Back

ⓘ Արտաշէս Գ.
                                     

ⓘ Արտաշէս Գ.

Արտաշէս Գ. Թգ. որդի Վռամշապուհւոյ, ծնած 403-ին։ Հօրը մահուան ատեն տասը տարու մանուկ մ՚ըլլալուն՝ նախարարք նախընտրեցին Խոսորով Գ. ը կրկին ի գահ հրաւիրել, որուն յաջորդեց Շամուհ Պարսիկ՝ Յազկերտի որդին և մինչև 422 թագաւորական գահը թափուր մնաց։ 422-ին պարսից Վռամ արքան 18-ամեայ Արտաշէսը Հայոց թագաւոր կարգեց, անունը Արտաշիի փոխել տալով. Վեց տարի խաղաղութեամբ թագաւորեց Արտաշէս Գ., յետոյ սակայն անվայել կեանք մը սկսաւ վարել, այնպէս որ նախարարք, յուսալքուած անոր ուղղութենէն՝ խնդրեցին Ս. Սահակ կաթողիկոսէն որ Պարսից Վռամ թգ.ին դիմէ Արտաշէսը գահընկէց ընելու և կրկին պարսիկ վերակացումներ ուզելու Հայաստանի համար։ Ս. Սահակ դժկամակեցաւ, որովհետև առնուած այս քայլով՝ վերջ պիտի տրուէր Հայաստանի անկախութեան լացաւ անոնց առջև և պաղատեց ետ կենալ արտաքին միջամտութեան դիմելէ։ Նախարարք սպառնացին, - "եթէ չես միաբանիր մեզի հետ, զքեզ ալ գահընկէց կ՚ընենք" ըսին ու Վռամի դիմեցին որ գահընկէց ընէ Արտաշէսը, և այդ տխուր դէպքը տեղի ունեցաւ 428-ին։ Իսկ Արտաշէսի մահը քանի մը տարի ետք պատահեցաւ Խուժաստանի մէջ, ուր աքսոբուած էր Վռամէն։

                                     
  • հանգամանքները - Պատմա - բանասիրական հանդէս 2005, 2, էջ 166 - 182 Մաթեւոսեան Արտաշէս Ղազար Փարպեցին մաշտոցեան գիրերու մասին - Պատմա - բանասիրական հանդէս 2002
  • Նահապետներ, 1983 Բ. Հատոր - Արա Գեղեցիկ եւ Տիգրան Երուանդեան, 1983 Գ Հատոր - Արտաշէս Թագաւոր, 1983 Դ. Հատոր - Մուշեղ Մամիկոնեան եւ Գայլ Վահան, 1989 Կար
  • Մեծ Հայքի եւ Զարեհը Ծոփքի մէջ Տե ս Արտաշէս Ա եւ Մեծն Տիգրան Ք Ա 190 - ին Սելեւկեան կայսրութեան թագաւոր Անտիոքոս Գ Մեծի բանակը հռոմէացիներուն կողմէ կը
  • 1912 - 1993 հայ երկրաբան Արտաշէս Գաբրիէլեան Արտաշէս Բալասի Գաբրիէլեան 1886 - 1982 կուսակցական, պետական գործիչ, գրականագետ, պատմաբան Արտաշէս Պետրոս Գաբրիէլեան
  • դաւադրութեամբ սպաննուեցաւ Արտաշէս Բ.: Տիբերիոս առանց դժուարութեամբ մուտք գործեց հայոց մայրաքաղաքը եւ հանդիսաւոր կերպով թագադրեց Տիգրան Գ ը: Արտաշէս Բ.ի մահէն ետք
  • 981 թ., նմանատպութիւն, վերծանութիւն ուսումնասիրութիւն, ծանօթագրութիւններ Արտաշէս Մաթևոսեանի, Երեւան, 1997 Գրիգոր Բրուտեան, Անանիա Շիրակացու Խառնախորանը
  • վերջին գործը պիէսները Պ. Ֆազլեանը կը բեմադրէ Մոլիէրի Ագահը 1996 Արտաշէս Յովհաննիսեանը կը բեմադրէ Յակոբ Աթալեանի Աղուէսն ու Աղասին 1998 եւ
  • հայկական Գուգարք նահանգը Մ.թ.ա. 180 - ական թուականներուն Մեծ Հայքի թագաւոր Արտաշէս Բարեպաշտը մ.թ.ա. 189 - 160 Վիրքէն կ ազատագրէ Գուգարք նահանգը եւ կը միացնէ
  • վերջը գործող Հայ Ազգային խորհուրդի աշխատանքներուն խորհուրդի նախագահն էր Արտաշէս Աբեղեանը Պերլին գտնուած միջոցին, գերմանացիներու միջնորդութեամբ, Նժդեհ
  • ՀԱՄԱՐ, Ա գիրք, Պատմութիւն Եգիպտահայ Եկեղեցիներու եւ Գերեզմաններու, գրեց Արտաշէս Հ Գարտաշեան, 1943 Տպր Նուպար, Գահիրէ Հայ Գիրքը Եգիպտոսի մէջ, ըստ Ժամանակագրութեան

Users also searched:

...
...
...