Back

ⓘ Արցախի Պետական Համալսարան
Արցախի Պետական Համալսարան
                                     

ⓘ Արցախի Պետական Համալսարան

ԼՂՀ անկախութեան տարիներուն համալսարանը աննախադէպ կը զարգանայ արձանագրել։ 2008-2009 թուականներուն ուսումնական տարին իրականացուած է անցումը կրեդիտային համակարգի՝ ուսումնառութիւնը կազմակերպելով պոլոնիայի հռչակագիրի համաձայն, եռաստիճան համակարգով՝ բակալաւրիատ, մագիստրատուրայ, ասպիրանտուրա։ Ուսումնական գործընթացը առկայ կը կազմակերպուի եւ հեռակայ բաժիններուն մէջ։

Համալսարանը ունի երեք մասնաշէնք եւ վարչական շէնք, կը գործէ 9 հիմնարկ, 25 ամպիոն, որոնցմէ մէջ կաշխատի մօտ 350 դասախօս, որոնցմէ են գիտութեան 9 տոկթոր, գիտութեան 69 թեկնածու, 24 մասնագէտ, 76 դոցենտ։ Պայմանագրային հիմունքներով համալսարանին մէջ կը դասախօսեն ինչպէս Արցախի, այնպէս ալ ՀՀ-էն եւ ՌԴ-ից հրաւիրուած բարձրակարգ մասնագէտներ։ Համալռարանի առկայ եւ հեռակայ բաժիններու բակալաւրիատին մէջ եւ մագիստրատուրային մէջ կան շուրջ 3300 ուսանողներ։ Ասպիրանտուրայի մէջ կան շուրջ հինգ տասնեակ ասպիրանտներ, որոնք, որպէս կանոն, յաջողութեամբ կը պաշտպանեն թեկնածուական թեզեր եւ կ՛ըստանան գիտական աստիճան։

                                     

1. Հիմնարկներ

  • Տնտեսա-իրաւաբանական հիմնարկ
  • Հայոց լեզուի ու գրականութեան եւ օտար լեզուներու հիմնարկ
  • Ֆիզմաթ հիմնարկ
  • Քիմիայի եւ կենսաբանուեան հիմնարկ
  • Մանկավարժութեան հիմնարկ
  • Պատմա-քաղաքագիտական հիմնարկ
  • Ճարտարագիտական հիմնարկ
  • ՆԶՊ եւ ֆիզդաստիարակութեան հիմնարկ
                                     

2. Տուեալներ

Համալսարանը ունի հրատարակչութիւն, ուր կը հրատարակուին "Գիտական տեղեկագիրը", "Հայագիտական հանդէսը", "Արցախի համալսարան" ամսաթերթը, գիտամեթոդական եւ այլ գրականութիւն։ Համալսարանը ունի աստղադիտարան, ուր ուսանողները կ՛ուսումնասիրեն իրենց պարապմունքները եւ կը դիտեն աստղային երկինքը։

Արցախեան պատերազմին նահատակուած թիւով 72 ուսանողներու յիշատակին կառուցուած հյւշակոթողին իրենց հարգանքի տուրքն կը մատուցեն համալսարան ժամանած հիւրերն ու պաշտօնական պատուիրակութիւնները։