Back

ⓘ Աղասի Ա. Եսայեան
                                     

ⓘ Աղասի Ա. Եսայեան

Աղասի Աrշակի Եսայեան ծնած է Շամախեան, 1914-ի Օգոստոսի 25-ին:Բարձրագոյն ուսումր ստացած է Երեւանի Պետական Համալսարանէն, որուն Իրաւաբանական Բաժանմունքի դասընթացքը կաւարտ է 1943 թ ին:1941 թ ին ան նաեւ կ՚աւարտէ Մոսկուայի Բարձրագոյն Դիւանագիտական Դպրոցի ընթացքը:1962 թ -ին Մոսկուայի մէջ պաշտպանելէ ետք՝ "Հայկական ՍՍՀ-ի Կազմաւորումն ու Նրա Միջազգային Ւրաւական Պրակտիկան" խորագրով աւարտաճառը,Ա Եսայեան կը ստանայ իր աւարտական Գիտութիւններու Դոկտոր աստիճանը:1947-1951 թթ.ուն ան կը պաշտօնավարէ նախ Խորhրդային Միութեան,եւ ապա Հայաստանի Արտաքին ԳործերուՆ Նախարարութեան մէջ։ 1949 թ -էն սկսած Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ կր կոչուի դասախօսական պաշտօնի, ուր, ապա միաժամանակ կր ստանձնէ վարչական տարբեր պաշտօններ:1964թ-ին ան կարժանանայ Փրոֆեսորի կոչումին:1957-1965թթ ուն Ա. Եսայեան կը վարէ Երեւանի Պետական Համալսարանի Իրաւաբանական Բաժանմունքի պատասխանատու վարիչի պաչտօնր: 1963-1970 թթ ուն կը վարէ Պետութեան եւ Իրաւունքի Տեսութեան ու Պատմութեան Ամբիոնի վարիչի պաչտօնր:Իսկ 1971 թ էն սկսած Պետական իրաւունքի,Սովետական Շինարարութեան եւ Միջազգային Ւրաւունքի Ամբիոնի վարիչի պաշտօնը:

Ա Եսայեաnի գրչին կը պատկանիn իրաւունքի պատմութեան նուիրուած շուրջ քառասուն գիտական աշխատասիրութիւններ:Աոանձին hատորներով լոյս տեսած են իր ՀԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՒԱՆԱԳՒՏՈՒԹԻՒՆԸ Երեւան,1967,ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ­ՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱԻԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՒՒՆԸ,1920-1922 ԹԹ-Երեւան,1967,ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ԱՐՏԱԳԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹՒՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐ­ՄԻՆՆԵՐԵրեւան,1968, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈԻՆՔԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ Ա-Հտր Երեւան,1971, Բ-Հտր.է 1973, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔ,Երեւան,1983) ուսումնասիրпւթիւնները: Ա. Եսայեան կը մահանայ 1983թ ի Յռւլիսի 8 - ին, Երեւան: