Back

ⓘ Թիւ
Թիւ
                                     

ⓘ Թիւ

Թիւ թուաբանագիտութեան հիմնական հասկացութիւնն է, որը կօգտագործուէ քանակային բնութագրման, համեմատման եւ առարկաներու համարակալման համար։ Թիւերը գրառելու համար կօգտագործուեն թուանշանները։

Թիւերու բազմութիւնները նշանակելու համար կօգտագործուեն Blackboard bold անգլերէնէ թարգմանաբար՝ "գրատախտակի թաւ" տառատեսակը՝

N {\displaystyle \mathbb {N} } ` բնական թիւեր Z {\displaystyle \mathbb {Z} } ` ամբողջ թիւեր Q {\displaystyle \mathbb {Q} } ` կոտորակուող թիւեր R {\displaystyle \mathbb {R} } ` իրական թիւեր C {\displaystyle \mathbb {C} } ` համալիր թիւեր
                                     

1. Մշակութային Նշանակութիւն

Իրենց գործնական կիրառութենէն բացի, թիւերը նաեւ ունեն մշակութային կարեւորութիւն ամբողջ աշխարհին: Զորօրինակ, արեւմտեան մշակոյթին մէջ 13-կը համարուի չարագուշակ թիւ, չինացիներու համար 8-ը յաջողութիւն բերող է, ճափոնցիները 39 շնորհակալութեան համարժէք է, քանի որ անոր "սան քիւ" արտասանութիւնը կը նոյնացուի անգլերէն thank you-ին հետ: "Հազարը" հայերիս համար իր ուղղակի նշանակութենէն բացի ունի նաեւ "շատ" իմաստը՝ "հազար ըսած եմ", "գիշերուայ ժամը հազարին" եւ այլն:

                                     
  • 96 իննսունվեց բնական թիւ է Տարուայ 96րդ օրը Ապրիլ 6 - ն է նահանջ տարիներուն Ապրիլ 5 - ը խիստ բաղադրեալ թիւ է, քանի որ ունի տասներկու բաժանարար 1, 2
  • զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 189 - ի եւ 191 - ի միջեւ A005349 յիսունհինգերորդ բերկրալի թիւն է A007770 ուրախ թիւ է A007304 սեպային թիւ է կիրառութիւններ 190
  • 97 իննսունեօթ բնական թիւ է A006567 ութերորդ զրապ թիւն է քսանհինգերորդ պարզ թիւն է ամենամեծ երկնիշ պարզ թիւն է, կը յաջորդէ 89 - ին եւ կը նախորդէ 101 - ին
  • 313 երեք հարիւր տասներեք կենտ եռանիշ բնական թիւ է 312 - ի եւ 314 - ի միջեւ A007770 ուրախ թիւ է A000040 վաթսունհինգերորդ պարզ թիւն է Alt 313 գործադրելիս
  • 36 երեսունվեց երկնիշ զոյգ բնական թիւ մըն է 35 - ի եւ 37 - ի միջեւ A001110 քառակուսի եռանկիւնի թիւ է, նախորդը 1 - ն է, յաջորդը 1225 - ը A005349 տասնութերորդ
  • 40 քառասուն զոյգ երկնիշ բնական թիւ մըն է 39 - ի եւ 41 - ի միջեւ A005349 տասնիններորդ բերկրալի թիւն է զիրկոնիոն քիմիական տարրի 40Zr ատոմային թիւն է Հարմոնիա
  • 80 ութսուն զոյգ երկնիշ բնական թիւ է 79 - ի եւ 81 - ի միջեւ A005349 բերկրալի թիւ է 80 - ը սնդիկի ատոմային թիւն է 80Hg քանի մը լեզուներով 80 - ը կը հնչէ որպէս
  • 70 եօթանասուն զոյգ երկնիշ բնական թիւ մըն է 69 - ի եւ 71 - ի միջեւ A005349 բերկրալի թիւ է 70 - ն են ութէն չորս տարրերու ընտրոյթները իթերպիոն քիմիական տարրի
  • 50 յիսուն զոյգ երկնիշ բնական թիւ մըն է 49 - ի եւ 51 - ի միջեւ A005349 բերկրալի թիւ է կը ներկայացուի երկու տարբեր, ինչպէս նաեւ երեք այլ թիւերու քառակուսիներու
Տինորօ
                                               

Տինորօ

Տինորօ Լիթուանացի երաժշտական արտադրիչ որ մեծ յաջոշութիւն գտաւ "In My Mind" երգով գործակցելով իտալացի տի ճէյ եւ միքսըր Ճիճի ՏԱկոսդինոյի հետ հասնելով թիւ մէկ Գերմանիոյ մէջ, ինչպէս նաեւ երեւնալով շարք մը եւրոպական պաշտօնական երգի ցանկերու մէջ:

Users also searched:

մաշտոցի հարկային տեսչություն,

...
...
...