Back

ⓘ Հատած քսանանիստ
Հատած քսանանիստ
                                     

ⓘ Հատած քսանանիստ

Հատած քսանանիստն ունի 12 ուղղաձեւ հինգանկիւնի եւ 20 ուղղաձեւ վեցանկիւնի նիստ, 60 գագաթ եւ 90 կող: Սա բազմանիստը կը նմանի ոտնախաղի գնդակին, իր ճերմակ վեցանկիւնիներով սեւ հինգանկիւնիներով: Երկրահաշուական գմբէթները, ինչպէս Պուքմինսթըր Ֆուլլերինն է, նմանապէս սա կառուցուացքին է նման:

                                     

1. Կառուցուածք

Սա բազմանիստը կրնայ կառուցուիլ քսանանիստէն իր տասներկու գագաթներէն հատելով իւրաքանչիւր կողի երրորդի չափով եռանկիւնի բուրգեր: Ասիկա կը ստեղծի տասներկու նոր հինգանկիւնի նիստեր եւ վեցանկիւնիներ դարձած նախկին 20 եռանկիւնի նիստեր:

                                     

2. Area and volume

Կողի a {\displaystyle a} երկարութեան պարագային՝

S = 20 ⋅ 3 2 3 + 12 ⋅ 5 4 1 + 2 5 a 2 ≈ 72.607 253 a 2 V = 125 + 43 5 4 a 3 ≈ 55.287 7308 a 3. {\displaystyle {\begin{aligned}S&=\left20\cdot {\frac {3}{2}}{\sqrt {3}}+12\cdot {\frac {5}{4}}{\sqrt {1+{\frac {2}{\sqrt {5}}}}}\righta^{2}&&\approx 72.607\,253a^{2}\\V&={\frac {125+43{\sqrt {5}}}{4}}a^{3}&&\approx 55.287\,7308a^{3}.\end{aligned}}}

Users also searched:

թվաբանական որ գործողություններն են ոչ միշտ կատարելի բնական թվերի բազմության մեջ,

...
...
...