լսենք "է", բայց կը գրենք ե ։

                                     
  • Այնուամենայնիւ, Ի.դարու երաժիշտ - ստեղծագործող Ճոն Քէյճ կը կարծէր, որ որեւէ հնչիւն մը կրնայ երաժշտութիւն ըլլալ Երաժշտագէտ Ժան Ժաք Նաթյէզ կ ամփոփէ յարաբերական
  • կ ըմպէին զայն. սուրճը շուրթերով խմելով այսօր ալ կարելի է լսել ս անման հնչիւն որ յետոյ կը փոխակերպուի չ անման ճպոցին Այստեղէն ալ սուրճ անուանումը
  • Շախկուլեան, Երեւան, Կոմիտասի թանգարան - ինստիտուտի հրատարակչութիւն, 2017: Հնչիւն եւ լռութիւն. երաժիշտը եւ նուագարանը դարերի հոլովոյթում, գիտական յօդուածներ
  • նշանակութեան: ԱՆոնք իրարմէ կը տարբերին նաեւ ուսումնասիրութեան տիրոյթներով հնչիւն բառ, բառակապակցութիւն, ճառախօսութիւն: Ենթաճիւղերը, որոնք շեշտը կը դնեն
  • վերջաւորութեան: Իրլանտական պարկապզուկով կարելի է արտաբերել միաժամանակ եօթ հնչիւն Ռիթա Շառոյեանի հեղինակային Հնագոյն նուագարաններ ֆիլմաշար. Պարկապզուկ
  • զանգակներուն մուրճիկները ուղղահայաց կ ըլլան, այսպիսով երկու զանգակները սովորական հնչիւն կ ունենան միասնաբար մէկ հարուածով: Shelley - ն ընդհանրապէս կը գործածուի
  • Ասոմթաւրուլի Նուսխուրի Մխետրուլի Անուանում Թուային նշանակություն Տառի անուն Հնչիւն Ռոմանիզացուած Համարժէքը հայկականում ან 1 ան ա A a Ա ա ბან 2 բան բ B b Բ

Users also searched:

...
...
...