Back

ⓘ Գլան
Գլան
                                     

ⓘ Գլան

Գլանային մակերեւոյթը կը ստացուի որեւէ հատուած տուեալ ուղղին զուգահեռաբար պտտելով: Այսպիսով, գլանի կողային մակերեւոյթը այդ հատուածներու ամբողջութիւնն է, որոնց կըսեն ծնիչներ: Եթէ պտտման առանցքն ուղղահայեաց է հիմքին, ապա կստացուի ուղիղ գլան, միւս պարագային՝ թեք գլան:

h {\displaystyle h} բարձրութիւն եւ հիմքի r {\displaystyle r} շառաւիղ ունեցող գլանի համար՝

  • ամբողջ մակերեսը՝ S p = 2 π r h + 2 π r 2 = 2 π r h + r {\displaystyle S_{p}=2\pi rh+2\pi r^{2}=2\pi rh+r}
  • ծաւալը՝ V = π r 2 h {\displaystyle V=\pi r^{2}h}
  • կողային մակերեւոյթի մակերեսը՝ S b = 2 π r h {\displaystyle S_{b}=2\pi rh}
                                     
  • պարան մը Անոնք կը ծառայեն ծանր բեռներ վերցնելու Բեռնագլան մը հորիզոնական գլան մըն է, որուն շուրջ փաթթուած է պարան մը Գլանը իր առանցքին շուրջ կը դառնայ
  • հինգ են, ձագարաձև միաձուլուած, բազմաթիւ ոսկեգոյն առէջները կը կազմեն սնամէջ գլան որ աւելի երկար է, քան ծաղիկի տրամագիծը 10 - 16 սմ. Սենեկային բոյսերու
  • մասնիկներն ու կաթիլային խոնաւութիւնը: Շոգեմեքենայի առաջին 1, 3 մեթր տրամագիծով գլան գոլորշին 201 С ջերմաստիճանով կը հասնէր 151 տ մ² ճնշման տակ Գոլորշին գլանի
  • Պենճամին անգլերէն Փիետրօ Տելա Վալէ անգլերէն Ֆիւլճանս Ֆրեսնել անգլերէն Սիրիւսին Գլան ֆր. Բաբելոնի Կախուած Պարտէզները անգլերէն Համուրապիի Օրէնսգիրքը անգլերէն
  • Դուքս, Edward Max Nicholson? , Guy Mountfort? եւ Godfrey A. Rockefeller? Վայր Գլան Շվեյցարիա Տնօրէն Marco Lambertini? Աշխատողներու թիւ 6203 մարդ 2017 Դուստր
  • Բարձրաշէն  Բերդատակ  Բերքանուշ  Բյուրավան  Բուրաստան  Գեղանիստ  Գետազատ  Գլան Գյոլասոր  Գյոլասոր  Գոռաւան  Դալար  Դաշտավան  Դարակերտ  Դիմիտրով