Back

ⓘ Հայրենիք (օրաթերթ)
Հայրենիք (օրաթերթ)
                                     

ⓘ Հայրենիք (օրաթերթ)

"Հայրենիք", ազգային, քաղաքական եւ գրական օրաթերթ։ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան պաշտօնաթերթ։ Լոյս կը տեսնէ 1 Մայիս 1899 թուականէն սկսեալ։, մինչեւ 1913 ՝ շաբաթաթերթ, 1913-1915 երկօրեայ, 1915-ի Դեկտեմբերէն՝ օրաթերթ։

Առաջին խմբագիր՝ Թ. Չարշաֆճեան, այնուհետեւ, տարբեր տարիներ խմբագրած են՝ Մ. Մինասեան, Ա. Վռամեան, Արամ Աշոտ Ս. Մինասեան, Ն. Թաշճեան, Սիամանթօ, Յ. Չագմաքճեան, Սիմոն Վրացեան, Մ. Համբարձումեան, Մ. Օզանեան, Ս. Չթճեան, Ն. Տեստեկիւլ եւ Մ. Վերածին, Ռ. Դարբինեան, Գ. Մխիթարեան, Վ. Վալադեան, Վ. Ահարոնեան, Խ. Ներսէսեան, Մ. Թէօլէօլեան, Ե. Խաթանասեան, Ա. Պաղտոյեան, Օ. Պալեան, Գ. Տօնապետեան, Վ. Բրուտեան, Խ. Մկրտիչեան, Զ. Թորիկեան։

"Հայրենիք" -ի մէջ կը հրապարակուին նիւթեր Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան եւ անոր կազմակերպութիւններու գործունէութեան մասին, պաշտօնական փաստաթուղթեր։ Օրաթերթը լայնօրէն կը լուսաբանէ Հայկական Հարցը՝ անոր զարգացման բոլոր շրջաններուն, արեւմտահայերու դրութիւնը, հայ ժողովուրդի ազգային-ազատագրական պայքարը թրքական բռնապետութեան դէմ։

"Հայրենիք" -ի թիւերուն մէջ լոյս տեսած են բազմաթիւ վաւերաթուղթեր, ականատեսներու վկայութիւններ եւ յուշագրութիւններ 1915-1923 Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ։ Թերթը կը խօսի Հայկական Սփիւռքի, ԱՄՆ-ի հայ համայնքի կեանքին, հայոց ինքնութեան պահպանման, նորաստեղծ անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան աջակցելու եւ սատարելու մասին։

                                     

1. Ի Սրտէ Շնորհաւորանք՝ 120 Տարեկան Երիտասարդ Մեր "Հայրենիք" -ին

"Հայրենիք-ի Թուայնացում

ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ, Մասաչուսէց Գրեթէ աւարտած է "Հայրենիք-ի եւ անգլերէն լեզուով՝ "Արմինիըն Ուիքլի" -ի թիւերուն թուայնացման Digitization աշխատանքը։ Կը մնան քանի մը թիւեր, վերջնականապէս մեր տրամադրութեան տակ ունենալու այս հրատարակութիւններուն ամբողջութիւնը։ 1899-էն ի վեր է "Հայրենիք" եւ 1934-էն ի վեր "Արմինիըն Ուիքլի" իրենց թովանդակութեամբ, հետեւողական ձեւով ներդրում կ՛ունենան ազգային, ընկերային եւ մշակութային բնագաւառներէ ներս։

Անհատապէս, կարելի է բաժանորդագրուիլ այս ծրագրին Gmail –ի հաշիւ ունենալով։ Տարեկան սակ՝ $35։ Հանրային գրադարաններ տարեկան $500 վճարելով, կրնան իրենց տրամադրութեան տակ ունենալ այս արխիւները, որոնք կրնան օգտագործուիլ բոլոր անդամներուն կողմէ։

                                     

2. Խմբագիրներ

"Հայրենիք" խմբագիրներ

 • Մինաս Վերածին 1918-1922
 • Սիամանթօ 1909-1911
 • Նշան Թաշճեան 1907-1908
 • Յարութիւն Չագմագճեան 1909-1911
 • Զաւէն Թորիկեան 2008-մինչեւ այսօր
 • Գէորգ Տօնապետեան 1976-1996
 • Վարդգէս Ահարոնեան 1948-1952
 • Երուանդ Խաթանասեան 1963-1968
 • Արամ Աշոտ 1904
 • Խաժակ Մկրտիչեան 1999-2008
 • Մանուկ Համբարձումեան 1914-1916
 • Սահակ Չթչեան 1918-1922
 • Ռուբէն Դարբինեան 1922-1968
 • Սիմոն Վրացեան 1911-1914
 • Խոսրով Ներսէսեան 1960-1978
 • Նշան Տեստէկիւլեան 1918-1922
 • Գուրգէն Մխիթարեան 1952-1963
 • Արշակ Վռամեան 1900-1907
 • Թովմաս Չարշաֆճեան 1899-1900
 • Մերուժան Օզանեան 1916-1918
 • Վաչէ Բրուտեան 1989-1993
 • Վահագն Գարագաշեան 1995-1999
 • Վալադ Վալադեան 1948-1952
 • Մինաս Թէօլէօլեան 1968-1979

Անգլերէն բաժնի խմբագիրներ՝

 • Փօլին Կեցոյեան 2019-ներկայ
 • Ռուբէն Ճանպազեան 2016-2018
 • Նանոր Պարսումեան 2014-2016
 • Խաչիկ Մուրատեան 2007-2014
                                     
 • 1913 Յունիսին Հայրենիք վերածուած է երկօրեայի, մինչեւ 4 Դեկտեմբեր, 1915 Այդ թուականին Հայրենիք սկսած է լոյս տեսնել որպէս օրաթերթ 1991 թուականին
 • Ազատ Օր հայ օրաթերթ է Կը հրատարակուի Աթէնքի մէջ, Յունաստան շաբաթը հինգ անգամ Թերթը կը հանդիսանայ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութըան պաշտօնական օրկան Յունաստանի
 • Հանրապետութեան գործող նախագահ, մեծ գործարար, Արցախի նախկին պետական նախարար, Ազատ Հայրենիք կուսակցութեան նախագահ, գիտարուեստական գիտութիւններու թեկնածու Ամուսնացած
 • Եգիպտոս թիւ 352 Աշխատակից Պոսթընի Հայրենիք եւ Պէյրութի Ազդակ օրաթերթերուն թիւ 270, 13 Կը շարունակէ աշխատակցիլ Պոսթընի Հայրենիք եւ Պէյրութի Ազդակ օրաթերթերուն
 • լրագրող, թարգմանիչ, ուսուցիչ: 2016 թուականէն 2018, Ճանպազեան ստանցնած էր Հայրենիք թերթի անգլերէն Armenian Weekly շաբաթաթերթի գլխաւոր խմբագիրի դերը: 2018
 • պարտականութիւնները իր վրայ առնելով 1908 - 1918 թուականներուն Չաքմաքճեան Հայրենիք ի խմբագրութիւնը կատարած է Համալսարանական ուսման մէջ հետեւած է տարրաբանութեան
 • Ատրուշան ամսագիր, Իզմիր Հայրենիք ամսաթերթ, թիւ 4942, Հինգշաբթի 2 Օգոստոս 1928, էջ 1, 4 - րդ եւ 5 - րդ սիւնակ, էջ 2 5 - րդ սիւնակ Հայրենիք ամսագիր, Պոսթըն Յուլիս
 • երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ Պատանի տարիքին, իր ծնողքին հետ կը հաստատուի հայրենիք Կ ուսանի փոլիթեքնիք հիմնարկին մէջ ՀՅԴ շարքերուն կը միանայ 1990 - ին Արցախեան
 • տպաւորոկան - մտածողական ծաւալուն փորձերը, գլխաւորաբար Հայրենիք ամսագիրին մէջ, մինչ Հայրենիք ի հրատարակչականէն լոյս կը տեսնէր իր Նաւը Լերան Վրայ վէպը
 • ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐԸ ԴՈՒԻՆ www.araraddaily.com արտագրուած է 2021 - 01 - 22 Հայրենիք օրաթերթ Հայաստան ԺԳ դարուն, 25 Փետրուար 1971 Հայկական սովետական հանրագիտարան
 • ստիպուած եղած է վերադառնալ Թեհրան: Աշխատակցած է Յուսաբեր - ին, զոյգ Հայրենիք - ներուն, Վէմ - ին, Այգ - ին, Ալիք - ին, Նաւասարդ - ին եւ Լոյս - ին եւ այլ