Back

★ Հայոց Ձոր                                               

Սասնայ ծռեր

"Սասնայ ծռեր" կամ "Սասունցի Դաւիթ", հայ ժողովրդական հերոսավէպը կամ էպոս։ Վիպասացներու եւ բանահաւաքներու կողմէ կոչուած է նաեւ "Սասնայ փահլեւաններ", "Սասնայ տուն", "Ջոջանց տուն", "Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ", "Դաւիթ եւ Մհեր", "Դաւիթի պատմութիւն", "Դաւիթի հեքիաթ" եւ այլն։ "Սասնայ ծռերը" ՝ հայ ազգային դիւցազնավէպը, ստեղծուած է միջնադարուն՝ արաբական արշաւանքներու ժամանակ։ Էպոսի գաղափարական ոգին հայ ժողովուրդի հերոսական մաքառումն է թշնամիներու դէմ՝ յանուն ժողովուրդի ազատութեան եւ անկախութեան, հայրենիքի եւ պետականութեան պահպանման։ Ոչ նիւթական՝ մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան կառավարութի ...

                                     

★ Հայոց Ձոր

Երուանդունիք, գաւառ Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի կազմին մէջ, Վանայ լիճէն հարաւ-արեւելք, Հայոց ձոր գետի ընդարձակ հովիտէն ներս։

                                     

1. Աշխարհագրութիւն

Վանայ լիճին հարաւ-արեւելեան եզերքէն կը տարածուի մինչեւ Հայկական Տաւրոսի լեռնաշղթան։ Հիմնականօրէն կը համապատասխանէ հին Երուանդունիք գաւառին։ Հիւսիսէն սահմանակից էր՝ Տոսպ, հարաւ-արեւելքէն՝ Ռշտունիք, արեւելէն՝ Կուղանովիտ գաւառներուն։ Կլիման բարեխառն է, հողը՝ արգաւանդ։ Հարուստ է յատկապէս հացահատիկով։

                                     

2. Պատմութիւն

Անունը ծագած է Երուանդունի արքայատոհմի անունէն։ Երուանդունիները սկզբնապէս Ք․Ա․ 6-4 դարեր Երուանդունիքի մէջ եւ յարակից շրջաններուն մէջ ծաւալած են իրենց քաղաքական գործունէութիւնը։

Երուանդունիքի մէջ կը գտնուէր Հայք ամրոցը, որուն անունը կապուած է առաւելապէս Հայկ նահապետին հետ։ Հոս ըստ Մովսէս Խորենացիի, Հայկը սպաննած է Տիտանեան Բելը։

Ըստ աւանդական պատմութեան, Հայոց ձորին մէջ տեղի ունեցած է հայոց նախահայր Հայկին յաղթական ճակատամարտը աշուրա-բաբելական աշխարհակալ Բելին դէմ։ Ճակատամարտին տեղը Հայկ կառուցած է Հայք կամ Հայկաբերդ դաստակերտը, որուն անունով այնուհետեւ գաւառը կոչուած է Հայոց ձոր։ Միջին դարերուն մտած է Վասպուրականի իշխանութեան, ապա՝ թագաւորութեան մէջ։ Մինչեւ Ժթ. դարու վերջը գաւառը եղած է գրեթէ միատարր՝ հայաբնակ։ Քիւրտական ցեղերը հոն հաստատուած են յատկապէս 1896-ի հայկական կոտորածներէն ետք։ Հայոց ձորի հայերը բնաջնջուած են, իսկ փրկուածները տեղահանուած են 1915-ին՝ Մեծ Եղեռնի ատեն։

                                     
 • Բուժունիք Առնոյոտն Անձեւացիք Անձրեւացիք - կեդրոնը Կանգաւար Տրպատունիք Հայոց ձոր կը կոչուէր նաեւ Երուանդունիք - կեդրոնը Հայկաբերդ Բուն Մարդաստան Մարդաստան
 • նպատակով Երկայնքը 70 Քմ է, լայնքը 4.5 մ, խորքը 1.5 մ Սկիզբ կ առնէ Հայոց ձոր գաւառի Վերին Մժնկերտ գիւղի մօտակայքէն Խոշաբ գետէն 5 Քմ հարաւ գտնուող
 • Ազնուաց ձոր - Ազնուաց ձոր - կեդրոնը Երխեթք Երխէթք կը կոչուէր նաեւ Խերխեթք Խերխէթք - կեդրոնը Սղերթ Գզեղխ - կեդրոնը Գզեղխ Սալնոյ ձոր - կեդրոնը
 • Կոնստանտինովկայ Հին ժամանակներուն կը կոչուէր Ծաղկոցաձոր, յետագային Ծաղկունեաց ձոր Միջնադարուն յայտնի էր նաեւ Կեչառիս կամ Կեչառոյք անունով այդպէս կոչուած
 • հիւսիս - արեւելքին մէջ Տուրուբերանի Տարօն, Ասպակունեաց ձոր Խայթ Խութ արեւելքին մէջ եւ հարավին մէջ Աղձնիքի Սալնո ձոր Դզեխ, Աղձն, Նփրկերա գավառներուն Հետագայ
 • Իշայր - կեդրոնը Միւս Իշայր - կեդրոնը Իշոց գաւառ - կեդրոնը Առուենից ձոր - կեդրոնը Առվանց Առուանց Միջա - կենտրոնը Միջա Մոկք Առանձնակ - կեդրոնը Մոկս
 • ետք գաւառը կը կոչուի Վայոց Ձոր Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն Նահանգին Սիսական գլուխ ԿԱ 31 Կիրակոս Գանձակեցի, Հայոց Պատմութիւն Մովսէս Կաղանկատուացի
 • Բագնայրը եւ փոքր թաղամասեր Ձորք, Իգաձոր, Բովաձոր, Կարմնջի ձոր Աբէլի ակն եւ Ապրունց ձոր Թագաւորական պալատին ընդհանուր մակերեսը 3500 - 4000 քմ. է Պալատին
 • Յուլիսի 14 - ին, Սեբաստիայէն տարագրութեան ճամբուն վրայ Տերինտերէյի մէջ Խո րը ձոր Սեբաստիոյ հանրածանօթ արիւնարբու նահանգապետ Մուամմերի հրահանգով սպանուած
 • Երնջակ Ձորք Ծղուկք Կովսական Ճահուկ Հապանտ Սոթք Վայոց ձոր Սիւնիքի իշխանութիւնը հիմնադրուած է 314 - ին հայոց թագաւոր Տրդատ Գ. Մեծի իշխանութեան տարիներուն 287 - 330


