Back

ⓘ Գլխացաւ
                                               

Պանիրէ Թունաւորում

Պանիրէ Թունաւորում, ամէն տարի, գարնան, պանիրէ թունաւորման բազմաթիւ պարագաներ կը պատահին Լիբանանին ու Սուրիոյ մէջ: Այս թունաւորման պատճառ հանդիսացող պանիրը տեղացիներուն կողմէ կը կոչուի "Ճըպնի Խատրա" կանաչ պանիր: Ճերմակ, գնդաձեւ եւ մէջտեղը ծակ պանիր մըն է, որ կը վաճառուի թիթեղներու մէջ: Շատ համեղ է եւ երեւութապէս՝ անմեղ: Թունաւորուած պարագային համն ու տեսքը կասկած չեն ներշչեր,միայն երբեմն դանակով հատած ատեն ստացուած շերտի ծակոտկէն կրնանք գիտնալ թունաւորւած ըլլալը: Պանիրը կը պատրաստուի գիւղական տուներուն մէջ՝ թիթեղէ կամ պղինձէ ամաններու մէջ,երբեմն այնպիսի անհատներու կողմէ,որոնք շատ անգամ գաղա ...

                                               

Կարմրախտ

Կարմրախտը կամ շառագոյն տենդը մանկական հիւանդութիւն մըն է, սակայն անիկա կրնայ պատահիլ ոեւէ անձի եւ որեւէ մէկ տարիքի: Անիկա կը յատկանշուի կոկորդի բորբոքումով եւ մորթային ցանով: Կարմրախտի յարուցիչը մանրէ մըն է, որ կը կոչուի group A beta hemolytic streptococcus:

                                               

Գլխու եւ Ողնաշարի Վնասուածքներ

Գլխու եւ ողնաշարի վնասուածքներուն յաճախ կ’ուղեկցին ոսկորներու եւ փափուկ հիւսուածքներու վնասուածք։Այդպիսի վնասուածքներու մօտ կէսը ինքնաշարժի արկածներու հետեւանք է։Վնասուածքներուն հետեւանքով կարգ մը տուժողներ կը մահանան, իսկ կենդանի մնացածներէն շատեր կ’ունենան տարբեր տեսակի ֆիզիքական եւ մտային խանգարումներ։Ժամանակին ցուցաբերուած ճիշդ օգնութիւնը կրնայ կանխել այդպիսի անցանկալի հետեւանքները։ Գանկի լայն եւ տափակ ոսկորները իրարու միանալով կը կազմեն խոռոչ, ուր կը գտնուի ուղեղը։Գանկի ոսկորներու կոտրուածքը վտանգաւոր է, որովհետեւ ուղեղին կրնայ վնասել։Գլխու արիւնատար անօթնեդը վնաս ստանալու պարագային, ...

                                               

Նշագեղձ

Նշագեղձերը կամ Նշիկները կը գտնուին կոկորդի երկու կողմերը եւ իրենց մէկ մասով փակած են լեզուի յետամասի ծայրամասերուն: Բնական եւ առողջ պայմաններու մէջ, նշիկները արգելք կը հանդիսանան բազմաթիւ մանրէներու մարմին ներթափանցման եւ կը պաշտպանեն զայն: Բնական պայմաններու մէջ, երբ ակռաներուն, բերանին, լինտերուն, կոկորդին, ականջներուն եւ դէմքի խոռոչներուն մէջի որոշ մանրէներ կը տարածուին զանազան ուղղութիւններով՝ նշագեղձերը կ՛արգիլեն մանրէներուն տարածումը եւ զանոնք կը պահեն իրեց աւշային հիւսկէններուն մէջ: Յաճախ, նշագեղձերը ի ծնէ կ՛ունենան մեծ չափեր եւ կը կոչուին համբուրող նշիկներ, որոնք շնչարգելութիւն եւ ...

