Back

ⓘ Վիգէն Աւագեան
Վիգէն Աւագեան
                                     

ⓘ Վիգէն Աւագեան

Վիգէն Աւագեան Համազգայինի Հայագիտական Բարձրագոյն Հիմնարկի պատմագիտութեան բաժնի շրջանաւարտ է 1991: Նախակրթութիւնը ստացած է Ազգ. Աքսոր Գասարճեան Վարժարանի եւ Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Քոլէճի մէջ։

2005-2017 ան վարած է Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Քոլէճի տնօրէնութիւնը։ Մինչ այդ, ունեցած է կրթական-մանկավարժական բեղուն գործունէութիւն։ Պաշտօնավարած է լիբանանահայ կրթական հետեւեալ հաստատութիւններու մէջ

 • 1999-ին ան պաշտօնավարած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Խաչեր Գալուստեան Մանկավարժական Կեդրոնին մէջ, դասաւանդելով "Հայոց պատմութեան դասաւանդման կերպը նախակրթարանի մէջ" նիւթը.
 • 1986-1990, Ազգ. Աքսոր Գասարճեան Վարժարան.
 • 1991-1998, Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Քոլէճ.
 • 1992-2005, Ազգ. Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճ.
 • 1998-2000, Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարան.

Հոկտեմբեր 2005-էն մինչեւ օրս Վիգէն Աւագեան հայոց պատմութեան դասախօս է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին մէջ.

Օգոստոս 2017-ին, Ազգ. Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլէճի փակումէն ետք, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին կողմէ ան կը նշանակուի տեղեկատուական մարզի եւ հանրային կապերու տնօրէն, ստանձնելով ՎԱՆԱՅ ՁԱՅՆ ռատիոկայանի յայտագիրներու եւ "Օ. Թի. Վի." պատկերասփիւռի կայանի հայկական բաժինի, ինչպէս նաեւ՝ ընկերային ցանցերու էջերուն պատասխանատուութիւնը:

Փետրուար 2019-ին, Վիգէն Աւագեան կը նշանակուի ՎԱՆԱՅ ՁԱՅՆ ռատիոկայանի տնօրէն։

                                     

1. Դասախօսական կեանք

Վիգէն Աւագեան բանախօսութիւններով եւ զեկուցումներով հանդէս եկած է Լիբանանի, Սուրիոյ, Ամմանի, Քուէյթի, Հայաստանի, Կիպրոսի, Ֆրանսայի եւ Յունաստանի մէջ։ Իր զեկուցումներէն կարժէ յիշել հետեւեալները

 • Մերօրեայ մամլոյ սպասարկուին կերպարը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հայ մամուլի խորհրդաժողով, 2019
 • "Հայ-թուրք յարաբերութիւններու պատմականին ու ներկային փոխանցումը աշակերտութեան" Լիբանանի Հայ Դատի Մարմնի սեմինար, 2010
 • "Կիլիկիոյ ջարդերէն մինչեւ Հայկական Ցեղասպանութիւն՝ քաղաքական գնահատական" Ատանայի ջարդերուն 100ամեակին նուիրուած համագումար, 2009
 • "Լիբանանահայ գաղութին երիտասարդական հարցերը" Լիբանանահայ գաղութի հարցերու քննութեան խորհրդաժողով, 2009
 • "Հայոց պատմութեան դասաւանդութեան վերակազմակերպում" Համասփիւռքեան կրթական Բ. համագումար, 2008
 • Երիտասարդութիւն եւ համաշխարհայնացում" Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Իրանի կրօններու երկխօսութեան կեդրոնի չորրորդ խորհրդաժողով, 2010
 • Ի՞նչպէս ներգրաւել երիտասարդութիւնը մեր միութիւններուն մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դիւանական խորհրդաժողով, 2019։
 • "21րդ դարու մարտահրաւէրները եւ զանոնք յաղթահարելու միջոցները" Հ.Մ.Ը.Մ.ի Միջին Արեւելքի վարչութիւններու Ա. խորհրդաժողով, 2006
 • "Հայրենի Ջաւախքը իր հոգերով"
 • "Հայոց պատմութեան դասաւանդման ձեւի քննարկում" Համազգայինի Կրթական Խորհուրդի սեմինար, 2005
 • "Արհեստագիտական միջոցներու օգտագործումը հայեցի դաստիարակութեան մէջ" Համասփիւռքեան կրթական Ա. համագումար, 2004
 • "Միջոցներ ներգրաւելու համար մանուկը, պատանին եւ երիտասարդը" Հ.Մ.Ը.Մ.ի Միջին Արեւելքի վարչութիւններու Բ. խորհրդաժողով, 2010
                                     

2. Խմբագրական կեանք

Կրթական մշակ եւ մամլոյ պատասխանատու ըլլալու կողքին, Վիգէն Աւագեան նաեւ խմբագիր է։ Տասներեք տարի ան մաս կազմած է "Ազդակ" օրաթերթի խմբագրութեան, իբրեւ օգնական խմբագիր 1990-1995 եւ բացառիկներու ու ամսաթերթերու պատասխանատու խմբագիր 2000-2005, 2010-2013:

1995-էն ի վեր, ան Հ.Մ.Ը.Մ.ի "Մարզիկ" պաշտօնաթերթի խմբագիրն է։

Վիգէն Աւագեան 2012-էն ի վեր անդամ է Լիբանանի խմբագիրներու սենտիքային:

Վիգէն Աւագեանի խմբագրութեամբ լոյս տեսած են նաեւ հետեւեալ գործերը

 • Երուանդ Փամպուքեանի "Հայոց Պատմութիւն" 2009,
 • "Դաշնակցական պատանիին գիրքը" Ա. եւ Բ. հատորներ 2003,
 • Մելգոն Էպլիղաթեանի "Գաղթակայանէն խորհրդարան." Բ. հատոր 2005,
 • "Մարզիկ պաշտօնաթերթի խմբագրականներ Բ. հատոր" 2007,
 • Տոքթ. Զաքար Մկրեանի "Վկայութիւն եւ պատգամ" 2006,
 • "Հայութեան եւ Լիբանանի համար" "Ազդակ" ի հրատարակութիւն, 2000,
 • "ԱՖԷՏ՝ լիբանանահայ կեանքի բարգաւաճման յուսատու կռուանը" 1997,
 • Սամուէլ Մկրտիչեանի "Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարդու ապրումներ" 2002,
 • Ճոնաթան Սուիֆթի "Կիւլիվէրի ճամբորդութիւնները" Ա. եւ Բ. հատորներ 2001,
 • "Յեղափոխական ձայնագրեալ երգարան" 1995,
 • Միքայէլ Վարանդեանի "Հ.Յ.Դաշնակցութեան պատմութիւն" Ա. եւ Բ. հատորներու միացեալ հրատարակութիւն, 2012։
 • "Հայրենի Ջաւախք" "Ազդակ" ի հրատարակութիւն, 2002,
 • Հրանդ Փաստրմաճեանի "Հայոց պատմութիւն" Բ. հատոր 2007,

Ան իր մասնակցութիւնը բերած է Արմէն Մարաշլեանի "Հայոց պատմութիւն" դասագիրքերու շարքին չորս հատորներու խմբագրման 2010-2011։

Վերջին շրջանին ան խմբագրած է "Հ.Մ.Ը.Մ.ի Վարդգէս Տէր Կարապետեան թանգարանի ալպոմ" ը 2018 եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 100-ամեակին առիթով հրատարակուած "Դէպի յաղթանակ" հատորը 2019։ Իրմէ հրատարակուած է գրքոյկ մը՝ "Գաղափարի եւ ազատութեան ջահակիրը" նուիրուած Խրիմեան Հայրիկի։

                                     

3. Աղբիւրներ

 • Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Քոլէճ|Ազգային Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան Վարժարանի պաշտօնական կայքէջ
 • Վիգէն Աւագեան Նշանակուեցաւ Տեղեկատուութեան Եւ Հանրային Կապի Բաժանմունքի Տնօրէն