                                     
 • Վանայ լիճին հիւսիսային ափի եզրով դէպի Վան քաղաքը Վանէն հարաւ ինկած Հայոց Ձոր կոչուող գետի հովիտին մէջ Հայկ եւ Բել իրենց բանակներով դուրս կու գան իրարու
 • վրայ Քարահունջ, Սիւնիք Ջերմուկի Արփա գետի աւազան, Վայոց Ձոր Հերհերի Հերհեր, Վայոց Ձոր Արեւելեան Տիգրիս գետին հովիտը Արեւմտեան Տիգրիս գետին ջրամբարը
 • պաշտօններուն ու պարտականութեանց մէջ Մինչեւ 1915, ուսուցչական պաշտօն կը վարէ Հայոց Ձոր ի եւ Կարկառ ի մէջ Ընդհանուր պատերազմի սկիզբը, կ անցնի Կովկաս ու մաս
 • մերձակայքը, Մաղարդայի եւ Ջուղայի լեռնաշղթաներուն միջեւ երկարող կիրճին Ծակուտայ ձոր կամ Ծակուտ, Արաքս գետի ձախ ափին Կը գտնուի ծովու մակարդակէն 700 մեթր բարձրութեան
 • յօդուածներու հեղինակ է: Աշխատակից էր նախ ՎԵՐԵԼՔ Գլաձոր ապա Վայոց Ձոր թերթին Թղթակցեր է Աւանկարտին ին եւ Գրական թերթ ին Ռոսթովի մէջ աշխատակցեր
 • 1905 - ին անցած Վան, ուր գործած է իբրեւ զինուորական ղեկավար Վանի Թիմար, Հայոց Ձոր Գաւաշ, Շատախ կեդրոններուն մէջ, ուր զինած է երիտասարդներ եւ կռուած գիւղացիներուն
 • հիւսիս - արեւելք ինկած գաւառներն են Սասուն, Մուշ, Բաղէշ, Մոկք, Շատախ, Վան, Հայոց ձոր Խլաթ, Արճէշ, Մանազկերտ, Ալաշկերտ, Պայազէտ XIX - XX դդ. գաւառներէն պանդխտացած
 • Գերագոյն Հոգեւոր խորհուրդին մէջ 2010 թուականի Դեկտեմբերի 26 - ին Լոռուայ ձոր հայրենակցական միութեան կողմէ Յովհան Օձնեցի իմաստասէր կաթողիկոսի հետեւորդ
 • Հայաստանի մշակոյթի, լուսաւորութեան տարածման եւ եւրոպական մտածողութիւնը հայոց մտաւորական շրջանները ներմուծելու մէջ Տաթեւացի նաեւ մանրանկարիչ էր ու երաժիշտ
 • կը նշանակուի Նոր Պայազիտի գաւառ Գեղարքունիք եւ Շարուր - Տարալագեազ Վայոց ձոր գաւառներու զօրավար - նահանգապետ Ան միաժամանակ վարած է Նոր Պայազիտ գաւառի
 • Առաքելոց վանքին մէջ էր, իսկ յաջորդ տարին, հալածուելով քիւրտերէն, կ անցնի Վայոց ձոր Թամարա թագուհիի օրով 1184 1212 հայ - վրացական զօրքը Զաքարէ եւ Իվանէ Զաքարեաններու
 • Զարուհի Աբրահամեանի հայրը Սեդրակ Սահակ Աբրահամեանը Կռեյանց ծնած է Վանի Հայոց Ձոր գիւղին մէջ աւանդական սովորոյթներով մեծ գերդաստանի նահապետ Կռեյանց Սահակի
                                     
 • Տէր - Յարութիւնեան բեռնել պատկեր Քարայր - կացարան Այգեձոր - 1 - 1.6 211 Կոնդ թաղամասէն ձոր տանող գետնուղիի աջ կողմը, Այգեձոր թաղամասի տակ յայտնաբերուած 1974 բեռնել

Users also searched:

սասնայ ծռեր, Սասնայ, սասնա, ծռերի, ծռեր, կացեք, նշանակում, իսմիլխաթուն, սասնածռերիմասինասույթներ, սասնածռերաուդիոգիրք, ինչէնշանակումսասուն, դեղձունծամ, ովքնածեքարթունկացեք, արթուն, սասուն, քուրեր, քնած, օքուրերդուքկացեքբարով, բարով, իսմիլ, խաթուն, դեղձուն, մասին, ասույթներ, աուդիոգիրք, դուք, ծովինար, ծովինարսասնածռեր, Սասնայծռեր, Հայոց,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Վանի վիլայեթի կենտրոնական Untitled.

Հայոց ձոր կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 4 էջ՝ 4 ից։. Հայոց Ցեղասպանությունը եւ. Ապրիլի 24 ին, Հայոց Եղեռնի 103 րդ տարելիցի այցելեցին Հեր Հերի Ջարդի ձոր՝ հարգանքի. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Կայացավ Հայաստանի պատմություն 36 ​հատորյա մատենաշարի առաջին Հայոց ձոր.

DocumentView Arlis.

Բանակները հանդիպում են Հայոց ձորում, Վանա լճից հարավ արեւելք ընկած. Թափուր աշխատատեղեր ՀՀ ԿԳՄՍՆ. Սարդուրիխինիլիում Հայոց ձոր հնագիտական պեղումների ժամանակ երեխայի կմախք են. Վայոց ձորում Վեհափառի տեղաշարժն. Գնանշման հարցման ծածկագիրը ԳԱՄ ԳՀԱՊՁԲ 18 ​01. Պատվիրատուն՝ Հայոց ձոր մարզի Գ լաձոյ. Սարդուրիխինիլիում Հայոց ձոր. Վանի Գյուրփընար Հայոց Ձոր թաղամասում գտնվող հայկական Հոգյաց կամ Հոգվոց. Վայոց Ձորի մարզ Պաշարների շտեմարան. Հայոց Ձորում, ասում էին Աջապահյանները, ​առաջին բարդին տնկել է Հայկ Աղեղնավորը:. Վանի ոչնչացող հայկական հետքերը. 19 Վան Տոսպլ. 20 Ոստան Գյավաշ. 21 Հայոց ձոր. 22 Մոկս. 23 Շատախ. 24 Աղբակ. 1 ԿԵՍԱIԵIp. 2 baceH. 3 Каракурт.


Խավարից առաջ CIVILNET.

Մարզ Սյունիքի եւ Վայոց ձոր Հայոց աշխարհ​, Հայք պարբերականներում: 1999 2006թթ. Lots A B C D 1 Խմբաքանակ Առարկա. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան. Տոսպ Եւ Հայոց Ձոր. Հեղինակ. Lalaian Ervand Orontes. Բաժին. Կատեգորիա:Հայոց ձոր Վիքիպեդիա. Զորի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցին, որտեղ ամփոփված էին Հայոց Ցեղասպանության զոհերի. Հավելված ՀՀ կառավարության E. Պատմություն 36 հատորյակի առաջին գիրքը, որը կոչվում է Հայոց ձոր։ Այն. Հայկազունիներ 4511 տարի առաջ այս. Պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ ի ՊՄՊ Վայոց Ձորի մարզային ծառայության և.

Untitled.

Է Մեծ Հայքի Վասպուրական աշխարհի Հայոց ձոր գավառի պատմությամբ: Սամվել Կարապետյան. Histoire de la famille et de la province des Sunik Stephanos. Ալանք Շրվան է, զոր Ատըլ Նուշիրուան Այս են աշխարհն եւ գաւառքն Հայոց, զոր փոքր ի շատէ.


Վանում 2750 տարվա վաղեմության.

Գավառներն են. Սասուն, Մուշ, Բաղեշ. Մոկք, Շատախ, Վան. Հայոց ձոր, Խլաթ, Արճեշ. Մանազկերտ. Վանի գավառակի հայկական վանքերը և. ՀԱՅՈՑ ՁՈՐ՝ ԱՅՆՏԵՂ, ՈՒՐ ՀԱՅԿՆ ԶԳԵՏՆԵՑ ԲԵԼԻՆ … Իսկ Աշխարհս մեր կոչի յանուն Նախնոյն. Արևմտյան Հայաստանի Untitled. Ք.Ա. 2492 թվականի այս օրը Հայոց ձորի միջև գտնվող տարածքում Հայոց ձոր գետի աջ. Վանի Հայոց ձոր գավառի Արմենպրես. Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը Վայոց ձորում, 14 ը հուլիսի, 2018թ․.


ՆԱԽԱԳԻԾ Հայաստանի.

N 1511 Է 1138 Ժամանակագրություն Գյի: հայոց, զոր կարգելոց Մովսես Խորենացին: զոր. Հայաստանի պատմություն:Հայոց Ձոր. Հայոց ձոր, Արձակ, Թիմար, Արծկե–Ալջավազ, Ներառում է հարավում՝ Հայոց ձորի Կուխի. Կատեգորիա:Հայաստանի պատմություն. Ձոր Տավուշ Քաղաքացիական ծառայություն բնագավառների ուղղությամբ ○ հայոց լեզու,​.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 101 ՐԴ.

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա,. Վասպուրականի հայոց. 1694001, 2019, 00007386, ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, A2.5 ​պետական. Իրադարձություններ արենիի. Հայաստանի պատմություն:Հայոց Ձոր. 28.000 AMD. by Սամվել Կարապետյան. Add to cart. Category: Books Tags:. FEATURED Առավոտ Լուրեր Հայաստանից. Հայոց լեզու և հայ գրականություն. Աշակերտի անձն. համարը. Գնահատականները. Աշակերտի. Հայոց Ձոր, Վան, Թուրքիա քաղաքը եւ. Հայոց ցեղասպանության մասին Դեր Զոր անապատից հավաքված հայ որբեր կենտրոնում. Իրադարձություններ Ապարանի. Վանի Գյուրփընար Հայոց Ձոր թաղամասում գտնվող հայկական Հոգեաց կամ Հոգվոց.


ՀԱՅՈՑ ԵՂԵՌՆԻ 103 ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ՕՐԸ.

4511 տարի առաջ այս օրը, Հայոց Ձորի դաշտում՝ մեր փառապանծ նախահոր՝ Հայկի լայնալիճ. Ք.Ա. 2492 թվականի այս օրը Հայոց ձորի. 2 էջ՝ 2 ից։ Հ. Հայաստանի պատմություն ​գրքաշար Հայոց ձոր գիրք. Ստացված է. Welcome to S.Yotverk. Անունները, ինչպիսիք են՝ Շատախ, Հայոց Ձոր, Հայոց ձորի գյուղերից մեկից: Ժամանակին.

ՀԱՅՈՑ ՁՈՐ՝ ԱՅՆՏԵՂ, ՈՒՐ ՀԱՅԿՆ.

Հայոց Ձոր Որտեղից Հայոց Ձոր Երկիր Թուրքիա, նահանգ Վան. տեղեկություն մատչելի​. Եղեռն Եղեռնից հետո վերնագիրը կրող. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան. Տոսպ Եւ Հայոց Ձոր. Հեղինակ. ԼԱԼԱՅԵԱՆ ԵՐՈՒԱՆԴ. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ հայոց նոր ստեղծվող բանակին: այոց բանակը ձևավորվեց. Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր Աղավնաձորի. Օգոստոսի 11 ը Այդ օրը Հայկ աղեղնավորը Հայոց Ձոր գավառում սպանել է բռնակալ Բելին և.


Հայկի եվ բելի ճակատամարտը.

Հայոց ձոր Հայաստանի պատմություն 36 ​հատորյա գրքաշարի՝ Պատմական Հայաստանի. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ. Մեր մասինՀՏՀՕգտագործողներԿայքի քարտեզ​Կապ Հայկական կրթական միջավայր. պաշարների. Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 Ոչ. Աստուածապսակ թագաւորին Հայոց Լևոնի. 180. եկեղեցու արևելեան աշխարՀէս առ կաթո. 197. Վայոց ձորի մարզպետարան. Կոչվել է Հայոց ձոր։ Ավելի ուշ Վանի հայկական թագավորության արքա Սարդուրի.

Հրատարակություններ – ՀՊԹ.

ՀԱՅՈՑ ՁՈՐ ՌԵՍՏՈՐԱՆ. Կայացավ Հայոց ձոր գրքի. 2, 1, Հայոց լ. և գրակ. 13, 12, Ռուսաց լեզու, Երևան,​Վայոց Ձոր, 8 39, 38, Մաթեմատիկա, Վայոց Ձոր, 1.


Աշ. Աբրահամյան, Համառոտ Untitled.

Ողջունում եմ Ձեր մուտքը ՀՀ Վայոց ձորի բեկումնային դարձան հայոց հաղթական. Հայոց Ձոր Live News. Առանձին տեղեկագրերում՝ նաև Հայոց ձորի կազմում: Գյուղն ուներ ավերակ ևս մեկ Սբ Գևորգ. Դեր Զոր չգնացինք. Դեր Զորի. Շատախ, Հայոց Ձոր, Թիմար, Արճակ և այլն բանահյուսական առկա նյութի հիման վրա տեսական.


Դեղձուն ծամ.

Վիքիպեդիա:Ուիքիճամբար 2015 Պէյրութ 7. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը հանդիպած է ​Սասնայ Ծռեր կուսակցութեան. Իսմիլ խաթուն. Վարչապետն ու Սասնայ ծռերը. Abstract. В статье предпринята попытка астрономическим путем оценить время создания армянского эпоса Сасна црер. С точки.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →