Back

ⓘ Լեփթին
Լեփթին
                                     

ⓘ Լեփթին

Լեփթին, ճարպային հիւսուածքի բջիջներու՝ ատիբոսիդներու կողմէ արտադրուող հորմոն։ Կընկճէ ախորժակն ու կառաջացնէ հագեցման զգացողութիւն։ Լեփթինի ազդեցութիւնը հակառակ է ուղղուած կրելինին։ Լեփթինի նկատմամբ բջիջային ընկալիչները տեղակայուած են ենթատեսաթումբի կամարաձեւ կորիզներուն մէջ, այն նոյն տեղերուն մէջ, ուր եւ կրելինի ընկալիչներն են։

Առաջին անգամ անջատուած է 1994-ին։ Լեփթինի համադրութեան համար պատասխանատու Ob Lep գէնը Ob՝ անգլերէն՝ obese, Lep՝ leptin տեղակայուած է մարդու 7-րդ քրոմոսոմին։ Հորմոնը կազմուած է 167 գունահատներէ։ Հիմնականին կարտադրէ սպիտակ ճարպային հիւսուածքի բջիջներու կողմէն, ինչպէս նաեւ՝ գորշ ճարպային հիւսուածքի բջիջներու, ընկերքի, ձուարաններու, կմախքային մկաններու, ստամոքսի, էբիթելային բջիջներու, ոսկրածուծի մէջ։

                                     

1. Քանակը

Լեփթինը արեան մէջ կը շրջանառէ ազատ եւ կապուած ձեւերով։ Արեան մէջ անոր քանակական տատանումները կտրուկ ձեւով կը կատարուին։ Լեփթինի քանակը արեան մէջ շատ է կէս գիշեր եւ առաւօտ ժամերու միջեւ։ Անոր քանակի օրական տատանումները կախուած են սնման հասարակարգէն։

Մարդկանց մօտ նկարագրուած են դէպքեր. երբ լեփթինի քանակը կախուած եղած չեն մարմնի ճարպի զանգուածի հետ։

 • Լեփթինի քանակը կը նուազի 24-72 ժամեայ քաղցէն յետոյ։
 • Լեփթինի քանակը կաւելնայ յուզական ճնշումի հետեւանքով։
 • Լեփթինի քանակը կաւելնայ տեքսամեթազոնի ազդեցութեամբ։
 • Ճարպակալմամբ տառապողներու մօտ լեփթինի քանակը աւելցած կըլլան։
 • Լեփթինի քանակը կը նուազի ֆիզիկական աշխատանքի հետեւանքով։
 • Լեփթինի քանակը կը նուազի քունէն զրկուելու դէպքին մէջ։
 • Լեփթինի քանակը կը շատնայ ճարպակալման դէպքին մէջ հակասական երեւոյթ։
 • էնսիւլինը կաւելցնէյ լեփթինի քանակը։
 • Մեծ նշանակութիւն ունի քաղցին յարմարելու գործին մէջ։
                                     

2. Նշանակութիւնը

Լեփթինը կը մասնակցի կազմոպթեան զօրութեան փոխանակութեան եւ մարմնի զանգուածի կարգաւորման, հիմնական գործաառնութիւնը՝ ախորժակի ընկճումն է։ Այդ պատճառով շատ յաճախ կոչուած են նաեւ յագեցման հորմոն։

Ան կազդէ ենթատեսաթեան վրայ եւ կարգելակէ քաղցի զգացում առաջ բերող Y-նեյրոբեբդիտի, անանտամիտի ներսածին կաննաբինոիդային համակարգ արտադրութիւնը, ինչպէս նաեւ կը խթանէ քաղցը ճնշող α-մելանոխթանիչ հորմոնի արտադրութիւնը։ Ի տարբերութիւն խոլեցիստոկինի, լեփթինը առաւել երկար ժամանակով կը ճնշէ քաղցի զգացողութիւնը։ Լեփթինի բնածին անբաւարարութիւնը մարմինի խիստ ճարպակալման պատճառ կարող է հանդիսանալ։

Ծոմն ու ցած գոլերով կերականոնները կը նուազեցնեն լեփթինի քանակը։

Լեփթինին կընկճէ էնսիւլինի արտադրութիւնը եւ կը բարձրացնէ հիւսուածքներու դիմադողականութիւնը այս հորմոնի նկատմամբ, իսկ ան՝ էնսիւլինը ոչ կախեալ շաքարախտի առաջացման պատճառ՝ կարող է հանդիսանալ։ Էնսիւլինը ազդելով ճարպային հիւսուածքի վրայ, կը խթանէ լեփթինի արտադրութիւնը։

Սեռական հասունացման ժամանակ լեփթինի քանակութիւնը կը բարձրանայ արեան մէջ։

Լեփթինի ընկլաիչներ կան նաեւ T լիմֆոցիդներու վրայ։

Լեփթինը կը խթանէ անօթիներու վերականգնումը՝ անկիոկենեզիսը, անօթային էնտոթելային աճի գործօնի քանակի աւելացման միջոցով։

Լեփթինը միայն կը նուազեցնէ արեան ճնշումը։

Սաղմի թոքերուն մէջ արտադրուող լեփթինը կը խթանէ սուրֆակդանդի արտադրութիւնը։

Ընկերքը նոյնպէս կարտադրուի այս հորմոնէն։ Լեփթինի քանակը կաւելնայ յղիութեան եւ կը նուազի՝ ծննդաբերութենէն յետոյ։

Լեփթինը կարգիլէ արգանդի կծկումները։

Իմունոհակազդեցութեան լեփթինը յայտնաբերած է մայրական կաթին եւ անոր հետ սնուող նորածիններու արեան մէջ։

Լեփթինը կը մասնակցի նաեւ սեռական հասունացմանը, ոսկորներու աճին, ուղեղի այլ կառոյցներու նորմալ գործունէութեանը, հարկազերծային հակազդեցութիւններուն։

                                     

3. Արտաքին հղումներ

 • The Facts on Leptin: FAQ
 • The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans: a review.
 • Bodyweight Regulation: Leptin Part 1
 • Leptin Resistance Fact Sheet
 • How to Increase Leptin

Users also searched:

...
...
...