Back

ⓘ Բնութիւն
                                               

Սեւանայ Լիճի Պահպանութիւն

Սեւանայ լիճի պահպանութիւն, ՀՀ բնապահպանական եւ տնտեսական բացառիկ կարեւոր հիմնախնդիր, որուն նպատակն է լիճի բնական վարչակարգի փոփոխութեան հետեւանքով ֆիզիքաաշխարհագրական երեւոյթներու կենսոլորտագիտութիւն հաւասարակշռութեան խախտման վերացումը։

                                               

Գրական Ուղղութիւններ (Դպրոցներ)

Գրական Ուղղութիւններ, Գրական ուղղութիւնները երեւան կու գան քաղաքական - տնտեսական յեղաշրջումներու կամ նշանակալի փոփոխութիւններու հետեւանքով՝ իբրեւ նոր փիլիսոփայութեան արտայայտութիւն։ Գրական ուղղութիւնները կը կազմաւորուին ընկերային կեանքի տուեալ շրջանին էական հարցերը, ընդհանուր պատկերը ստեղծագործութիւններու մէջ պատկերելու ու արտայայտելու հիման վրայ։ Գրական ուղղութեան մը հետեւող հեղինակները կ՛ունենան գաղափարական նպատակներու նմանութիւններ եւ այդ գետնին վրայ կրնան կազմել խմբակներ, հրատարակել իրենց սկզբունքները, բայց կրնան նաեւ գործել անհատաբար։ Հետագային, գրաքննադատներ կրնան համախմբել անոնց գաղ ...

                                               

Պելառուսիա

Պելառուսիա, պաշտօնական անուանում՝ Պելառուսիոյ Հանրապետութիւն, դէպի ծով ելք չունեցող պետութիւն մը՝ Արեւելեան Եւրոպայի մէջ: Հիւսիս-արեւելքէն սահմանակից է Ռուսաստանի, հիւսիսէն՝ Լիթվայի եւ Լաթվիոյ, հարաւէն՝ Ուքրանիոյ,իսկ արեւմուտքէն՝ Լեհաստանի։ Մայրաքաղաքը Մինսկն է, մեծ քաղաքներն են Պրեսթը, Քրոթնօն, Կոմելը, Մոկիլիովը եւ Վիթեպսքը: Մինչեւ 1991 ԽՍՀՄ-ի կազմին մէջ էր։ Երկրին բնակչութեան մեծ մասը կապրի մեծ քաղաքներու մէջ: Բնակչութեան աւելի քան 80%-ը պելառուսեր են, ամենամեծ ազգային փոքրամասնութիւններն են ռուսերը, լեհերը եւ ուքրանացիները։ Պաշտօնական լեզուներն են պելառուսերէնը եւ ռուսերէնը։ Դաւանանքայի ...

Բնութիւն
                                     

ⓘ Բնութիւն

Բնութիւն, մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երեւոյթները, բացի անոնցշէ, որոնք ստեղծուած են մարդկանց կողմէ։

Բնութիւնը մշտապէս կը շարժի եւ կը զարգանայ, կընդգրկէ անօրգանական եւ օրգանական աշխարհները։ Անօրգանական աշխարհին կը պատկանին տիեզերական մարմինները, ջուրը, հողը, օդը, ապարները, օգտակար հանածոները։ Բուսական եւ կենդանական օրգանիզմներու ողջ բազմազանութիւնը կը կազմէ օրգանական աշխարհը։ Զարգացման ընթացքին, անօրգանական բնութիւնը օրինաչափօրէն առաջ կը բերէ օրգանական բնութիւն կենսոլորտ՝ մարդու կենսագործունէութեան համար բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով։ Հասարակական կեանքը, արտադրութիւնը, մարդը եւ անոր բանականութիւնը կը գոյատեւեն բնական նիւթերու հենքի վրայ, կը գործէ բնական օրինաչափութիւններուն համապատասխան։ Բնութեան ներդաշնակութիւնն ու հաւասարակշռութիւնը պայմանաւորուած են բազմազան փոխադարձ կապերով, եւ 1 օղակի խախտումը կրնայ կտրել երեւոյթներու ամբողջ շղթան։ Ուստի բնութեան հետ յարաբերութիւններուն մէջ, անհրաժեշտ է ճանչնալ ու ճիշտ կիրառել անոր օրինաչափութիւնները, տիրապետել բնութեան հետ ներդաշնակ ապրելու արուեստին, չխախտել բնական շարժընթացներու հաւասարակշռութիւնը, այլապէս փոխազդեցութիւնը կրնայ վերածուիլ հակասութեան։ Նեղ իմաստով՝ բնութիւնը մարդուն անմիջապէս շրջապատող եւ անոր գոյութիւնը ապահովող բնական տարրերու ու պայմաններու ամբողջութիւնն է։

Այս առումով, ան կը համընկնի բնական միջավայր հասկացութեան հետ, որ իր մէջ կը ներառէ միջավայրի անկենդան եւ կենդանի բնութեան օբյեկտները։

                                     

1. Անուան Ստուգաբանութիւն

"Բնութիւն" բառը ծագած է յուն․՝ natura բառէն հիմնական յատկութիւններ, ներքին մղում եւ հնագոյն ժամանակներուն, բառացի նշանակած է "ծնունդ" ։ Natura բառը յուն․՝ physis φύσις բառի լատիներէն թարգմանութիւնն է, որ կապուած է բոյսերու, կենդանիներու եւ աշխարհի այլ մասերու ինքնուրոյն, սեփական կամքով զարգանալու յատկութեան հետ։

Բառի սկզբնական իմաստներէն մէկը ներառած է ամբողջական բնութեան եւ ֆիզիքական տիեզերքի գաղափարները, որ օգտագործուած է նախասոկրատեան փիլիսոփաներու կողմէն եւ եղած է "φύσις" բառի նշանակութիւններէն միայն մէկը։ Այս նշանակութիւնը, սակայն, վերջին մի քանի դարերու ընթացքին, նորագոյն գիտական ձեւերու կիրառման հետեւանքով գերիշխող դիրք գրաւած է։

                                     

2. Երկիր

Երկիր մոլորակը կամ Երկիրը, ըստ երեւոյթին, միակ մոլորակն է, ուր գոյութիւն ունի կեանք, եւ որուն բնական յատկութիւններու ուսումնասիրութիւնը իյնկած է գիտական հետազոտութիւններու կը բազէ բնագաւառներու հիմքին մէջ։ Արեգակնային համակարգին մէջ, այն թիւով երրորդ մոլորակն է ըստ Արեւէն ունեցած հեռաւորութեան, ամենամեծ ցամաքային մոլորակը եւ հինգերորդը՝ ըստ մեծութեան։ Երկրի ամենայայտնի կլիմայական, ատկանիշները անոր երկու մեծ բեւեռային շրջաններն են, երկու համեմատաբար նեղ բարեխառն գօտիները եւ լայն հասարակածային, արեւադարձային եւ մերձարեւադարձային գօտիները։ Տեղումներու քանակը կը փոխուի կախուած տեղանքէն՝ սկսած տարեկան մի քանի մեթրէն մինչեւ աւելի քիչ քան մէկ միլիմեթրը։ Երկրի մակերեւոյթի 71 տոկոսը ծածկուած է աղի ովկիանոսներով։ Մնացած մասը բաղկացած է մայրցամաքներէն, կղզիներէն, որոնցմէ ամենաշատ բնակեցուածը կը գտնուի Հիւսիսային կիսագնդին մէջ։

Երկիրը անցած է աշխարհագրական եւ կենսաբանական տարբեր գործընթացներու միջով, որոնք հետք ձգած են ներկայիս տեսքի վրայ։ Արտաքին մակերեւոյթը բաղկացած է մի քանի աստիճանաբար տեղաշարժուող տեկտոնական պլատֆորմներէն։ Ներքին հատուածը աշխուժ է՝ ճկուն թիկնոցի հաստ շերտով եւ երկաթով լեցուն կեդրոնով, որ կառաջացնէ մագնիսական դաշտը։

Մթնոլորտային պայմանները նշանակալից կերպով փոխուած են սկզբնական վիճակէն. այս պայմանաւորուած եղած է կեանքի ձեւերու առաջացմամբ, որ ստեղծած է մակերեւութային պայմանները կարգաւորող էկոլոգիական հաւասարակշռութիւն։ Բացի կլիմայական գօտիներու՝ աշխարհագրական լայնութենէն կախուած բազմազանութեան եւ այլ աշխարհագրական գործոններու՝ երկարատեւ միջին գլոբալ կլիման գրեթէ նոյնն է սառցե ժամանակաշրջաններու միջեւ, իսկ միջին ջերմաստիճանէն մէկ կամ երկու աստիճանով շեղումները պատմական կարեւորագոյն ազդեցութիւն ունեցած է էկոլոգիական հաւասարակշռութեան եւ Երկրի ներկայիս աշխարհագրութեան վրայ։

                                     

2.1. Երկիր Երկրաբանութիւն

Երկրաբանութիւնը գիտութիւն է Երկիր մոլորակը կազմող պինդ եւ յեղուկ տարրերու մասին։ Երկրաբանութեան ուսումնասիրութեան ոլորտը կը ներառէ Երկիրը կազմող տարրերու կազմի, կառուցուածքի, ֆիզիքական յատկութիւններու, դինամիկայի, պատմութեան եւ այն գործընթացներու մասին ուսումնասիրութիւնները, որոնց միջոցով ատոնք ձեւաւորուած, տեղաշարժած եւ փոխուած են։ Ոլորտը մեծ գիտական ճիւղ է։ Ան նաեւ կարեւոր է հանքային եւ ածխաջրածնային նիւթերու արդիւնահանման եւ երկրատեխնիկական ճարտարագիտութեան ոլորտներու համար։ Երկրաբանութիւնը տեղեկութիւններ կը տրամադրէ բնական աղետներու եւ ատոնց մեղմացման, նախկին կլիմայական պայմաններու եւ շրջակայ միջավայրի մասին։

                                     
  • Ահուրայ Մազդայ - յին Սակայն Արամազդը նոնը չէր Ահուրայ Մազդայ - յի հետ Բարի բնութիւն ունենալով հանդերձ, Արամազդը կրնար էր նաեւ պատժել Այստեղ չենք տեսնար իրանական
  • երկու բնութիւն ունենալու հարցին շուրջ Բիւզանդական հոգեւորականութիւնը ի վերջոյ կը դաւանի այն ուղղութիւնը, թէ Յիսուս Քրիստոս ունեցած է երկու բնութիւն այսինքն
  • դէմքերու միասնութիւնը կ արտայայտուի մէկ Աստուածութիւն, մէկ էութիւն, մէկ բնութիւն իսկ դէմքերու երրորդութիւնը երեք դէմք, երեք անձնաւորութիւն, իւրաքանչիւր
  • համաձայն Ըստ աշխատանքի առարկայի բոլոր մասնագիտութիւնները կը բաժուին. Մարդ - բնութիւն բիոնոմիական Մարդ - ճարտարագործութիւն տեխնոմիական Մարդ - նշան սիգնոմիական
  • տեսակ, մուլդիմետիա փորձառութիւններ եւ ինտերակտիւ ցուցադրութիւններ: Կենդանի բնութիւն կենդանի միջատներ, սարդակերպեր, լորձնեակ: Քարէ պատի պատկերասրահ բնագիտութեան
  • Ծովը եւ Դեղին Ծովը: Հակառակ իր անուան, Խաղաղական Ովկիանոսը նոյնքան խաղաղ բնութիւն չունի: Շատ արեւադարձային փոթորիկներ կը ցնցեն Խաղաղականի կղզիները: Pacific
  • միաւորութեամբ. մէկ Տէր, մէկ Յիսուս, մէկ դէմք եւ միացեալ աստուածամարդկային բնութիւն Ս. Կոյս Մարիամն Աստուածածին է եւ ոչ թէ սոսկ մարդածին ու Քրիստոսածին հակառակ
  • այնտեղ նոյնիսկ փիղեր կ ապրէին Մինչ Ադլանդիտի մէջ պահպանուած էր հրաշալի բնութիւն անոնք մոռացութեան մատնած էին հարստութիւնները մեծարելով ստեղծողն Երբ
  • ոլորտներու քարոլորտի, մթնոլորտի, ջրոլորտի, կենսոլորտի փոխազդեցութեան եւ մարդ - բնութիւն փոխհարաբերություններու բոլոր կողմերը եւ բնական միջավայրի որակի պահպանման
  • լայն պատկեր, հերոսներու նկարագիրներու հոգեբանական զարգացում, միջավայր, բնութիւն ժողովրդական սովորութիւններ, բարքեր եւ այլն Վէպը կ ունենայ գաղափարական

Users also searched:

...
...
...