Back

ⓘ Լեւոն Գաթրճեան
                                     

ⓘ Լեւոն Գաթրճեան

"Երբ առաջին անգամ լսես Լեւոն Գաթրճեանը, չես հաւատար, որ այդ մարմնէն կ՛րնայ այդքան աղուոր եւ զորաւոր ձայն դուրս գալ: Լեւոն Հալէպահայ է Սահակեան Վարժարանէն: Հազիւ երեք տարիէ, որ Պէյրութ կը գտնուի: Ան մերերգիչն է Պուրճ Համուտի "Սայեաթ-Նովայ" նուագախումբին։ Կիրակի, 2 Յունուար 1966-ին, լիբանանահայ ուսուցիչները վայլեցին անոր ձայնը իրենց ընկերական հանդիպումին։ Լեւոն իր ազատ ժամերը երաժշտութեան նուիրած է եւ շատ մօտիկ ապագային ան պիտի մեկնի Իտալիա կամ Երեւան. Հոն ուր որ աւելի յարմար ըլլայ իրեն եւ իրնեններուն համար։ Մենք Կ՛ուզենք որ Լեւոն երթայ Երեւան եւ դառնայ Հայ երգիչ մը, դառնայ երկրորդ Արմենակ Շահմուրատեան մը իր թենորի սքանչելի ձայնով":