Back

ⓘ Բագրատ Թեւեան
                                     

ⓘ Բագրատ Թեւեան

Թեւեան Բագրատ, ծնած եւ մահացած է Իսթանպուլ։ Յաճախած է Շիշմանեան, Ս. ՑակոբայԱզգային Որբանոց, Կեդրոնական եւ Պէրպէրեան վարժարանները; Աշակերտած է Շահան Պէրպէրեանի։ Ուսուցչագործած եւ տնօրէնի պաշտօններ ստանձնած է Սեմերճեան ճեմարանի եւ Պէրպէրեան վարժարաններու մէջ։ Աշխատակցած է իսթանպուլահայ մամուլին՝ բանաստեղծու– թիւններով, արձակ գրութիւններով, քրոնիկներով, թերթօններով եւ թարգմանութիւններով։ Հրատարակած է ձեոագիր Այգ, Ցայգ թերթերը եւ Ամանոր ամսաթերթը; Հրատարակած է Կեսուր եւ Անուշապուր երգիծական շաբաթաթերթերը եւ Երջանիկին Տարեցոյցը ։ Ատրինէ Տատրեանի եւ Արմենուհի էօզէրի գործակցութեամբ հրատարակած եւ խմբագրած է Պարտէզ մանկական թերթը; Գործակիցներու հետ պատրաստած է Այբուբենարաններու շարք մը; Ունի հնարամիտ Աշակերտները եւ Անկատար Բարքեր խորագրեալ անտիպ մանկապատանեկան թատերգութիւններ ; Օգտագործած է Բորւ, Բիր, Մահակ, Զապէլ Տէրտէրեան, Պրպտող, Բ. Թայիս, Սեդա, Բակուր, Բ. Բիլակ, Բրօֆ. Ներսէս ճիլաճեան գրչանունները։

                                     

1. Հրատարակուած Գործեր

Ուիլիէմ Քէօի Փոցտամի Գաղտնիքները թարգմանութիւն ՞ Իսթանպուլ, 1924; Լիւք Տօրսանի Տօքթօր Քիւտին Խրտոփեակները թարգմանութիւն Իսթանպուլ, 1928; Թօսուն Միրիկ Եւ Աղոտր Մինեվեր վէպ - Իսթանպուլ, 1930։ ԲաԶտարկեաւի Մը Օրագիրը վէպ - Իսթանպուլ, 1937։ Ատլւինէ Տատբեանի գո|1ծակցութեամ|ւ ՀաԸգրուաՕը թա– ^ելգութ|սն) - Իսթանպուլ, 1943։ 63-ամեայ Ոսկի ՑոբելեաԸ Վաստակաւոր Դերասան Պալթա–զարի յուշամատեան - Իսթանպուլ, 1952։ Զսպանակի Վրայ վէպ - Իսթանպուլ, 1951։ Ատրինէ Տաւոլւեանի գուրծակցութեամբ) ԾուշիկիԶ Կաղանդը մանկական թատերգութիւն - Իսթանպուլ, 11954։ Ատբէնէ Տատրեանի գործակցութեամբ Ջարթիկ Հօրքարին Տունը մանկական թատերգութիւն - Իսթանպուլ, 1955։ Ատբինէ Տատբեանի գոբծակցութեամբ Փոքրիկ Ծփացած Իշ– իւանանին մանկական թատեբգութիւն - Իսթանպուլ, 1960։ Մեծ Քաղաքին Զաոիվերը վէպ - Իսթանպուլ, 1955 հակա– ոակ "Ռ. հատորը մամուլէ տակ" ծանուցումին, չկարողացանք ստու– Գել եթէ հրատարակուած է Կարօ Աբրահամեան, Վարք Քահանայից Բերիոյ թեմի, հ. Ա խմբ. Պէպօ Սիմոնեան, Անթիլիս, "Տպարան Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Անթիլիաս - Լիբանան", 2004։ ։