                                               

Տեղային Թմրութիւն Եւ Ասղնտոց

Տեղային թմրութիւնը եւ ասղնտոցը ոչ բնական զգայութիւններ են, որոնք կը պատահին մարմինի մակերեսի որեւէ մէկ մասին վրայ, բայց առաւելաբար՝ բազուկներուն, ձեռքերուն, սրունքներուն, ոտքերուն եւ դէմքին վրայ։ Տեղային թմրութիւն եւ ասղնտոց կը պատահին որեւէ մէկ տարիքի եւ առանց սեռի խտրութեան, սակայն անոնք կը զարգանան ծերութեամբ: Մեզմէ շատեր ամէն օր կ՛ունենան այս փորձառութիւնը, մանաւանդ՝ որոշ դիրքով նստելու եւ քնանալու ընթացքին: Զանազան զգայութիւններ sensations մարմինի մակերեսէն կը հասնին ուղեղ յատուկ ջիղերու ցանցերով: Այս զգայութիւնները մորթին մակերեսէն յատուկ ջիղերով կը փոխանցուին եւ կը հասնին ողնուղեղ s ...

                                               

Վիզի Ցաւ

Վիզի ցաւը հիւանդութիւն մը չէ, այլ` ախտանշան մը, որ կը յայտնուի շատ մը հիւանդութիւններու եւ անբնական երեւոյթներու պատճառով: Ժողովուրդին 25 տոկոսը կը գանգատի վիզի ցաւէ: Անիկա կը պատահի որեւէ մէկ տարիքի եւ երկու սեռերու մէջ, առանց խտրութեան: Վիզի ցաւը լաւապէս հասկնալու համար պէտք է գիտնանք վիզի կազմուածքը:

                                               

Ցաւ

Ցաւ, ֆիզիքական կամ հոգեկան տառապանք, տհաճ զգացում: Բնախօսութեան տեսանկիւնէն ցաւը մարմնի պաշտպանողական հակազդեցութիւններէն մէկն է, ցաւը ունի "տեղեկատուական" նշանակութիւն։ Սակայն, իր տեղեկութեան պաշտօնը կատարելէ ետք, ցաւը երբեմն կը ձուլուի ախտաբանական ընթացքին համեմատ, որուն պատճառով ցաւը աւելի վտանգաւոր կը դառնայ, քան բուն վնասուածքը։ Ցաւը կուսումնասիրուի հոգեբանութեան, դեղագիտութեան եւ հոգեբուժութեան կողմէ։ Գիտնականները դիտարկած են, որ նախանձի եւ ցաւի զգացումները կարթննան ուղեղի միեւնոյն շրջանին մէջ։

Գլխացաւ
                                     

ⓘ Գլխացաւ

Գլխացաւը բժշկական այցելութիւններուն ամէնէն յաճախակի դրդապատճառն է։ Անիկա կը պատահի որեւէ տարիքի, առանց խտրութեան գոյնի եւ սեռի։ Գլխացաւը ինքնին հիւանդութիւն մը չէ. անիկա դրսեւորումն է զանազան հիւանդութիւններու, ինչպէս նաեւ մեր մարմինի զանազան հիւսուածքներու եւ օրկաններու անբնական աշխատանքին։

Գլխացաւը նկարագրուած է զանազան ձեւերով եւ զանազան անուանումներով:

                                     

1.1. Տեսակներ Ճնշումի գլխացաւ pressure headache

Անիկա գլխացաւի տարբերակներուն ամէնէն յաճախակին է։ Ճնշումի գլխացաւը կը պատահի այն անձերուն մօտ, որոնք կը տառապին մտահոգութենէ, անքնութենէ, ընտանեկան եւ ընկերային դժուարութիւններէ, հոգեկան ընկճուածութենէ, վհատութենէ, վախէ, ֆիզիքական, մտային եւ հոգեկան յոգնածութենէ, մկանային պրկումէ, գերյոգնութենէ, մարմնական սխալ նիստ ու կացէ, տեսողական խանգարումներէ, սուրճի, ալքոլի եւ ծխախոտի չափազանց գործածութենէ։ Անոնք յաճախ գլխու եւ կամ ուղեղային խլիրդէ կը կասկածին։ Տարեցներուն մեծամասնութիւնը՝ 70-90%ը, իր կեանքի որոշ մէկ շրջանին կունենայ այս գլխացաւը։ Հիւանդը կը գանգատի ամբողջ գլխուն շուրջը նեղ երիզի մը ճնշումի գլխացաւէ, որ կը տարածուի դէպի վիզ, ճակատ, եւ ծոծրակ։ Ճնշումի գլխացաւը կը տեւէ տասնեակ մը վայրկեաններ եւ կամ ժամեր, բայց կրնայ ըլլալ մնայուն եւ երկարատեւ։ Անիկա կը դարմանուի հանդարտեցուցիչ, թմրեցուցիչ եւ ցաւամոք դեղերով, ինչպէս նաեւ ապրելակերպի, կենցաղի եւ նիստ ու կացի բարեփոխութեամբ, մարզանքով եւ երբեմն ալ հոգեբուժական միջամտութեամբ. ։

                                     

1.2. Տեսակներ Անգար migraine

Անգարը միակողմանի գլխացաւ է. Անիկա կը պատահի ուղեղի զարկերակներու անակնկալ պրկումներով եւ ընդլայնումներով։ Զանազան ազդակներ դրդապատճառ նկատուած են զարկերակային այս փոփոխութիւններուն։ Այս ազդակներէն կարելի է նշել անքնութիւնը, ֆիզիքական տկարութիւնը, գերյոգնածութիւնը, անօթութիւնը, զօրաւոր եւ փայլուն լուսաւորումը, գրգռիչ հոտերը, բարձր ձայները եւ աղմուկը, եղանակի փոփոխութիւնը, կարմիր գինին, գարեջուրը, սուրճը, ծխախոտը, ընտանեկան եւ ընկերային զանազան դժուարութիւններ, ճնշուածութիւնը, վհատութիւնը, յուզում եւ ներազդակային խանգարումները։ Estrogen ներազդակը, մանաւանդ արբունքի, դաշտանի եւ դաշտանադադարի ընթացքին, որոշ չափով մեծ դերակատարութիւն կունենան անգարի յայտնաբերման եւ սաստկացման։ Անգարէ տառապող կիներուն 60-70%ը գլխացաւ կունենայ դաշտանի օրերուն։ Կիներ աւելի հակամէտ են անգար ունենալու։ Անգարը կը նուազի եւ կամ կանհետանայ յղութեամբ եւ անիկա կը զարգանայ հակայղութեան դեղերով։ Հիւանդներուն 60 տոկոսը ամիսը մէկ կունենայ գլխացաւը, իսկ 25 տոկոսը՝ շաբաթը մէկ անգամ։ Անգարը ունի նախանշաններ՝ տեսողական խանգարումներ, ոտքի-ձեռքի թմրութիւն եւ անզգայութիւն loss of sensation, նաեւ խօսելու անտրամադրութիւն. այս բոլորէն ետք կը սկսի գլխացաւը, որ սկիզբը կըլլայ միջակ զօրութեամբ, ապա կամաց-կամաց կը սաստկանայ ու կը տեւէ 4-72 ժամ։

                                     

1.3. Տեսակներ Դարմանում

Անգարը հանգրուանային է եւ ընդհանրապէս միակողմանի։ Այս գլխացաւին դարմանումը կը կարօտի երկու միջոցառումներու՝

  • Երկարատեւ դարմանամիջոցներ
  • Ժամանակաւոր դարմանամիջոցներ

Ժամանակաւոր դարմանամիջոցներն են յատուկ դեղերը, որոնք կարգիլեն զարկերակներու ընդլայնումը. ֆիզիքական հանգիստ, պառկիլ մութ եւ անձայն տեղ մը, կենցաղի բարելաւում, օրինաւոր քուն եւ առողջապահական սննդականոն: Իսկ երկարատեւ դարմանումի համար հիւանդը պէտք է գործածէ յատուկ դեղեր։

                                     

1.4. Տեսակներ Ներազդակային hormonal գլխացաւ

Անիկա կը պատահի ամսական դրութեամբ կիներու մօտ, դաշտանէն քանի մը օրեր առաջ եւ կամ դաշտանի ընթացքին։ Գլխացաւէն առաջ, անգարի նման, անոնք կունենան նախանշաններ՝ նախադաշտանային մկանային պրկումներ եւ յօդերու ու մկաններու ցաւ։ Գլխացաւը կը տեւէ 4-6 օր եւ կը մեղմանայ դաշտանադադարումով menopausee։ Անոր դարմանումը կըլլայ ցաւամոք դեղերով, օրինաւոր քունով, մարզանքով եւ առողջապահական սննդականոնով։

                                     

1.5. Տեսակներ Յղութեան գլխացաւ

Յղութեան շրջանին կիներու ամբողջ մարմինը կը մատնուի ֆիզիքական եւ հոգեբանական այլափոխութիւններու, որոնք հետեւանք են որոշ գեղձերու արտասովոր աշխատանքին եւ որոշ ներազդակներու անբնական քանակութեամբ արտադրութեան։ Այս ներազդակներու գերարտադրութիւնը կը յառաջացնէ այս տեսակի գլխացաւը, որ ժամանակաւոր է եւ կանհետանայ ծննդաբերութեամբ։ Յղի կիներ գլխացաւին հետ կրնան ունենալ նաեւ արեան ալպիւմինի բարձրացում, որ հետեւանք է արեան գերճնշման եւ երիկամներու խանգարումներուն։

                                     

1.6. Տեսակներ Կարկառ գլխացաւ cluster headache

Կարկառ գլխացաւը կը պատահի յստակ յաճախականութեամբ, քանի մը շաբաթ, ամէն օր նոյն ժամուն, եւ կը տեւէ 15 վայրկեանէն 3 ժամ. անիկա կանհետանայ անակնկալօրէն եւ ամիսներ ետք կը վերադառնայ։ Կարկառ գլխացաւը կը սկսի գլխուն ետեւը եւ կամ աչքին շուրջը. գլխացաւը կըլլայ՝ միակողմանի, սաստիկ, բաբախիչ, տրոփիչ, աչքերու կարմրութեամբ, քիթի հոսքով-խցումով, արցունքով եւ յօնքերու կախուածութեամբ։ Յաճախ հիւանդը քունէն կարթննայ սաստիկ գլխացաւով եւ կունենայ անհանդարտ ու ջղագրգիռ վիճակ։ Կարկառ գլխացաւը աւելի կը պատահի տղամարդոց մօտ, մանաւանդ 20-40 տարիքի միջեւ։ Ալքոլը եւ ծխախոտը նկատուած են այս գլխացաւին դրդապատճառները։

Կարկառ գլխացաւին դարմանումը կըլլայ ցաւամոք դեղերով. յաճախ շատ սաստիկ գլխացաւի պարագային, թթուածինի ներշնչումը կը դառնայ միակ դարմանամիջոցը։ Cortisone-ը արգելք կը հանդիսանայ անոր յաճախականութեան։

                                     

1.7. Տեսակներ Քնքազարկերակատապի temporal arteritis գլխացաւ

Անիկա սուր եւ միակողմանի գլխացաւ մըն է, որ կը պատահի որեւէ տարիքի, ընդհանրապէս՝ տարեցներու մօտ։ Գլխացաւը կեդրոնացած կըլլայ քնքազարկերակի բաժանմունքներուն վրայ եւ կը տարածուի գլխուն յետսամասը, ականջին վերը եւ ետեւը։ Տարեց հիւանդներ կը գանգատին նաեւ ֆիզիքական ընդհանուր տկարութենէ, գլխու մորթի եւ մազերու զգայնոտութենէ։ Քնքազարկերակատապը կրնայ յառաջացնել նոյնիսկ կուրութիւն։ Այս գլխացաւը կը դարմանուի cortisone-ով եւ ցաւամոք pain killer դեղերով։