Back

ⓘ Աւելցուկային թիւ
                                     

ⓘ Աւելցուկային թիւ

Աւելցուկային թիւ ՝ այն թիւն է, որու բաժանարարներու գոմարն իրմէ մեծ է: 56-ը աւելցուկային թիւ է, քանի որ անոր բաժանարարներ հանդիսացող 1, 2, 4, 7, 8, 14 եւ 28 բաժանարարներու գումարը՝ 1+2+4+7+8+14+28=64, եւ անիկա մեծ է 56-էն:

                                     

1. Օրինակներ

Առաջին 28 աւելցուկային թիւերն են՝

A005101 12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54, 56, 60, 66, 70, 72, 78, 80, 84, 88, 90, 96, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 120, ….
                                     

2. Յատկութիւններ

  • Ամենափոքր կենտ աւելցուկային թիւն է 945-ը
  • 2-ի կամ 3-ի չբաժնուող ամենափոքր թիւն է 5391411025, պարզ բաժանարարներն են՝ A047802 5-ը, 7-ը, 11-ը, 13-ը, 17-ը, 19-ը, 23-ը, եւ 29-ը: 2005-ին Իանուչչիի ալկորիթմը կը ցուցնէ, թէ ինչպէս կարելի է գտնիլ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը: Եթէ Ak-կը ներկայացնէ առաջին k պարզ թիւերուն չբաժնուող աւելցուկային թիւը, ապա բոլոր ε> 0-երու համար մենք ունենք՝
1-εk ln k 2-ε < ln Ak
                                     
  • հարիւր վաթսունութ զոյգ եռանիշ բնական թիւ մըն է 167 - ի եւ 169 - ի միջեւ A005101 երեսունութերորդ աւելցուկային թիւն է չորս յաջորդական պարզ թիւերու գումար

Users also searched:

առեւտրային բանկերի ֆինանսական գործառնությունները, առեւտրային բանկերի ֆինանսական կայունությունը, բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք 2021, բանկերի վիճակագրություն, ֆինանսական կայունության գնահատում,

...
...
...