Back

ⓘ Ծաղիկ
                                               

Փուէնսեթիա

Փուէնսեթիա, արեւադարձային թուփ մը։ Թուփէն գոյութիւն ունին մօտաւորապէս 100 տեսակներ: Իրենց բնական միջավայրին մէջ անոնք կրնան մինչեւ 3.5 մեթր աճիլ:

Ծաղիկ
                                     

ⓘ Ծաղիկ

Ծաղիկ, կարճացած եւ ձեւափոխուած ընձիւղ, կը կատարէ միքրոյ եւ մակրոսպորոգենեզի, փոշոտման, բեղմնաւորման, սաղմի զարգացման եւ պտուղի գոյացման ֆունկցիա։ Կառաջանայ տերեւներէն զուրկ ցողունի՝ ծաղկակոթի վրայ։

                                     

1. Նկարագրութիւն

Ծաղիկները կը զարգանան ծաղկաբողբոջներէն։ Սովորաբար ծաղիկը ցողունին կը միանայ ծաղկակոթով, որուն լայնացած մասը կը կոչուի ծաղկակալ։ Սակայն որոշ բոյսերու ծաղիկներ ծաղկակոթ չունին եւ անմիջապէս կը միանան ցողունին նստադիր ծաղիկներ։

                                     

2. Կառուցուածք

Ծաղիկը կազմուած է ծաղկաբաժակէն, պսակէն, առէջներէն ու վարսանդներէն։ Ծաղիկի կեդրոնին մէջ կը գտնուի վարսանդը։

Առէջներ

Վարսանդը շրջապատուած է առէջներով։ Իւրաքանչիւր առէջ կազմուած է առէջաթելէն եւ փոշանոթէն։ Փոշանոթին մէջ կը զարգանան փոշեհատիկներ։

                                     

2.1. Կառուցուածք Վարսանդ

Վարսանդը կազմուած է սպիէն, սռնակէն եւ սերմնարանէն։ Սերմնարանի ներսը, կը գտնուին մէկ կամ մի քանի սերմնաբողբոջներ, որոնցմէ կը զարգանան սերմերը, իսկ ամբողջ սերմնարանէն՝ պտուղը։ Վարսանդի սպին կրնայ իր վրայ պահել փոշեհատիկը։

                                     

2.2. Կառուցուածք Բաժակ եւ Պսակ

Արտաքինէն ծաղիկը պատուած է բաժակաթերթերով, որոնք կանաչ գոյն ունին եւ կը կազմուին ծաղիկի բաժակը։ Բաժակաթերթիկները պաշտպանական ֆունկցիա կը կատարեն յատկապէս մինչեւ ծաղկիլը, յաճախ ալ կը մասնակցին ֆոտոսինթեզին։

Վարսանդի եւ առէջներու շուրջ կը գտնուին պսակաթերթերը, որոնք կը կազմեն ծաղիկի պսակը։ Ատոնք ունին վառ գոյն, իսկ իրենց հիմքին մէջ, քաղցրահամ հիւթ՝ նեքթար, որմով կը գրաւեն փոշոտող միջատներին։ Տարբեր բոյսերու բաժակաթերթերը եւ պսակաթերթերը քանակով տարբեր են. Կրնան ըլլալ առանձին-առանձին բաժակաթերթ կամ միաձուլուած ձուլաթերթ։ Բաժակն ու պսակը կը կազմեն ծաղկապատեանը, որ ունի պաշտպանական եւ միջատներուն գրաւելու նշանակութիւն։ Եթէ ծաղկապատեանը կազմուած է բաժակէն եւ պսակէն, կը կոչուի կրկնակի ։

Որոշ ծաղիկներ չունին բաժակ, որոշ ծաղիկներ՝ պսակ ճակնդեղ։ Այդպիսի ծաղիկները կը կոչուին պարզ ։ Ուռենու, հացենու ծաղիկները ծաղկապատեան չունին։ Այդպիսի ծաղիկները կը կոչուին մերկ ։

Ծաղկաւոր բոյսերու մեծ մասի ծաղիկները ունին յատուկ արտազատող օրգաններ՝ նեկտարանոցներ, ուր նեքթար կարտադրուի։ էվոլյուցիայի ընթացքին, ծաղկակիրները աստիճանաբար կարճցած են, եւ ծաղկի մասերը աւելի մօտեցած են բոյսուն, ատոնց զսպանակաձեւ դասաւորութիւնը տեղի տուած է օղակաձեւին։                                     

3. Ծաղիկի Տեսակներ

Ըստ սեռի՝ ծաղիկները կըլլան միասեռ, երկսեռ եւ անսեռ։ Միասեռ ծաղիկները ունին կամ առէջներ, կամ վարսանդ ։

Միայն առէջներ ունեցող ծաղիկները կը կոչուին արական կամ առէջաւոր, իսկ միայն վարսանդ ունեցողները՝ վարսանդաւոր կամ իգական։

Երկսեռ ծաղիկները ունին եւ վարսանդ եւ առէջներ ։

Անսեռ կամ կեղծ ծաղիկները չունին վարսանդ եւ առէջներ։ Այդպիսի ծաղիկները կը կատարեն միայն միջատներուն գրաւելու դեր օրինակ արածաղիկի զամբիւղի եզրային ծաղիկները։

Կը տարբերին նաեւ միատուն եւ երկտուն ծաղիկներ։ Միատուն բոյսերուն մէջ, միառժամանակ կը գտնուին եւ առէջաւոր եւ վարսանդաւոր ծաղիկներ ։

Այն բոյսերը, որոնց առանձնյակն ունի առէջաւոր, իսկ միւսը վարսանդաւոր ծաղիկներ, կը կոչուին երկտուն ։

Ծաղիկները կըլլան կանոնաւոր ակտինոմորֆ, երբ բոլոր ուղղութիւններով կարելի է զանոնք բաժնել սիմետրիկ մասերու։ Ակտինոմորֆ ծաղիկներէն առաջացած են անկանոն զիգոմորֆ ծաղիկները, որոնք 2 մասի կարելի է բաժնել միայն մէկ ուղղութեամբ օրինակ՝ ոլոռի, շանբերանի ծաղիկները։ Կը հանդիպին նաեւ ասիմետրիկ ծաղիկներ, որոնք հնարավւր չէ սիմետրիայի առանցքով բաժնել 2 մասի օրինակ՝ կաննայի ծաղիկը։

                                     
  • կազմելու առաջարկութիուն կ ընեն Այդ օրը Վրաստանի մէջ մի քանի անգամ աւելի շատ ծաղիկ կը վաճառուի, քան սովորական օրերէն: Սիրոյ տօն - ը բացի Վրաստանի մէջ կը
  • Աւետիս Պաղսարեանը ծնած է Երուսաղէմ նպարավաճառ Առաքելի ընտանիքին մէջ: Մայրըՙ Ծաղիկ Լուրճիկեանը Քեսապէն է, Սուրիա: Վերջինս Մեծ եղեռնի ժամանակ կորսնցուած է իր
  • մեկնի Փարիզ, ուր կը ծանօթանայ ֆրանսացի գրական դէմքերու Պոլիս դարձէն եւ Ծաղիկ գրական թերթի հիմնումէն հազիւ երկու տարի անց, համիտեան սարսափներուն 1896 - ին
  • հողի մը վրայ կը հաստասէ Այնուհետեւ Գրիգոր Չիլինկիրեանի հետ կը հրատարակէ Ծաղիկ հանդէսը մինչեւ 1862 ժամանակակից թերթերերէն բոլորովին տարբեր ուղղութիւնով
  • գրութիւնը Երգ առ գիշեր արձակ քերթուածը, հրատարակուած է Արշակ Չօպանեանի Ծաղիկ ին մէջ, 1895 - ին Փարիզի մէջ հետեւած է Սորպոնի եւ Գոլէճ տը Ֆրանսի գրականութեան
  • 20 Դեկտեմբեր 1929 - ին ազգային յուղարկաւորութեամբ թաղուեցաւ հոն: 1868 - ին ծաղիկ հիւանդութան բռնուելով կը կուրանայ. 1874էն սկսեալ Վանի երկու վարժարաններու
  • թատրոնի նուիրուած յօդուածներով հանդէս եկած է Բազմավէպ Երկրագունդ Ծաղիկ Մասիս Մուսայք Մասեաց եւ այլ պարբերականներու մէջ Հէքիմեանի ստեղծագործութիւններէն
  • Վերոյիշեալ լրագիրներէն զատ, Ենովք Արմէն աշխատակցած է նաեւ Մանզումէ - ի - Էֆքեար ի, Ծաղիկ ի, Բիւզանդիոն ի, Ազատամարտ ի, Վերջին Լուր ի, Նոր Օր ի, Յառաջ ի, Ապագայ ի

Users also searched:

...
...
...