Back

ⓘ Եղիա Դերձակեան
                                     

ⓘ Եղիա Դերձակեան

Եղիա Դերձակեան եպ. երբեմն Սէֆէրեան, Ճրնճըղեան, Թէրզեան, ծնած Էֆքէրէ 1811-ին. ժողովուրդէն Քէշկէկճի Սրբազան անուանուած: 1865-ին տակաւին վարդապետ՝ Կեսարիոյ առաջնորդ կընտրուի, 1879 ին եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի: Իր օրով ճեմարանը գոցուած եւ վանքը դադրած է վառարան մը ըլլալէ. անգործ մէկը եղած է եւ մեռած 1886-ին