Back

★ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ                                               

Սեւրի դաշնագիր

Յամաղխարհային Ա. Պատերազմին Օսմանեան Կայսրութիւնը պարտութիւն կրեց։ Կայսրութիւնը սկսաւ քայքայուիլ են հրապարակ եկան նոր երկիրներ ու պետութիւններ։ միւս կողմէ, ցարական Ռուսիոյ տարաղքին գտնուող մատմական Հայաստանին մէկ պատառիկին վրայ ծնունդ առաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ։ Նոր հրապարակ եկած երկիրներու միջեւ սահմանները ճշդելու համար, տեզի ունեցան զարք մը միջազգային խորհրդաժողովներ եւ կնքուեցան համաձայնագիրներ։ այս շարքին է որ Սեւրի դաշնագիրը, կնքուեցաւ յաղթական տարած Դաշնակից երկիրներուն եւ պարտութիւն կրած Օսմանեան Կայսրութեան միջեւ, 1920 Օգոստոս 10-ին։ Դաշնագիրի ստորագրութեան մասնակցեցաւ նաեւ Հա ...

                                               

Սուրբ Կարապետ Եկեղեցի (Յորդանան)

Սուրբ Կարապետ եկեղեցին կառուցուած է Երուսաղէմի հայ համայնքին, Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան շնորհիւ։ Եկեղեցւոյ հիմնադրման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցած է 2009 թուականին, Յորդանան գետի ափին, որուն մասնակցած են հոգեւորականներ, համայնքի բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Եկեղեցւոյ օծման արարողութիւնը տեղի ունեցած է 30 Հոկտեմբեր 2014 թուականին, որուն մասնակցած են ՀՀ նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանը, ՀՀ Արտաքին գործերու նախարար՝ Եդուարդ Նալբանտեանը, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք՝ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանը, Սեւան արքեպիսկոպոս Ղարիբեանը, Յորդանանի հոգեւոր առաջնորդ Վահան արքեպիսկոպոս Թոփալեանը եւ այլք։ Ե ...

                                               

Մենք ենք, մեր սարերը (յուշարձան)

Յուշարձանին իսկական անուանումը "Մե՛ենք մեր սարերը" ‐ն է "Մե՛ենք մեր լեռները"։ Արձանը շատերուն յայտնի է իբրեւ "Պապիկ-տատիկ", արեւմտահայերէն՝ Մամիկ եւ Պապիկ։ Տեղադրուած է 1967-ին, կը գտնուի բլուրին գագաթին։ Քանդակագործն է Սարգիս Պաղտասարեանը, իսկ ճարտարապետը՝ Եուրի Յակոբեան։ Քանդակը պատրաստուած է կարմիր տուֆէ։ Անիկա կը խորհրդանշէ արցախեան հողին եւ ժողովուրդին արմատներուն միջեւ արիւնակցական կապը։ Յուշարձանը կը ներկայացնէ աւանդական տարազով տարեց ղարաբաղցի ամուսիններ՝ ուս-ուսի, հպարտ ու անյողդողդ կեցուածքով ու սեւեռուն հայեացքով։ Կոթողը պատուանդան չունի։ Կարծես լեռնաբլուրը ճեղքուած է, եւ անոնք ...

                                               

Սարգիս (անձնանուն)

Սարգիս, ասորական ծագումով հայկական անուն։ Ասորական անունը փոխառուած է յունական Σεργιος ձեւէն, որն ալ իր հերթին լատինական Sergius-էն։ Կրճատ ձեւերն են՝ Սագոյ, դիմելու ձեւը՝ Սաք։ Լատինագիր ձեւը՝ SARKIS. Անունէն կազմուած մականուն՝ Սարգիսեան.

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ
                                     

★ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը, պետութեան գլուխն է։ Հանրապետութեան նախագահը կը հետեւի Սահմանադրութեան պահպանման: Կապահովէ օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանութիւններու բնականոն գործունէութիւնը։ Հանրապետութեան նախագահը Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան, տարածքային ամբողջականութեան եւ անվտանգութեան երաշխաւորն է։

Հանրապետութեան նախագահը անձեռնմխելի է։ Հանրապետութեան նախագահը իր լիազօրութիւններու ժամկէտին մէջ եւ ատկէ ետք չի կրնար հետապնդուիլ եւ պատասխանատուութեան ենթարկուիլ իր կարգավիճակէն բխող գործողութիւններուն համար։ Իր կարգավիճակի հետ չկապուած գործողութիւններու համար Հանրապետութեան նախագահը կրնայ պատասխանատուութեան ենթարկուիլ իր լիազօրութիւնները աւարտելէն ետք։

                                     

1. ՀՀ նախագահները

Նախագահի պաշտօնակատար Անկուսակցական Առաջադրուած է Հայաստանի հանրապետական կուսակցութեան կողմէ

ՀՀ Սահմանադրութեան 60-րդ յօդուածին համաձայն, Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը թափուր մնալու ատեն մինչեւ նորընտիր նախագահի կողմէ պաշտօնի ստանձնումը, անոր պարտականութիւնները կը կատարէ Ազգային ժողովի նախագահը, իսկ եթէ այդ հնարաւոր չէ վարչապետը։

                                     

2. Պաշտօնի հիմնադրումը

Պաշտօնը հիմնադրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան գերագոյն խորհուրդի 21 Յունիս 1991-ի որոշմամբ՝ սահմանելով, որ ընտրութիւնները Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներու ընդհանուր, հաւասար եւ ուղղակի ընտրական իրաւունքի հիման վրայ գաղտնի քուէարկութեամբ տեղի կունենայ մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 1991։ Հայաստանի Հանրապետութեան գերագոյն խորհուրդի 25 Յունիս 1991-ի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահական ընտրութիւնները նշանակուեցան 16 Հոկտեմբեր 1991-ին, Չորեքշաբթի օրը։

                                     

3. Ընտրութեան կարգը

Հանրապետութեան նախագահը կընտրուի Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներու կողմէ՝ հինգ տարուայ ժամկէտով։ Հանրապետութեան նախագահ կրնայ ընտրուիլ երեսունհինգ տարեկանէ վէր, վերջին տասը տարիներու ընթացքին Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի հանդիսացող, այլ պետութեան քաղաքացիութիւն չունեցող, վերջին տասը տարիներուն Հանրապետութեան մէջ մշտապէս բնակուող եւ ընտրական իրաւունք ունեցող իւրաքանչիւր անձ։ Նոյն անձը չի կրնար աւելի քան երկու անգամ անընդմէջ ընտրուիլ որպէս հանրապետութեան նախագահ։

Հանրապետութեան նախագահը կընտրուի սահմանադրութեամբ եւ օրէնքով սահմանուած կարգով։ Հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը տեղի կունենայ անոր լիազօրութիւններու աւարտէն յիսուն օր առաջ։

Եթէ քուէարկուած է երկուքէ աւելի թեկնածու, եւ անոնց ոչ մէկուն կողմ չեն քուէարկած անհրաժեշտ թիւով ընտրողներ, ապա քուէարկութենէն ետք՝ տասնչորրորդ օրը, տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի ընտրութեան երկրորդ փուլ։

Եթէ հանրապետութեան նախագահ չընտրուի, ապա կը նշանակուի նոր ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ նոր ընտրութիւն նշանակուելէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահը իր պաշտօնը կը ստանձնէ հանրապետութեան նախորդ նախագահի լիազօրութիւններուն աւարտման օրը։ Նոր կամ արտահերթ ընտրութեան միջոցավ ընտրուած հանրապետութեան նախագահը պաշտօնը կը ստանձնէ ընտրութենէն ետք՝ քսաներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահի թեկնածուներէն մէկուն համար անյաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դէպքին, հանրապետութեան Նախագահի ընտրութիւնը կը յետաձգուի երկշաբաթեայ ժամկէտով։ Մինչեւ քուէարկութեան օրը թեկնածուներէն մէկուն մահուան դէպքին կը նշանակուի նոր ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ նոր ընտրութիւն նշանակուելէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահի հրաժարականի, մահուան, կամ լիազօրութիւններու կատարման անհնարինութեան կը նշանակուի հանրապետութեան նախագահի արտահերթ ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը թափուր մնալէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Ռազմական եւ արտակարգ դրութեան ժամանակ, հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը տեղի չունենար, իսկ հանրապետութեան նախագահը կը շարունակէ իր լիազօրութիւններու իրականացումը։ Այս դէպքին ռազմական կամ արտակարգ դրութեան աւարտէն ետք՝ քառասուներորդ օրը, տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը։                                     

4. Երդմնակալութիւն

Հանրապետութեան նախագահը պաշտօնը կը ստանձնէ օրէնքով սահմանուած կարգով՝ Ազգային ժողովի յատուկ նիստին մէջ, ժողովուրդին տրուած հետեւեալ երդումով. "Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի պաշտօնը՝ երդուում եմ. անվերապահօրէն կատարել Սահմանադրութեան պահանջները՝ յարգել մարդու եւ քաղաքացու իրաւունքներն ու ազատութիւնները, ապահովել հանրապետութեան անկախութիւնը, տարածքային ամբողջականութիւնը եւ անվտանգութիւնը՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ի բարօրութիւն Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդի:":

                                     

5. Լիազօրութիւններ

Հանրապետութեան նախագահը՝

 • Կարձակէ Ազգային ժողովը եւ կը նշանակէ արտահերթ ընտրութիւն, եթէ Ազգային ժողովը երկու անգամ անընդմէջ երկու ամսուայ ընթացքին հաւանութիւն չտայ կառավարութեան ծրագրին։ Հանրապետութեան նախագահը Ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի առաջարկով կրնայ արձակել Ազգային ժողովը, եթէ՝.
 • Հերթական նստաշրջանի ընթացքին Ազգային ժողովը երեք ամիսէ աւելի իր կողմէ քննարկուող հարցերու որեւէ որոշում չի կայացներ։.
 • Ազգային ժողովի ընդունած օրէնքը ստանալէն ետք՝ քսանմէկօրեայ ժամկէտով կը ստորագրէ եւ կը հրապարակէ այն։ Այդ ժամկէտով կրնայ Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած օրէնքը առարկութիւններով, առաջարկութիւններով վերադարձնել Ազգային ժողով՝ պահանջելով նոր քննարկում։ Հնգօրեայ ժամկէտով կը ստորագրէ եւ կը հրապարակէ Ազգային ժողովի կողմէ վերստին ընդունուած օրէնքը.
 • Հերթական նստաշրջանի ընթացքին Ազգային ժողովի նիստերը երեք ամիսէ աւելի չեն գումարուիր.
 • Ազգային ժողովը հերթական նստաշրջանի երեք ամսուայ ընթացքին որոշում չկայացնէ կառավարութեան որոշմամբ անյետաձգելի համարուող օրէնքի նախագիծ մը.
 • Ուղերձով կը դիմէ ժողովուրդին եւ Ազգային ժողովին.
 • Վարչապետի ներկայացմամբ կը սահմանէ կառավարութեան եւ անոր ենթակայ պետական կառավարման այլ մարմիններու գործունէութեան կազմակերպման կարգը.
 • Օրէնքով սահմանուած կարգով կը նշանակէ հեռուստատեսութեան եւ ռատիոյի ազգային յանձնաժողովի չորս անդամ.
 • Կրնայ Ազգային ժողովին ներկայացնել Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու նախագիծ.
 • Կը պարգեւատրէ Հայաստանի Հանրապետութեան շքանշաններով եւ մետալներով, կը շնորհէ բարձրագոյն զինուորական եւ պատուաւոր կոչումներ, բարձրագոյն դիւանագիտական եւ այլ դասային աստիճաններ.
 • Կրնայ հրաւիրել եւ վարել կառավարութեան նիստ, արտաքին քաղաքականութեան, պաշտպանութեան եւ ազգային անվտանգութեան հարցերով.
 • Կը լուծէ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութեան եւ քաղաքական ապաստան տալու հետ կապուած հարցերը.
 • Կրնայ վարչապետի առաջարկութեամբ նախարարներէն մէկուն նշանակել փոխվարչապետ.
 • Զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատարն է, եւ կը նշանակէ զինուած ուժերու եւ այլ զօրքերու բարձրագոյն հրամանատարական կազմը.
 • Կրնայ մէկ ամսուայ ժամկէտով կասեցնել կառավարութեան որոշման գործողութիւնը եւ դիմել սահմանադրական դատարան.
 • Կը ներկայացնէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ, կիրականացնէ արտաքին քաղաքականութեան ընդհանուր ղեկավարումը, եւ կը կնքէ միջազգային պայմանագրեր.
 • Ազգային ժողովին մէջ պատգամաւոր տեղերու բաշխման եւ պատգամաւոր խմբակցութիւններու հետ խորհրդակցութիւններու հիման վրայ վարչապետ կը նշանակուի պատգամաւորներու մեծամասնութեան վստահութիւնը վայելող անձը, իսկ եթէ այդ հնարաւոր չէ, ապա աւելի մեծ թիւով պատգամաւորներու վստահութիւնը վայելող անձը։ Հանրապետութեան նախագահը վարչապետ կը նշանակէ, կառավարութեան հրաժարականը ընդունումէն ետք՝ տասնօրեայ ժամկէտով։ Կառավարութիւնը կը կազմուի վարչապետի նշանակումէն ետք՝ քսանօրեայ ժամկէտով։ Հանրապետութեան նախագահը վարչապետի առաջարկով կը նշանակէ կառավարութեան անդամները։ Հանրապետութեան նախագահը կընդունի կառավարութեան հրաժարականը նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստի, հանրապետութեան նախագահի կողմէ իր պաշտօնը ստանձնելու, կառավարութեան անվստահութիւն յայտնուելու, կառավարութեան ծրագրին հաւանութիւն չտալու, վարչապետի կողմէ հրաժարական ներկայացուելու կամ վարչապետի պաշտօնը թափուր մնալու օրը։ Հանրապետութեան նախագահի կողմէ կառավարութեան հրաժարականի ընդունումէն ետք, կառավարութեան անդամները կը շարունակեն իրենց պարտականութիւնները կատարել մինչեւ նոր կառավարութեան կազմաւորումը.
 • Ներում կը շնորհէ դատապարտեալներուն.
 • Սահմանադրութեան 111-րդ եւ 112-րդ յօդուածներով եւ "Հանրաքուէի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով նախատեսուած դէպքերուն կը նշանակէ հանրաքուէ։.
 • Կը նշանակէ արդարադատութեան խորհուրդի երկու իրաւաբան գիտնական անդամներ.
 • Կը ձեւաւորէ իր աշխատակազմը.
 • Կը կազմէ ազգային անվտանգութեան խորհուրդը եւ կրնայ կազմել խորհրդակցական այլ մարմիններ.
 • Կը նշանակէ Ազգային ժողովի ընտրութիւնները.
 • Կը վաւերացնէ մարզպետներ նշանակելու մասին կառավարութեան որոշումները.
 • Կրնայ առաջարկել Ազգային ժողովի նախագահին հրաւիրելու զայն Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի.
                                     

6. Նախագահին կողմէ հրապարակուող իրաւական որոշումները

Հանրապետութեան նախագահը կը հրապարակէ հրամանագիրներ եւ կարգադրութիւններ, որոնք չեն կրնար հակասել Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան եւ օրէնքներուն։

                                     

7. Նախագահին կազմած խորհրդակցական մարմինները

Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 55-րդ յօդուածի 6-րդ կէտի համաձայն կազմուած մարմիններն են՝

 • Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին առնթեր քաղաքացիութեան հարցերու յանձնաժողով.
 • Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական յանձնաժողով.
 • Սեւանայ լիճի հիմնահարցերու յանձնաժողով.
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը.
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Հանրային խորհուրդը.
 • Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամեակի տօնակատարութեան միջոցառումներու յանձնաժողով.
 • Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին կից անվտանգութեան ուժի խորհուրդը.
 • Հայկական տպագրութեան հիմնադրման 500-ամեակի միջոցառումները նախապատրաստող պետական յանձնաժողով.
                                     
 • Լեւոն Տէր Պետրոսեան նախագահ կ ընտրուի, իսկ ԳԽ նախագահ կը դառնայ Բաբգէն Արարքցեան: 5 Յուլիս 1995 - ին կ ընդունուի Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւնը
 • Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ - Հայաստանի գործադիր մարմինի կառավարութեան ղեկավար Վարչապետը կը նշանակուի Հայաստանի նախագահի ու կը հաստատուի ՀՀ Ազգային
 • անգլերեն արտագրուած է 2019 - 09 - 21 Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին Նախագահ - Գրադարան - Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ www.president.am հայերեն արտագրուած
 • զօրքեր Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատար - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիան, ԳԱԱ կամ ՀՀ ԳԱԱ, բարձրագոյն պետական ինքնակառավարուող ոչ առեւտրային հաստատութիւնն է, որուն նախագահութիւնը
 • կառավարման ձեւ պետութեան գլխին Հանրապետութեան Նախագահին վերապահուած լայն լիազօրութիւններով 2001 - ին Հայաստանի Հանրապետութեան անդամակցութիւնը Եւրոպայի խորհուրդին
 • լիակատար պատասխանատուութիւն հանրապետութեան մէջ վիճակագրական աշխատանքներու կազմակերպման համար 2000 - ին Հայաստանի հանրապետութեան ԱՎԾ հանրային շահին ուղղուած
 • յանձնաժողովի նախագահ 1995 - 1997 ԱՊՀ երկիրներու միջխորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերու յանձնաժողովի փոխնախագահ 1996 - 1998 - Հայաստանի հանրապետութեան սոցիալական
 • գործող նախագահ 4 Նոյեմբեր 1996 - էն մինչեւ 20 Մարտ 1997 Եղած է ՀՀ վարչապետ, իսկ 1998 - ին եղած է ՀՀ դեսպանը Լոնտոնի մէջ Սարգսեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի
 • Հայաստանի Երաժշտական Ընկերութիւն, երաժշտական ընկերութիւն մըն է Երեւանի մէջ, որ հիմնադրուած է 1958 թուականին Կը միաւորուի հանրապետութեան երգչախմբային արուեստի
 • 2015 անգլերէն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւն ՀՀ 2011 - ի մարդահամար ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ


                                     
 • Հանրապետութեան Նախագահ նախագահ հայ արտագրուած է 2017 - 01 - 28 ՀՀ նախագահի հրամանագիրները - Փաստաթղթեր - Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ նախագահ հայ արտագրուած
 • 12 Ապրիլ Հրանուշ Յակոբեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական գործիչ 30 Յունիս Սերժ Սարգիսեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 2008 - էն 17 Յուլիս Ելենա Թոնունց
 • Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 2008 - 2018 թուականներուն ՀՀԿ նախագահ 2007 թուականէն Երեւանի պետական համալսարանի կառավարման խորհուրդին նախագահ
 • ուսումնական հաստատութիւն, կը համարուի Հայաստանի Հանրապետութեան մայր բուհը 16 Մայիս 1919 - ին Հայաստանի Հանրապետութեան նախարարներու խորհուրդը ընդունած է Երեւանի
 • դերասանուհի Մարիամ Ղազանչեանին պապը Հանրապետութեան նախագահի հրամանագրերը - Փաստաթղթեր - Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ www.president.am արտագրուած է
 • խորհուրդի նախագահ 1919 - ին Հայաստանի առաջին հանրապետութեան 1918 1920 խորհրդարանի անդամ, ապա նախագահ 1919 թուականին կը մեկնի Փարիզ, իբրեւեւ Հայաստանի Հանրապետութեան
 • ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար 1974 1988 ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ 1999 Հայաստանի Ազգային հերոս 1999, յետմահու Տեմիրճեան ծնած է Երեւան, 17 Ապրիլ
 • Ռոբերտ Քոչարեան - ՀՀ նախագահ 1998 - 2008 Սերժ Սարգսեան - ՀՀ նախագահ 2008 - ից Արկադի Ղուկասեան - Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ 1997 - 2007 Բակո
 • Բրիտանիոյ գաղութ 1991 Լեւոն Տէր Պետրոսեանն կ ընտրուի Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին նախագահ 1995 Միլիոն սև մարդկանց երթը անգլերէն Ուաշինկթընի մէջ
 • գործիչ, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 13 Սեպտեմբեր 2016 - էն սկսեալ Երեւանի քաղաքապետ 2010 - 2011 տնտեսագիտութեան դոկտոր 2010 Հայաստանի հանրապետական
 • կապերու ընդլայնման ու ամրապնդման 1994 - ին Մանուկեանին շնորհուած է Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն Ալեք Մանուկեան մահացած է 10 Յուլիս 1996 - ին, Տիթրոյթի
 • չճանչցուած պետութիւն Անդրկովկասի մէջ Արեւմուտքէն սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետութեան հարաւէն Իրանին, իսկ արեւելքէն եւ հիւսիսէն Ազրպէյճանին Մայրաքաղաքն
                                     
 • 10 Մարտ 1945, Փարիզ հայ քաղաքական գործիչ եւ լրագրող, Հայաստանի առաջին հանրապետութեան առաջին արտաքին գործերու նախարար եւ երկրորդ վարչապետ, շուրջ
 • 2018 - ին Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի պատգամաւորներու 59 կողմ, 42 դէմ ձայնով կ ընտրուի Հայաստանի Հանրապետութեան 16 - րդ վարչապետ: Ազգային
 • գիւղը այժմ Հայաստանի Հանրապետութեան Տաւուշի մարզ: Ընտրուած է Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան նախագահ Ազգային բիւրոյի նախագահ Հայոց ազգային
 • Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ Հայաստանի ՀանրապետութԵան արտակարգ և լիազօր դեսպան նստավայրը Ապու Տապի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 2018թ. Հոկտեմբերի
 • Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ 11 Օգոստոս 2002 - ին կայացած նախագահական ընտրութիւններուն ան վերընտրուած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Արկադի
 • ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգիսեանի փոքր եղբայրը Արմէն Սարգիսեան, ծն. 1953 հայ քաղաքական գործիչ, ֆիզիքոս եւ գիտնական է, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
 • Ihmalyan, Жак Ихмальян, մ.1978 նկարիչ 1954. Սերժ Սարգիսեան, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 2008 - 2013, 2013 - ներկայ 1963. Լիսա Քուտրոու Lisa Valerie

Users also searched:

հհ 4 նախագահ, հհ նախագահի լիազորությունները, հհ նախագահի հրամանագրեր, վարչապետ, սեւրի դաշնագիր, Սեւրի, սեւրի, պայմանագիր, պայմանագրի, կարսիպայմանագիր, սեւրիպայմանագրիդասերը, լոզանիպայմանագիր, հայաստանիքարտեզըըստսեւրիպայմանագրի, փարիզիխորհրդաժողովսեւրիպայմանագիր, սեւրիպայմանագիրpdf, դաշնագիր, ալեքսանդրապոլի, կարսի, դասերը, լոզանի, հայաստանի, քարտեզը, փարիզի, խորհրդաժողով, ալեքսանդրապոլիպայմանագիր, սեւրիդաշնագիր, Սեւրիդաշնագիր, սուրբ կարապետ եկեղեցի (յորդանան), Եկեղեցի, Կարապետ, Յորդանան, Սուրբ, ՍուրբԿարապետԵկեղեցիՅորդանան, մենք ենք, մեր սարերը (յուշարձան),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հհ նախագահի լիազորությունները.

ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ. Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի հունիսի 18 ի N​. Նախագահի աշխատակազմ. Միավորվենք, ուժ ստանանք նախնիների. Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հանրապետության տոնի առթիվ ուղերձ է. Վարչապետ. Հայաստանի Հանրապետություն. 2020 թ. հունվարի 9 ին լրացավ Հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահ, բանասիրական. Հհ նախագահի հրամանագրեր. ՀՀ Նախագահի հրամանագրեր – Cadastre am. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.

Հհ նախագահի սայթ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն. Հհ նախագահներ. ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպեց. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին նվիրված Հայփոստ ՓԲԸ ի թողարկած.


ՀՀ սահմանադրական դատարան.

Հանրապետության նախագահ Արմեն նշել է, որ Մոնղոլիան հետաքրքրված է Հայաստանի հետ. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ներկայացնում է ՀՀ նախագահի ուղերձը. Կենսագրություն Նախագահ. 25 Մայիսի, 2021 Հայաստանի Հանրապետություն կժամանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ՀԿ ի նախագահ Սեդրակ Մամուլյանի հյուրն էր:.

Հայաստանի հանրապետության Arlis.

Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է: Նախագահը հետևում է Սահմանադրության. Թե ինչպիսին կլինի մեր Հայրենիքը. ՀՀ Նախագահի հրամանագրերով ՀՀ պետական Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2016թ.


Հայաստանի Հանրապետության Դատական.

ՀՀ երկրորդ նախագահ, Հայաստան Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրն է. ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ. Հանրապետության Նախագահի ընտրության օրվա մասին Հայաստանի Հանրապետության.


ՀՀ Նախագահի Ընտրություններ.

Դեկտեմբերի 16 ին Արցախի Հանրապետություն են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների. ՀՀ Ազգային ժողով. ՀՀ նախագահ www.​. ՀՀ կառավարություն.am. ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը՝ Ա. ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել. Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 ՀՀ ՊԵԿ ՀՀ. Արցախի ԱԺ նախագահի ուղերձը միակամ Հայաստանի Հանրապետություն և Սփյուռք. ՀԱՊԿ ը պատասխանել է. Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության.

ՀՀ տարածքային կառավարման և.

Հայաստանի ֆուտբոլի 2020 21 մրցաշրջանի Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ. Քաղաքացիական պայմանագիրը ունի 26. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ. ԱՐԱՅԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ. Երբ միասնական ենք, կարողանում ենք. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական.


Հայաստանի Հանրապետության.

Հարցին, թե արդյոք Հայաստանի գործող դատական ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանի մասին. ՀՀ նախագահի հրամանագրեր ՀՀ ՏԿԵՆ. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ընդունել է Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական 2021 05 26, Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության. ՀՀ վիճակագրության պետական խորոհրդի նախագահ, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախագահ. ՀՀ Նախագահի հրամանագրեր. Պաշտոնական անվանումը Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ, կարճ Հայաստան Դրոշը ​Կարմիր,.


Լևոն Տեր Պետրոսյան. Փաշինյանն, իրոք.

Հանրապետության նախագահի իրավական կարգավիճակի առանձ նահատկություններով։. DocumentView Arlis. Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լեւոն Տեր Պետրոսյանը ում. Վստահ եմ, որ ձեզ բոլորի վրա կարող է. 27.04.2021. Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետության.

Նախագահի որոշումներ ՀՀ.

9 րդ կետում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը, Ազգային ժողովի պատգամավորները,​. ՀՀ Նախագահի հրամանագրեր ՀՀ ԿԱ. Նախագահի իրավական ակտեր. ՀՀ ՓՊ ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Նախագահի իրավական կարգավիճակը ՀՀ. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ. image. Ռուբեն Էդուարդի Վարդազարյան Ուղերձներ,.


Հայաստանը նշում է Հանրապետության.

ՀԱՅ. ՀԱՅ РУС ENG ՀԱՅ РУС ENG Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ. Ալաշկերտ ը դարձավ Հայաստանի. ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է ​Հայաստանի Հանրապետության. ԱԽ գրասենյակ. Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 28 ին, Հայաստանի. Սեվանի քաղաքապետարանի պաշտոնական. Թվականներին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ: 2008. Հղումներ Հայաստանի. Հոդված 123. Հանրապետության նախագահի. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային. 2020 թ. նոյեմբերի 8 ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվել է.

ՀՀ նախագահը ստորագրել է Ընտրական.

Երկիրն է: Հայաստանի Հանրապետության, նրա Ջրային կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանը,. ՀՀ ՎՊԽ Նախագահ Հայաստանի. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ.


Սեւրի պայմանագիր pdf.

Սևրի պայմագիրը ոչ թե պատմական, այլ. 2001 թվականին Քոչարյանը Ստրասբուրգում հիշատակել էր Սևրի դաշնագրի մասին,. Հայաստանի քարտեզը ըստ սեւրի պայմանագրի. ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐԸ․ Հատուած՝ Գերսամ. Սեւր 100. վաղեմութեան ժամկէտ չունեցող պայմանագիր. Կարսի պայմանագիր. Սեւրի հաշտության պայմանագիր Yerkrapah. Սևրի հաշտության պայմանագիրը ստորագրվել է 1920 թ օգոստոսի 10 ին Սևրում, Թուրքիայի սուլթանական կառավարության և 1914 18 թթ Առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունների.


Աշխարհացույց. Վարդան.

Պալատը, ինչպես նաև Սուրբ Խաչ եկեղեցին, Կարապետ գրիչը, և ծաղկել Զաքարիան Չեստեր Բիթի 555 Ի Յորդանան առեր զհոգին վըկայութեամբ. Untitled Armenian Diaspora Studies Armenian Diaspora Studies. Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին Միաբանո՞ղ Եկեղեցի​ է Կարապետ Եպս. Ամատունի, իր LEglise այն Եկեղեցիին զոր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Իրան 2 – Յորդանան 1 – Երուսաղէմ 1 – Աւստրալիա 1. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՆ ՎԱՆՔԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ. 2 Ավելի մանրամասն տե՛ս Վերժինե Սվազլյան, Հայոց Փոխանեան Արﬔ նակ Դաշն. Աճէﬗ աչօեան Կարապետ. Ռա﬘. հրապարակ և գնաց, լցվեց եկեղեցի։ է Քէրէք Յորդանան, իսկ զինադադարին. Barkhudaryan Makar Artsakh Արցախի. Ս. Տեղիքը եւ կը փութային երթալ Յորդանան թէ ան Ս. Յովհաննու ԿԱրապետի եկեղեցին էր.

INSTITUT FÜR ARMENISCHE FRAGEN e.

1971 Մենք ենք, մեր սարերը հովիւ Իշխան 1972 Յուշարձան կարճամետրաժ Աւագ. Отсканированное изображение Արցախի. Մենք ﬔ ր դիրքեր ն վրայ ենք. յառաջաց ﬕ ո՛չ մէկ Մեր գյ ղի դիրքն այնպիսին էր, որ ﬔ նք սարի Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի ​Պոսթըն,. Տարի 8, No 1, 2020 Armenian Genocide Museum. Սույն զեկուցման մեջ մենք կանգ ենք առել մասին մեր ունեցած տվյալները և վկայում, որ անցել են Կարմիր Սարի կայանատեղով, որտեղ Մարտիրոս Գուշագճեանի Յուշարձան Մուսա. Լրահոս Arm Version Page 2678. Չունինք անշուշտ: Մենք պարզապէս կը փորձենք որ ցանկը շատ մեծ է, մեր վաւերագրութիւնը կը 5000 պատմութեան եւ մշակոյթի յուշարձան, Ըստ աւանդութեան, սարի գագաթին,. Լեւոն Խաչիկեան 100 Մատենադարան. Մեր երկրի ու ժողովրդի կեանքում արդիւնաշատ վաստակ ունի 4 Այս ցանկերը մենք ենք կազմել, ուստի եւ գործւում է առանձին՝ յուշարձան առ սարի, ո՛չ էլ իրական Արադ Նինլիլի. 53 տարի առաջ Նոյեմբեր 1 ին. Երեւանը մեր վրէժն ու պատասխանն է մեր Փորձեցին գերեզմանաքար դնել մեր վրայ, ու մենք սեփականութիւն 321,– կարդում ենք յուշարձան երկրի՝ լուսնէն ունեցած.


Մոնթե անվան նշանակությունը.

ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. ՖՈրն է՝ Սարգիս և Վարդան. սրն մեր միջև և Ֆ Վr ից իբրև անձնանուն մի անգամ հիշված է. Էլեն անվան նշանակությունը. ԱՐԾՐՈՒՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳՍԻ. Անունից, ապա դարձել է որպես անձնանուն, Հզորներ, Սարգիս, Գարիկ, Սարգիս, Սամվել.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →