Back

ⓘ Խորանարդ
                                               

1728 (թիւ)

1728-ը՝ խորանարդ թիւ է՝ 1728 = 12 3 երեք խորանարդներու գումար է՝ 1728 =6 3 + 8 3 + 10 3 առաջին չորս բաղադրեալ թիւերու արտադրեալն է՝ 1728 = 4×6×8×9 1728-ը երկրորդ 64-էն ետք խորանարդն է, որը երկու յաջորդական պարզ թիւերու միջին թուաբանականն է՝ երկուական դրական եւ բացսական խորանանարդներու գումար է 1728 = 289 3 + 287 3 + -288 3 + -288 3 երկու խորանարդներու արտադրեալ է երկու եղանակներով՝ 1728 = 3 × 4 3 =2 3 × 6 3 երեք քառակուսիներու գումար է՝ 1728 = 24 2 + 24 2 + 24 2 1728-ի բաժանարարներն են՝ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 96, 108, 144, 192, 216, 288, 432, 576, ...

Խորանարդ
                                     

ⓘ Խորանարդ

Խորանարդը ուղղաձեւ վեցանիստ է, որու բոլոր նիստերը քառսիներ են։ Ունի 12 կող, 8 գագաթ, ամեն գագաթին կը միանան փոխուղղահայեաց 3 կողեր։ Խորանարդը զուգահեռանիստի մասնավոր ձեւ է։

                                     

1. Տարածական Կէտերը

Խորանի համար մը, որուն արտագծքւած ոլորտի շառաւիղը R {\displaystyle R} է, եւ խորանարդի գագաթներէն d {\displaystyle d} i {\displaystyle i} -ի վրայ գտնուող տուեալ կէտի համար ունենք՝

∑ i = 1 8 d i 4 8 + 16 R 4 9 = ∑ i = 1 8 d i 2 8 + 2 R 2 3 2. {\displaystyle {\frac {\sum _{i=1}^{8}d_{i}^{4}}{8}}+{\frac {16R^{4}}{9}}=\left{\frac {\sum _{i=1}^{8}d_{i}^{2}}{8}}+{\frac {2R^{2}}{3}}\right^{2}.}
                                     
  • նկատմամբ α - Co - ը ունի վեցանկիւն բիւրեղացանցի կառուցուածք, β - Co - ի բիւրեղացանցը խորանարդ է, α β ջերմաստիճանային անցումը 427  C է: Հին Եգիպտոսին, Բաբելոնին եւ Չինաստանին
  • որ պիտի վերադառնար իր պապենական գիւղերը: Այս շրջանին, կը կառուցուի 600 խորանարդ տարողութեամբ ջրամբար մը, գիւղի ամենաբարձր կէտին վրայ եւ ջուրը աղբիւրներու
  • 1986 - 1987 - Շաբաթօրեայ ուղիղ եթեր Saturday Night Live 1983 - Բիւրեղեայ խորանարդ The Crystal Cube 1983 - 1984 - Ալֆրեսքօ Alfresco 1982 - Մի Անհանգստանար
  • թոն ոսկիով Եթէ այդ ամբողջ ոսկին ձուլեն, ապա կը ստացուի 12 սմ. կողմով խորանարդ ոսկի Ոսկիի ամենամեծ հանքատէրերն են ԱՄՆ 8, 1 հազար թոն Գերմանիան 3.4
  • հանումը, բաժանումը, բազմապատկումը, քառակուսի եւ խորանարդ աստիճան բարձրացնելը, քառակուսի եւ խորանարդ աստիճանի արմատ հանելը, որոնց համար մշակուած էին կանոններ
  • օրուան կարգաւորման ջրամբարներ, որոնց ընդհանուր ծաւալը կը կազմէ 174.9 հազար խորանարդ մեթր: Կոտայքի մէջ կը տարբերին ջրամատակարարման երկու հիմնական եղանակներ:

Users also searched:

թվի խորանարդ,

...
...
...