Back

ⓘ Լառուս
Լառուս
                                     

ⓘ Լառուս

Լառուս հրատարակչութիւնը մասնագիտացած է տեղեկատուական գրականութիւն՝ բառարաններ, հանրագիտարաններ հրատարակելու մէջ: Տասնամեակներ շարունակ ֆրանսական ամենանշանաւոր հանրագիտարանային հրատարակութիւնը կը համարուի "Փըթի Լառուս" -ը ֆր.՝ Le Petit Larousse:

Հրատարակչութիւնը նաեւ լոյս կ՛ընծայէ լեզուաբանութեան վերաբերեալ ամսագիրներ, օրինակ՝ "Vie et Langage" գիտահանրամատչելի ամսագիրը, ինչպէս նաեւ "Langue Française" եւ "Langages" մասնագիտական ամսագիրները: Նաեւ կը հրատարակէ լեզուաբանական հետազոտութիւններ, որոնք լոյս կը տեսնեն "Լեզու եւ խօսք" ֆր.՝ Langue et Langage մատենաշարով: 1998-ին Լառուսը կը վաճառուի Vivendi Universal-ին, բայց վերջինս 2002-ին վնասներ կը կրէ եւ իր հերթին հրատարակչութիւնը կը վերավաճառուի Lagardère GroupLagardère Group-ին, անով իսկ բաւարարելով Լառուսը ֆրանսացիներ ձեռքերուն մէջ պահելու հասարակական պահանջը: 2004-էն ի վեր Լառուսը կը պատկանի "Աշետ" Hachette Livre հրատարակչատան:

13 Մայիս 2008-էն ի վեր հրատարակչութիւնը համացանցին մէջ կ՛առաջարկէ ազատ օգտագործման բառարաններ ու հանրագիտարաններ, որոնք օգտատէրերու կողմէ կրնան լրացուիլ, համալրուիլ՝ Ուքիփետիայի սկզբունքով:

Լառուսի գլխաւոր մրցակիցը Ռոպեր հրատարակչութիւնն է:

                                     

1. Հանրագիտարաններ

 • Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1982–1985
 • Nouveau Larousse Illustré New Larousse Illustrated, 1897-1904
 • Grand Larousse Encyclopédique, 1960-1964
 • Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, 1866-1876, 1877, 1890
                                     

2. Էլեկտրոնային հրատարակութիւններ

Բառարաններ CD-ROM

 • Dictionnaire des Citations Françaises et Etrangères 1996
 • Thésaurus Larousse 1996
 • Dictionnaire Compact Français-Anglais, Anglais-Français 1996
 • Dictionnaire Compact Français-Espagnol, Espagnol-Français 1996
 • Le Petit Larousse Illustré 1997
 • Dictionnaire Compact Français-Allemand, Allemand-Français 1996
 • Bibliorom Larousse 1996, épuisé, qui comporte
 • Grand Larousse Encyclopédique en Dix Volumes
 • Grand Dictionnaire Larousse Français-Anglais, Anglais-Français 1996
 • Le Petit Larousse 2004
 • Dictionnaire des Prénoms 2001
 • Le Petit Larousse 2006 ; Le Petit Larousse 2007, etc.

Մուլդիմետիա հանրագիտարան

À partir de 1997, avec le logiciel LME Larousse Multimédia Encyclopédie, Larousse offrait également des encyclopédies multimédias sur CD, ou téléchargeables.

                                     

3. Գրականութիւն

 • Jean-Yves Mollier et Bruno Dubot, Histoire de la librairie Larousse 1852-2010, éditions Fayard, 2012
 • Collectif, Jean-Yves Mollier et Pascal Ory dir., Pierre Larousse et son temps, Larousse, 1995 978-2-0351-1312-2
 • Jean Pruvost, Les Dictionnaires de langue française, Paris, PUF, coll. Que sais-je?, 2002 978-2-1305-2515-8
 • Jean Pruvost et Micheline Guilpain-Giraud, sous la dir. de, Pierre Larousse: du Grand Dictionnaire au Petit Larousse, Paris, Honoré Champion, 2009 978-2-7453-1937-1