Back

ⓘ Գեղամ Վրդ. Թէվէքէլեան
                                     

ⓘ Գեղամ Վրդ. Թէվէքէլեան

Գեղամ Վրդ. Թէվէքէլեան

Ծնած է Էնտիրէս Շ.Գարահիսար, Արմաշական, Վրդպտ. Ձեռնադր. 1909-ին. Ծննդավայրը, յետոյ Պոլիս կրթ. եւ քարոզչական զբաղումներ ունեցած է 2 տարի, մինչեւ առաջնորդ ընտրուիլը Քղիի 1912-15։ Հեղինակ Նոր կշիռ՝ Նոր արժէք գրքոյկին. աշխատակցակ է "Հայրենիք" ի, Ա­զա­տա­մարտ թեր­թի եւ այլ Հանդէսներու.