Back

ⓘ Հատած խորանարդ
Հատած խորանարդ
                                     

ⓘ Հատած խորանարդ

Հատած խորանարդն ունի ութ ուղղաձեւ եռանկիւնի վեց ուղղաձեւ ութանկիւնի նիստերէն կազմուած կառուցուածք: Անոր իւրաքանչիւր միանման գագաթներուն կից են երկու ութանկիւնի եւ մեկ եռանկիւնի նիստեր: Գագաթին կից մարմնային անկիւնը arccos ⁡ − 2 3 ≈ 0, 89 π. {\displaystyle \arccos \left-{\frac {2{\sqrt {2}}}{3}}\right\approx 0.89\pi.} է:

Հատած խորանարդն ունի երեսունվեց նույնանման կողեր: Երկու ութանկիւնի նիստերուն կից տասներկու կողերուն կից անկիւնն ուղիղ է, ինչպես խորանարդինը, եռանկիւնի եւ ութանկիւնի նիստերուն միջեւ 24 կողերին կից անկիւնը բութ եւ հաւասար է՝ arccos ⁡ − 3 ≈ 125, 26 ∘, {\displaystyle \arccos \left-{\frac {\sqrt {3}}{3}}\right\approx 125.26^{\circ },}: Հատած խորանարդը կրնայ ստացուիլ սովորականէն անկէ "հատելով" ութ ուղղաձեւ եռանկիւնային բուրգ, կամ որպէս ընդհանուր կեդրոն ունեցող խորանարդի եւ ութանիստի հատոյթ:

                                     

1. Բնութագրական Բանաձեւեր

Կողի a {\displaystyle a} երկարութեան պարագային՝ Մակերեւոյթի մակերեսը՝

S = 2 6 + 6 2 + 3 a 2 ≈ 32, 4346644 a 2, {\displaystyle S=2\left6+6{\sqrt {2}}+{\sqrt {3}}\righta^{2}\approx 32.4346644a^{2},}

Ծաւալը՝

V = 1 3 21 + 14 2 a 3 ≈ 13, 5996633 a 3. {\displaystyle V={\frac {1}{3}}\left21+14{\sqrt {2}}\righta^{3}\approx 13.5996633a^{3}.}

Արտագծուած ոլորտի շառաւիղը՝

R = 1 2 7 + 4 2 a ≈ 1, 7788236 a ; {\displaystyle R={\frac {1}{2}}{\sqrt {7+4{\sqrt {2}}}}\;a\approx 1.7788236a;}