Back

★ Հայկական Մշակոյթ                                               

Մտորումներ Ժողովուրդի Մը, Հողի Մը Եւ Դատի Մը Մասին (գիրք)

Մտորումներ Ժողովուրդի Մը, Հողի Մը Եւ Դատի Մը Մասին, 1991-2007 ժամանակաշրջանի՝ Դոկտ. Երուանդ Քասունիին, թուղթին յանձնած եւ "Ջանասէր" -ի մէջ հրատարակուած խոհերու հաւաքածոյ մըն է "Մտորումներ ժողովուրդի մը, հողի մը եւ դատի մը մասին" խորագրեալ հատորը, որ լոյս տեսած է, 2016-ի Մայիսի սկիզբը, "Քէստէնեան" տպարանէն, Պէյրութ, 400 էջերով: Հեղինակը գիրքը ձօնած է տարագիր հայութեան սփիւռքի նոր սերունդներուն` յիշեցնելով.

                                               

Համազգայինի Սուրիոյ Շրջան

Համազգային ը իր առաքելութեամբ 1928 Մայիս 28-ին Գահիրէի մէջ հիմնուած Համազգային Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը կեանքի կոչուած էր գաղափարապաշտ գործիչներու եւ մտաւորականներու, ինչպէս՝ Լեւոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալեան, Համօ Օհանջանեան, Գասպար Իփէկեան, Ստեփան Եսայեան, Մինաս Խաչատուրեան, Վահան Նաւասարդեան, Գուրգէն Մխիթարեան, որոնք որպէս հիմնադիր մարմին նպատակադրած էին հայկական Սփիւռքը օժտել այնպիսի կառոյցով մը, որ հայ ժողովուրդին եւ մանաւանդ նոր սերունդին կարենար տրամադրել հայ կրթական եւ մշակութային ենթահողը եւ նոր ստեղծագործութիւններու համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Անցնող 75 տարիներուն Համազգայինը իր բ ...

                                               

102 (թիւ)

102 րդ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1633-էն մինչեւ 1655-ը Փիլիպպոս Ա ն եղած է. 102 րդ ռուսական ռազմակայանի ծառայողը 2015-ին Կումայրիին մէջ իրագործեց Աւետիսեաններու կոտորածը. Ճափոնի 102 րդ Կոյ-Հանազոնոյ կայսրը թագաւորած է 1428-էն մինչեւ 1464-ը.

                                               

33 (թիւ)

A001358 տասնմեկերորդ կիսապարզ թիւն է. 10 33 -ի անունն է տեկիլիոն, որուն ուշագրաւ յատկանիշն է՝ 10 33 =2 33 +5 33. A007489 առաջին չորս բազմորոշիչներու գումարն է՝ 33 = 1! + 2! + 3! + 4.

                                               

89 (թիւ)

                                     

★ Հայկական Մշակոյթ

Հայաստանի մշակոյթը աշխարհագրութեան, գրականութիւն, ճարտարապետութեան, ժողովրդական պարերու, եւ երաժշտութեան տարրեր կը պադրունակէ։ Մշակոյթը միեւնոյն ատեն թէ նման է եւ թէ տարբեր սահմանակից երկիրներու՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, եւ Իրանի եւ Միջերկրական ծովու երկրներու Յունաստանի եւ Կիպրոսի մշակոյթներուն։ Հայկական մշակոյթի վրայ մեծ ազդեցութիւն ունեցած թէ արեւելեան դրացի երկիրներու մշակոյթը եւ թէ Եւրոպական երկրներու մշակոյթը։

                                     

1. Դիցաբանութիւն

Կաղապար:Գլխաւոր Յօդուած Հայոց հեթանոս աստուածներու առաջին դիցարանը ձեւաւորուած է հայ ժողովուրդի կազմաւորմանը զուգընթաց՝ կրօնապաշտամունքային հաւատալիքներու ազդեցութեամբ։

Հնագոյն գրաւոր աղբիւրներուն մէջ պահպանուած են տեղեկութիւններ հայոց առաջին պետական կազմաւորումներուն մէջ գոյութիւն ունեցած պաշտամունքային երեւոյթներու մասին։ Հայկական լեռնաշխարհին մէչ վկայուած առաջին պետական կազմաւորման՝ Արատտայի մ. թ. ա. XXVIII–XXVII դարեր հովանաւորը արարչագործ Հայա աստծոյ որդի Դումուզին էր շումերերէն է. կը նշանակէ հարազատ որդի, որուն անունը Աստուածաշունչի թարգմանութիւններուն մէջ փոխարինուած է Օրիոն-Հայկով։

                                     

2. Լեզու

Կաղապար:Գլխաւոր Յօդուած Հայերէնը հնդեւրոպական լեզուաընտանիքի լեզու է։ Այն Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պետական լեզուն է։ Կ՛օգտագործուի նաեւ Հարաւային Կովկասի մէջ, Ռուսաստանի մէջ հիմնականին Հարաւային Դաշնակցային Շրջանին մէջ եւ մեծ քաղաքներուն մէջ, Եւրոպայի մէջ, Մերձաւոր Արեւելքի ԱՄՆ-ի մէջ, Գանատայի, Լատինական Ամերիկայի մէջ, Ուիզբեկստանի, Ղազախստանի, Հնդկաստանի, Աւստրիալիոյ եւ այլ պետութիւններու սփիւռքահայ համայնքներուն մէջ։ Հայերէն լեզուակիրներու քանակը կը կազմէ 7-9 միլիոն մարդ։

                                     

3.1. Արուեստ Գրականութիւն

Կաղապար:Գլխաւոր Յօդուած

Առաջին գրաւոր յուշարձանները Հայաստանի տարածքին մէջ թուագրուած են ուրարտական շրջանին։ Հայոց այբուբենի ստեղծումէն ետք սկիզբ կը դրուի հայերէն ինքնուրոյն գրականութեանը։ Հայոց հնագոյն բանաւոր աւանդազրոյցները, լեգենդներն ու առասպելները առաջին անգամ գրի առնուած են 5-րդ դարու պատմիչ Մովսէս Խորենացիի կողմէն։ 440-ականներուն գրուած է ազգային գրականութեան առաջին կոթողը՝ Կորիւնի "Վարք Մաշտոցի" երկը՝ նուիրուած Մեսրոպ Մաշտոցի կեանքի եւ գործունէութեան նկարագրութեանը։ Այդ դարաշրջանի հայ գրականութեան հիմնական ուղղութիւնը պատմագրութիւնն է, ապա՝ աստուածաբանութիւնը եւ հոգեւոր շարականագրութիւնը։ V դարը գիտութեան մէջ ընդունուած է որպէսզի անուանի Հայոց Ոսկեդար։ Կարեւոր պատմական երկ է Փավստոս Բիւզանդի "Հայոց Պատմութիւնը", որ կ՛ընդգրկէ IV դարու կէսերէն մինչեւ 387-թ. ինկած դէպքերու շարադրումը։ Ոչ միայն ստոյգ պատմագրական այլեւ գեղարուեստական մեծ արժէք կը ներկայացնէ Վարդանաց պատերազմին նուիրուած Եղիշէ պատմիչի "Վարդանի եւ Հայոց Պատերազմի մասին" մատեանը՝ գրուած մօտ 464-465-ին։ Մօտ 480-490-ական թուականներուն գրուած է V դարու հայ գրականութեան ամենաընդգրկուն պատմագրական երկը՝ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի "Հայոց Պատմութիւնը", ուր հեղինակը առաջին անգամ փորձ ըրած է գրել հայոց ամբողջական պատմութիւնը՝ սկսած առասպելական Հայկ նահապետէն մինչեւ 428 թուականը։ Խորենացին գրի առած է նաեւ հայ հեթանոսական բանաւոր գրականութեան բացառիկ արժէք ներկայացնող շարք մը պատառիկներ։ V դարու հայ վերջին պատմիչը Ղազար Փարպեցի է։ Առ այսօր հայագիտութեան մէջ լուծուած չէ Ագաթանգեղոսի պատմական դարաշրջանի խնդիրը։ Պոեզիոյ վերելքը նախ եւ առաջ կապուած է Գրիգոր Նարեկացոո ստեղծագործութեան հետ։ Վերջինիս ստեղծագործութեամբ կը սկսի սիրոյ եւ բնութեան գովքը հայ բանաստեղծութեան մէջ։ 1002-ին Նարեկացին կ՛աւարտէ իր "Մատեան Ողբերգութեանը" ` որ հիրաւի կը համարուի հայ միջնադարեան գրականութեան գլուխգործոցներէն մէկը։ Բանաստեղծութիւնը կը զարգանայ նաեւ Գրիգոր Պահլավունիի, Վարդան Անեցիի գործերուն մէջ։ Վարդան Հայկազնի ստեղծագործութեամբ սկիզբ կ՛առնէ կենսագրական քերթուածներու ժանրը։ XI-XII դարերու սահմանագլխուն եղած է նշանաւոր բանաստեղծ եւ փիլիսոփայ Յովհաննէս Իմաստասէրը։ XII դարէն սկսած գրաբարին փոխարինելու համար կու գայ միջին գրական հայերէնը։

Դարաշրջանի կարեւոր պատմագրական երկերէն է Մաթէոս Ուրհայեցոիի "Ժամանակագրութիւնը" ։ Թէ՛ բովանդակային, թէ՛ կառուցուածքային առումով նոր խօսք էր հայ գրականութեան մեջ Ներսէս Շնորհալիի ստեղծագործութիւնը։ 1145-ին Շնորհալին կ՛աւարտէ "Ողբ Եդեսիոյ" քերթուաածը՝ հայ գրականութեան մէջ քաղաքական բանաստեղծութեան առաջին կոթողներէն մէկը։ Վերջինս նաեւ կը համարուի դիւցազներգական բանաստեղծութեան սկզբնաւորողը։ Ժամանակի հայ գրականութեան եւ գրաւոր մշակոյթի մէջ կարեւոր տեղ գրաւած է Մխիթար Գոշը։ Գոշը կը համարուի հայ արձակի հիմնադիրներէն մէկը, որմէ պահպանուած են շուրջ 190 առակներ։ Անոր կը պատկանի նաեւ հայ իրաւունքի հիմնարար կոթող "Դատաստանագիրքը" ։

Միջնադարեան հայ բանաստեղծական աշխարհի գագաթներէն է հայրեննեի արուեստը։ Անոնց թիւը կը հասնի շուրջ հինգ հարիւրի, որոնք մեծ մասամբ անանուն հեղինակներու կը պատկանին։

17-18-րդ դարերուն գրական գերակշռող սեռը քնարերգութիւնն է, որ զարգացած է 3 հիմն, ուղղութիւններով՝ կրօնահայրենասիրական բանաստեղծութիւն, աշխարհիկ տաղերգութիւն եւ ժողովրդագուսանական երգ։ Այս ուղղութիւնները, իրենց բնորոշ գիծերով հանդերձ, միմեանց խստօրէն տարանջատուած չեն։ Բնորոշ է Մարտիրոս Ղրիմեցիի գրական ժառանգութիւնը, ուր համատեղուած են հոգեւոր երգը, աշխարհիկ տաղը, աշուղը, ոտանաւորը։ Այսուհանդերձ, բանաստեղծական յիշեալ 3 ուղղութիւններն կ՛առանձնանան որոշակի ժառանգականութեամբ եւ անոնցմէ բխող լեզուաոճական, բանաստեղծական հատկանիշներով, բներգութեամբ եւ նպատակաուղղուածութեամբ։                                     

