Back

ⓘ Գար Կոզիկեան
                                     

ⓘ Գար Կոզիկեան

Գար Կոզիկեան

Ծնած է Բալու 17 Ոգոստոս 1878-ին եւ ուսումը կը ստանայ Չարսանճագ ու Խարբերդ: 1896-ին Ռուսփա անցնելով՝ կաշխատի գործարաններու մէջ եւ կը զգայ բանւոր դասակարգին կրած տանջանքները, որոնք Սոցիալ. Դեմոկրատ գաղափարին կը մղեն զինք: 1901-ին իբրեւ հնչակեան գործիչ կը ձերբակալուի եւ երկու տարուան բանտարկութենէ մը վերջ Ժընէվ կանցնի ուր Ե. Պալեանի հետ կը հրատարակէ Բանւոր ընկերվ. հանդէսը: 1905-ին երբ Ռուս յեղ. շարժումը Բեթերսպուրկի գործաւորներուն կողմէ ծաւալ կը ստանար, անունը փոխելով կանցնի Թիֆլիզ եւ յաջորդաբար կը վարէ խմբագրութիւնը Կեանքի, Ձայնի եւ Գործի, բոլորն ալ խափանուած: Կաշխատակցի արտասահման հրատարակուող "Սօցիալիսթ" ի եւ Տ. Զաւէնի "Երկրի Ձայն" ին՝ զանազան ծածկանուններով: Սահմանադրութենէն վերջ Պօլիս կու գայ ու կը սկսի գրել "Մանզումէ" ի: Քիչ յետոյ Գրաշարաց Միութիւնը կը հիմնէ եւ լոյս կընծայէ Նոր Կեանք շաբաթաթերթը Հ. Նազարեանցի հետ, նաեւ Ապագայ բանւորական հանդէսը: Հեղինակ Թող Քակդերը խօսին գրքոյկին: Կամուսնանայ եւ ուսուցչութեան պաշտօնով ընտանեօք կանցնի Տրապիզոն ուր կը մնայ մինչեւ 1915 եւ տեղահանութեան ընթացքին՝ ճամբան կնոջը Ռոզիի հետ կամովին գետամոյն: