Back

ⓘ Բառ
                                               

Փոխաբերութիւն

Փոխաբերութիւն, լեզուա-ոճային ձեւ, երբ բառ մը կը գործածուէ բառարանային իր իմաստէն դուրս՝ տարբեր իմաստով։ Գրագէտին իսկ կողմէն՝ անոր տրուած իմաստով մը, որոշ շրջագրութեան մը մէջ։ Այսպէս է քերթուածի՝ Աջիցս Եփրատ, ձախիցս Տիգրիս, ահեղ ձէներով, սաղմոս կարդալով անցան գնացին. տողին մէջ. կամ Ան մեծցուց աղջնակը, անոր բարակուկ մարմնին մէջ սիրելով իր արիւնը նախադասութեան մէջ։ Փոխաբերութիւնը որոշ նմանութիւն ունի համեմատութեան հետ, այն առումով, որ կրնանք ըսել, թէ անիկա կրճատուած ու խտացուած համեմատութիւն է, ուր բաղդատուող եզրերէն մէկը այլեւս չի տեսնուիր։ Փոխաբերութիւնը երբեմն կը ծաւալի մէկ բառէ անդին, կը ...

                                               

Հաշթակ

Հաշթակ, բառ կամ արտայայտութիւն, որուն կը նախորդէ # նշանը։ Օգտագործողները կրնան միաւորել իրենց հաղորդագրութիւնները ըստ թեմաներու կամ տեսակներու մէջ օգտագործելով վանդականիշով սկսող բառեր։ Հաշթակները կ՛աջակցին այնպիսի ընկերային ցանցերու, ինչպէս՝ Թուիթթները, Tout-ը, identi.ca, Google+-ը, դիմատետրը եւ ՎԿն։ Այդ ընկերային ցանցերը օգտագործողները իրենց գրառումները կրնան պիտակել մէկ կամ քանի մը հաշթակներով, որոնք կը ներկայացնեն բառմը կամ նախադասութիւն մը։ Հաշթակները հնարաւորութիւն կու տան խմբաւորեուլ իրարու նման գրառումները, որու շնորհիւ հեշտութեամբ հնարաւոր կը դառնայ գտնել տուեալ գրառման թեմայով մօ ...

                                     

ⓘ Բառ

Բառ, կը կոչուի հնչիւններու այն խումբը կամ հնչիւնը, որ իմաստ մը կարտայայտէ։

Օրինակ՝ աղ, ջուր, գիրք, քաղցր ։

Ասոնք երկու, երեք, չորս եւ հինգ հնչիւններէ բաղկացած կապակցութիւններ են, իմաստ ունին, ուստի եւ բառեր են։ Կան նաեւ մէկ հնչիւնէ բաղկացած բառեր.

Oրինակ՝ Յակոբիկը ուշիմ ու խելացի աշակերտ է:

Այստեղ ու, է հնչիւնները բառեր են։

Հնչիւններու պատահական ամէն մէկ խումբ բառ չէ. օրինակ՝ աթոռ բառ է, քանի որ իմաստ ունի, բայց թոառ, ոթոա բառեր չեն, որովհետեւ իմաստ չունին։ Առանց բառի կարելի չէ խօսիլ կամ խօսակցիլ, մտքեր յաղորդել իրարու։

Հարուստ կը համարուի այն լեզուն, որ բազմապիսի իմաստներ արտայայտող շատ բառեր ունի։

                                     

1. Հայերէն բառային կազմը

Լեզուի մը մէջ գործածուող բոլոր բառերը միասին բառային կազմ կամ բառապաշար կը կոչուին։ Հայերէնի բառային կազմը հարուստ է։ Հազարամեակներու ընթացքին՝ ան հարստացած է բազմաթիւ ու բազմապիսի բառերով, որոնք կարտայայտեն մարդոց, անոնց կեանքին եւ բնական աշխարհի հետ կապուած զանազան գաղափարներ. օրինակ՝

 • Աշխատանքի ու տնտեսութեան վերաբերեալ բառեր՝ արտ, ակօս, սերմ, ցորեն, գործիք, գործել, վարել, բահ, մուրճ, գութան, սալ, մանգաղ, գործարան եւ այլն։
 • Ընտանիքի եւ մարդու կենցաղի վերաբերեալ բառեր՝ տուն, ընտանիք, բնակիչ, մայր, հայր, որդի, պապ, տալ, հարս, կեսուր, կեսրայր, հագուստ, զարդ, արդուկել, սենեակ, բազմոց, գաւիթ, բակ, տնտեսութիւն եւ այլն։
 • Մարդու մարմնի մասեր արտայայտող բառեր՝ աչք, ոտք, բազուկ, սրունք, կուրծք, գլուխ, սիրտ, անութ, ուս եւ այլն։

Հայերէնն ունի մօտ 150 000 բառ։

Մարդկային կեանքին մէջ ամէն մէկ գիւտ, նոր գործիք, իր, երեւոյթ ու գաղափար անմիջապէս անուն կը ստանան։ Այդ անունը, իբրեւ նոր բառ, կը մտնէ լեզուի բառապաշարին մէջ. օրինակ՝ մենք ունինք տիեզերք եւ նաւ բառերը, որոնցմէ վերջերս կազմուեցաւ տիեզերանաւ նոր բառը։ Նման նորակերտ բառեր են՝ տիեզերագնաց, տիեզերանաւորդ, հրթիռակիր, սաւառնակ, սաւառնորդ, ինքնամուղ, հեռուստացոյց, հեռատեսիլ, ձայնասփիւռ, նրասայլ, ձայնապնակ եւ այլն, որոնք գոյութիւն չունէին ասկէ քանի մը տարի, կամ քանի մը տասնեակ տարիներ առաջ։

                                     
 • նոյնպէս հետեւած է Սիմէոն Ջուղայեցիին առարկան բաժանելով նիւթի տառ, վանկ, բառ եւ տեսակաւորութեան բան Ըստ անոր բաղաձայնները երեք տեսակ են լերկ
 • Զաքինթոս Փորթօ Սելինաս, հիւսիս արեւմտեան Զաքինթօ Զաքինթոս, Քերի բառ թարգմ մոմ Քորաքոնիսի բառ թարգմ ագռաւի կղզի արեւմտեան Զաքինթօ Քորաքոնիսի ժայռերու
 • մանր են, կարմրաբոսոր, 3 - 4 սերմերով Ցեղի անունը ծագած է յունարէն Կռատաիոս բառ որ կը նշանակէ ուժեղ Բոյսի ծաղիկները յայտնաբերուած է եթերայուղ, տրիմեթիլամին
 • խոնարհումը, Երեւան, Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակչութիւն, 1971 500 բառ որոնք ուղղագրութեան տեսակերից դժուարութիւններ ունեն, Երեւան, Լոյս 1971
 • արգիլելով Ընկերութիւնը կը յաջողի լեզուէն դուրս մղել քանի մը հարիւր օտար բառ Բառերուն մեծ մասը, որ ԹԼԸ - ի կողմէ կը ներառուին լեզուին մէջ, նոր կազմուած
 • սակայն Նեցերը, որպէս եւրոպական ծագում ունեցող բառ բոլորի կողմէն որպէս ճիւղ նշանակութեամբ օգտագործուող բառ չէ ընդունուած: Այն ըմբռնուեր է որպէս կոչում
 • մշտավառ Եւ թող շունչ տայ Հայ օճախի կրակին Մեր շր թներուն վրայ ծաղկող ամէն բառ Մենք ուխտեալներ ՀՕՄի պայծառ դրօշին, Միշտ կը մնանք արի պահակն անցեալի, Մինչեւ
 • հետեւաբար ա Օ տառին որեւէ ձայնաւոր չի կրնար յաջորդել, բ Օ - ով հայերէն բառ չի կրնար վերջանալ, իրեն անհրաժեշտօրէն պէտք է յաջորդէ բաղաձայն մը: Այս երկու

Users also searched:

անհոդակապով բառեր, աշխարհամաս բառի բաղադրիչները, երկիմաստ բառեր, ծառ բառով բարդ բառեր, կազմել բարդ բառեր,

...
...
...