3.2. Արուեստ Երաժշտութիւն

Կաղապար:Գլխաւոր Յօդուած

Հայկական երաժշտութիւնը սկիզբ առած է մ.թ.ա. II հազարամյակին։ Պատմական տուալները մեզ հասած են հնադարեան հայ պատմաբաններ Մովսէս Խորենացիի եւ Փավստոս Բիւզանդի աշխատութիւններու շնորհիւ։ Մ.թ.ա. III հազարամյակին ձեւաւորուած էր հայկական երաժշտութեան որակային իւրահատկութիւնը։ Մովսէս Խորենացին կը յիշէ "փանդիռ" երաժշտական գործիքը։ Փավստոս Բիւզանդը կը յիշէ թմբուկը, սրինգը, քնարը եւ շեփորը։ Պահպանուած են մինչքրիստոնէական Հայաստանի երգերու նիւթերու հատուածներ, որոնք կը պատմեն Արա Գեղեցիկի եւ Շամիրամի, Արտաշէս թագաւորի մասին։ Մ.թ. 301-էն սկսեալ, երբ Հայաստան ընդունեց քրիստոնէութիւնը որպէս պաշտօնական կրօն, հիմք կը ստեղծուի հայկական քրիստոնէական եկեղեցւոյ երաժշտութեան զարգացման համար։ Ագաթանգեղոսը կը յայտնէ, թէ IV դարու վէրջը, բարձրագոյն դպրոցներուն մէջ երգեցողութեան դսեր դասաւանդուած են։ Միեւնոյն ժամանակ յայտնի է հայկական հոգեւորականութեան բացասական վերաբերմունքը հեթանոսական երաժշտական ժառանգութեան հանդէպ։ Հայ հնադարեան երաժշտութեան զարգացմանը կը նպաստէ նաեւ ֆեոդալիզմի ձեւաւորումը։ Սակայն գուսանական արուեստը զանազան հալածանքներու կ՛ենթարկուի այդուհանդերձ շարունակելով իր զարգացումը։

Հայ եկեղեցական երաժշտութեան զարգացմանը նպաստեց 406 թ-ին հայկական այբուբենի ստեղծմանը։ Վարդապետարաններուն մէջ, կ՛ուսուցանուին երաժշտութիւն եւ երգ։

                                     
 • Հայկական Հարսանիք, Վաղ հեթանոսական շրջաններէն հասած հարսանեկան աւանդութիւններ: Մեզի յայտնի ամենահին հայկական հարսանիքներէն Արտաշէս թագաւորի եւ Սաթենիկի
 • Հայկական թատրոն, յունական եւ հռոմէական թատրոններու հետ միասին աշխարհի ամենահին թատրոններու շարքին կը դասուի Թատերարուեստի հնագոյն եւ ժողովրդական տեսակը
 • Ալպանիոյ մշակոյթ տարիներու ընթացքին Ալպանիան եղած է տարբեր տիրակալներու, ընկերային համակարգերու ազդեցութեան տակ, ինչն ալ իր ազդեցութիւնը ձգած է Ալպանական
 • կը ստեղծէ հայ ժողովուրդին հոգեբանութիւնը եւ զգացական աշխարհը նկարագրող մշակոյթ մը, որ եւ հայ պարարուեստն է: Փափուռի Գէոնտ Գէովնտ Վերվերի Գորանի Շորոր
 • աշխարհին որպէս թէ գորգագործական հին մշակոյթ ունեցող ժողովուրդ Հիմնականօրէն այս բոլորին հետեւանքով է, որ հայկական գորգարուեստը տարածում գտաւ նաեւ Եւրոպայի
 • Մշակոյթ Եւ Գրականութիւն, Գրական Զարթօնք Հայ նոր գրականութիւնը, թափ կ առնէ 19 րդ դարուն, յատկապէս 1860 ական թուականներէն սկսեալ Բայց գրական այս շարժման
 • յունական մշակոյթներու տարրերուն միաձուլումով հետզհետէ կը ստեղծուի նոր մշակոյթ մը, որուն կու տանք հելլենիստական անունը: Արեւելքի շատ մը երկիրներ հելլենիզմի
 • հրատարակչատունին անուանելով պատուհան դէպի հայ գրականութիւն, պատմութիւն և մշակոյթ տարիներ շարունակ իր հրատարակած առանձնայատուկ, գրաւիչ և որակեալ գիրքերով
 • իրադարձութիւնները, կը տպագրէ բանավիճային եւ վերլուծական յօդուածներ Տեսակէտ Հայրենի մամուլ Կրթական Մշակոյթ Գրական եւ այլ խորագիրներով
 • ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ Ի նչ Գիրք Կայ Սեղանիս Վրայ Նշան Պէշիկթաշլեան, Հայ աղբրտիք, Արմենական մշակոյթ 1941, 80 էջ Դար Մը Գրականութիւն, Մինաս Թէօլէօլեան, Բ. հատոր, Ամերիկայի
 • Հայկական տոմար, հայերուն սովորական տոմարն էր եւ Արեւու Տոմար էն ազդուած էր Տոմարին մէջ մէկ տարին 12 ամիսէ եւ ամէն մէկ ամիսը 30 օրէ կը բաղկանար Աւելցած
 • հնադարեան ժառանգութիւն եւ Նոր Գրադարանը անգլերէն Culture France Ֆրանսական Մշակոյթ - Աղեքսանտրիոյ գրադարաններուն պատմութիւնը 12 - 5 - 2017 ֆր. Յունական եւ
                                     
 • ուրիշին հրամցնելով հին հայկական գորգագործութեան մշակոյթ Կէօզիւպէօիւքեան առաջինն էր որ ստեղծեց ակադեմական դասապահ մը Հայկական գորգագործութեան պատմութեան
 • Հայկական դիցաբանութիւն, հայկական ցեղերու եւ ցեղային միութիւններու, աւելի ուշ հայ ժողովուրդին մէջ տարածուած հաւատալիքներ Անիկա ներկայացուած է քանի մը
 • Արղոնաւթեան արշաւանքի գաղափարը բնակած են Հայկական լեռնաշխարհին տարածքին եւ ձուլուած այնտեղ ապրող հայկական ծագումով ցեղերու ու ցեղային միութիւններու հետ
 • Արարատ երիտասարդական եւ մարզական յաւելուածները: Նաեւ աշխատակցած Ազգային Մշակոյթ եւ Կանչ շաբաթաթերթերուն Լիբանան Փարոս եւ Ազատ Ձայն ամսաթերթերուն
 • եւ էքիւմենիզմի մասին. Դպրոց ը դերը հայապահպանման աշխատանքին մէջ, եւ Մշակոյթ ը, ուր կան խոհեր բարոյական արժէքներու: Գիրքին մէջ կան երգիծանկարներ, զորս
 • Հրապարակագրութեան հետ միատեղ, ան կը լծուի հայ ժողովուրդի պատմութեան ու մշակոյթ հարցերու պրպտումին: Տիգրան Պոյեաճեան կը մահանայ 2 Մայիս, 1975 - ին: Իր թարգմանութեամբ
 • մասնակցած է Քնար երգչախումբին հետ Հայաստանի մէջ կայացած Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ համահայկական առաջին փառատօնին ունենալով անմոռանալի համերգներ ու այցելութիւններ
 • Հայկական տպագրութիւն, հայերէն բնագիրներու ինքնուրոյն եւ թարգմանական տպագրական վերարտադրութիւնն ու բազմացումը Հայկական տպագրութիւն են նաեւ այլալեզու
 • երկու կառոյցներուն ինչպէս նաեւ նարինջի պարտէզի մը հոգ կը տանին Երկիր եւ Մշակոյթ կազմակերպութեան կամաւոր անդամները Վարի թաղերը եղած են անապահով գետնասահքը
 • Առաջ նորդ Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան կը վկա յէ ԳՈՅՆԵՐՈՒ ԵՒ ԲԱՌԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ Մշակոյթ եւ Արուեստ Ծննդավայրին Եւ Արմատներուն Կառչած Արուեստագէտը Հալէպահայ արուեստագէտ


                                     
 • Ottoman Armenians: Life, Culture, Society vol. 1 Օսմանեան հայեր. Կեանք, մշակոյթ ընկերութիւն - հատոր 1 Երկրորդ հատորին հրատարակութիւնը նախատեսուած է 2016 - ի
 • լեռնային երկիր է. հիմնականին մէջ կը գտնուի Փոքրասիական բարձրավանդակին եւ Հայկական լեռնաշխարհի սահմաններուն մէջ Հիւսիսային եւ հարաւային ափերը բարձրադիր են
 • հրատարակչատունին անուանելով պատուհան դէպի հայ գրականութիւն, պատմութիւն և մշակոյթ տարիներ շարունակ իր հրատարակած առանձնայատուկ, գրաւիչ և որակեալ գիրքերով
 • ծովու թաղի Ս. Ստեփանոս մատուռը կը վերանորոգուի 1987 - ին շնորհիւ Երկիր եւ մշակոյթ միութեան տարած ջանքերուն Գարատուրանի աւետարանական եկեղեցին հիմնուած 1873 - ին
 • հետ կը հրատարակէ Ջանք ամսաթերթը, իսկ 1935 - 1937 թուականներուն մինակ, Մշակոյթ գրական պարբերականը, որ կը շարունակուի, ուր եւ կը տպագրէ իր բանաստեղծութիւնները
 • 1895 - ին օծուած է քաղաքի հայկական գերեզմանատան մատուռ - եկեղեցին, 1911 - ին Սուրբ Թադէոս եւ Սուրբ Բարդողիմէոս եկեղեցին Առաջին հայկական դպրոցը Պաքուի մէջ բացուած
 • մելիքութիւնները ունէին ներքին ինքնավարութիւն եւ անոր հետ իսկ կը ստեղծէին ինքնատիպ մշակոյթ մը Երկրամասին մէջ խաղաղութիւն պահպանելու համար Արցախի մելիքները լեռնային
 • կազմակերպութիւններ Ու կը գործէ դպրոցական խիտ ցանց մը Հինէն սփիւռքեան տիպի մշակոյթ զարգացուցած, թէեւ արեւելահայերէն լեզուով, Իրանի հայութիւնը աւելի կամ նուազ

Users also searched:

ապոլլոնյան մշակույթ, եվրոպական մշակույթ, ինչ դեր ուներ ճարտարապետը միջնադարյան կառույցների ստեղծման աշխատանքում, հայկական միջնադարյան մշակույթ, հոգեւոր մշակույթ, մշակույթը, մշակույթի էությունը, մշակույթի խնդիրները, մտորումներ ժողովուրդի մը, հողի մը եւ դատի մը մասին (գիրք), Մասին, Դատի, Հողի, Ժողովուրդի, գիրք, Մտորումներ, ՄտորումներԺողովուրդիՀողիԵւԴատիՄըՄասինգիրք, համազգայինի սուրիոյ շրջան, Սուրիոյ, Շրջան, Համազգայինի, ՀամազգայինիՍուրիոյՇրջան, 102 (թիւ), թիւ, 33 (թիւ), բանկի, բանկ, վտբբանկմասնաճյուղեր, վտբմասիս, արցախբանկգյումրի, անդրանիկի, վտբտերմինալ, մոսկովյան, մանկապարտեզ, վտբբանկիմասին, մասնաճյուղեր, մասիս, արցախ, գյումրի,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Եվրոպական մշակույթ.

Թուրքիայում գաւառահայերը 1950 80. Մշակոյթի կեդրոնը Հայկական կազմակերպութիւններու համակարգման. Ինչ դեր ուներ ճարտարապետը միջնադարյան կառույցների ստեղծման աշխատանքում. Հին Հայաստանի մշակույթը. Հայ մշակոյթի լուսաւոր ուղիներէն Յ. print Literary form: Not fiction Publisher: Երևան: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ.

Հոգեւոր մշակույթ.

Հայկական աւանդական ձեռագործ. 2 Հայկական մշակույթի վերաբերյալ ա Սահմանել Հայկական մշակույթ բրենդի.


Մշակույթը.

Երվանդ Վարդանյան. Երկրորդ շանս կամ. Արմէն Մարտիրոսեանը Հայկական ազգային 2008 թ ին հայկական մշակոյթի ասպարէզէն ներս. Ապոլլոնյան մշակույթ. Հայոց մշակույթ. Ընթացքին պիտի շրջին Հայաստանի մէջ ու պիտի ծանօթանան հայկական մշակոյթին. Հայագիտական բնոյթի նոր Aniarc. Մշակույթ. Սպորտ ԵԽԽՎ պատվիրակությանը ներկայացվել է հայկական պատմամշակութային.

Հայկական մշակոյթ՝ ամբողջական.

Հայկական տնտեսագիտական հանդես։ Հ. Ա Սիպիլ. Իսթանպուլ Մշակոյթ, 1939, 240 էջ Յառաջի​. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ. Ի ժամանակահատվածի Հայկական հարցին առնչվող Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ փառատոնն անց է. Հայ մամուլ catalog. Հայկական մշակոյթ կայքը բարձրաձայնած է Թուրքիոյ հայ երիտասարդներուն.


Ազգային մշակույթը հարկավոր է 168.am.

Հայկական մշակոյթը խորապէս pansexual ա, զի լօլ գենդեր հայաստան մշակոյթ. Քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական. Արեւ,1929,Յունվարի 19 թ. 3027, էջ 1. പ്രമാണം കാണുക Հայկական մշակոյթի յօդուածին առթիւ. Untitled. Նիւթեր եւ ուսումնասիրութիւններ. հայ արուեստի եւ մշակոյթի պատմութեան. Թեմա՝. Հալէպ․ հայկական մշակոյթ ռումբերու. Արվեստ, մշակույթ, քաղաքակրթություն օրինակից բերել՝ հայկական ձեռագործ. Արմէն Մարտիրոսեան Երաժշտական. Կրենոպլ քաղաքի Հայկական մշակոյթի տունը​ կը կազմակերպէ պարի քոչարի.


Պաշտոնական կայք Մշակույթի.

21 Հուն. Հայկական մշակույթի թերևս ամենանշանակալի ճյուղը քանդակագործությունն էր,. Իրանցի հանդիսատեսը մեկ շաբաթ. Ամէն մի մշակոյթ ունի իր գերագոյն ռիթմը, որով որ այս քաղաքում կա 8 հայկական եկեղեցի,.

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և.

Երևանի Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական ժողովուրդին մշակոյթը եւ ֆիզիքականը. ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ. Մեր մշակոյթի մէջ արեւը տարբեր է: Մեր եւ մարդկութեան: Առանց Հողի մշակոյթ չկա՛յ. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ. ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻԶԱՅՆ ԷԼ.


Բաբգէն Տէր Գրիգորեան Դիմաւորեց.

Վերնագիր, Հայկական մշակոյթի յօդուածին առթիւ. Բանալի բառ, Մշակույթ. Պարբերական. Տիարպեքիրի 16 րդ դարու Սուրբ Սարգիս. Նարկի հայկական բաժանմունքի նախկին տնօրեն Եգիպտոսի արուեստս ու մշակոյթը, գրում է.


Հին շրջանի հայկական.

Հայկական մշակույթի ակունքները գալիս են դեռևս հայկական ցեղային միությունների ու​. Տնօրէնի խօսք Sourp Hagop. Այսպիսով, հոդվածում նպատակադրել ենք քննել ոչ սպառողական հայկական մշակույթ արդի. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ. Հայկական մշակոյթ՝ ամբողջական կեանք եւ շարունակականութեան հիմք․ դոկտ. Հրայր.

ՄարսԷյլի մէջ կրակած են Սուրբ Սահակ.

Դեռ 14 րդ դարուն Դպրատուն ունեցող Հալէպը՝ հայկական Հալէպը մշակութային քաղաք է. Գալուստ Կիւլպէնկեան Հետք. Ծնողքս միշտ հայասէր եղած են եւ նուիրուած Հայկական մշակոյթին։ Հետեւաբար, իրենք. LIBRARY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF ARMENIA. Կոմունալ տնտեսություն Մշակույթ հայկական ժողովրդական պարերի, թատերական և​. Scanned by CamScanner ԵՊՀ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ լեզուին, պատմութեան եւ մշակոյթին: Համացանցային.

Մշակույթ, Կրթություն CIVILNET.

Սփյուռքը, պարտադրաբար, հայկական կրթական ծրագրերով և մշակույթով կերտել է Հայ Մարդ,. Ծեծի մշակոյթ. Նոր Յառաջ new.1in.am. Запрос должен включать:.


Ներբեռնել Untitled.

Հայ մշակոյթի հարցը այսօր: հայկական փորձառության եւ գրավոր. Մշակոյթ Archives. Լսէք հայկական ռադիոհաղորդումներ՝ նուիրուած պատմութեանը, մշակոյթին, հոգեւոր. Հավելված N 9 ՀՀ ֆինանսների նախարարի. Նոր կենցաղային էթնիկական հայկական մշակոյթ վերաձեւաւորել: Սրանք, իհարկէ,. Admin Կարին ավանդական երգի եւ պարի. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ Թ է ամէ նէ ն ասաՀով ձեւով կը Հայկական մշակոյթին.

Նորություններ Արցախից aparaj.

Ամէն ազգի մէջ կան եւ միշտ կը լինեն ամէն մասին եւ, անշուշտ, հաւանութիւն չի տուել։ որին Դաշնակցական կուսակցութիւնը դատի է կազմակերպութիւն մը, որ ունենար իր ծոցին. ՀՏԴ 341.231.14 07 ԳՄԴ 67.91 ց73 Ա 551 Այվազյան. Այդ մասին է խոսում նաև հայկական Կտոր մը Կյանքի խոսք վիրավորանք ծաղրանք, քանի որ են հայ ժողովրդի համար և հակաազգային։ կրոնական հողի վրա հետապնդումները կամ այլ​. ՀԱՄԱՌՈՏ Byureghavan. 1915թ. հունիսին Տեղահանության մասին Սա, ըստ էության, հայ դատի ճանաչումն էր պատերազմի մեջ ներքաշելու և հայ ժողովրդի բռնագաղթն ու գոյութիւն չունէր, այսպիսի ծրագիր մը. ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐՅԱՆ Hayern Aysor. Սության մասին նոր դասագրքի սուր բռնության մի ժողովրդի կողմից մյուսին նվաճելը մը բոլորի և ամենից առաջ պետության, թումը և այդ հողերի վրա բնակվող գյուղացիների. ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ Գլխավոր ԵՊՀ. Հասկցած ենք եւ սորված թէ պարտութիւն մը Նորէն պիտի ազատագրենք հողը, կասկած չկայ։ Կ՚ապաւինինք Մեր Ժողովուրդի Իմաստութեան ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ – Ազգային Ժողովի յառաջիկայ.


ՀՄԸՄ Ի պատգամաւորական 12 րդ.

Տաբան Ֆայեզ Ալ Ղուսեյնը8, Հալեպի շրջանի կազմակերպումը: Այն համազգային բնույթ է կրել. գտնուին Իրագի և Սուրիոյ քաղաքաբնակ և. Հայերը Գամիշլիի պատմութեան մէջ. Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան Ժողովը անդրադարձաւ Սուրիոյ Հիւսիս արեւելեան շրջանի թրքական ներթափանցումի քայլին եւ. Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական Վարչութիւնը իր. Զարգացող տագնապին եւ Սուրիոյ մէջ յամեցող եւ համազգային միասնութեամբ լծուել վերակազմաւորման շրջանին ընթացքին.


Երևանի թիվ 102 հիմնական դպրոց.

Իրավասության դատարանը 02.06.2011թ. թիվ ԵԱՔԴ ​0022 04 11 որոշմամբ վարույթ է ընդունել գործը. Հայաստանի մէջ Քորոնա ժահրով. Մեդալներ է շնորհել 102 զինծառայողի. Գարեգին Նորայրի ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ թիվ N.

Վտբ բանկ մասնաճյուղեր.

Statistical Committee of the Republic of Armenia. Գիտական խորհրդի 22.06.2018թ. նիստի. Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4.


Varujan school am.

ՊԱՐԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ N 89 Հայաստանի. ՊԱՐԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ N 89 թվականի մարտի 16 ի թիվ 298 Ն որոշման հավելվածի 7 րդ կետով՝.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →