Back

ⓘ Լենտրուշ Խուրշուտեան
Լենտրուշ Խուրշուտեան
                                     

ⓘ Լենտրուշ Խուրշուտեան

Լենտրուշ Արշակի Խուրշուտեան հայ հնագէտ, պատմագէտ: Ան Պատմութեան Դոկտոր էր, համալսարանի դասախօս, եւ ակադեմիկոս Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայէն ներս:

                                     

1. Կենսագրութիւն

Ան ծնած է Շինուհայր, Գորիս, Սովետական Հայաստան: 1946 թուականէն 1951 ան Երեւանի Պետական Համալսարան յաճախած է:

1977 թուականէն ի վեր ան գլխաւորած է Հայոց Պատմութեան Բաժնմունքը Երեւանի Պետական Համալսարանէն ներս: Իր գործերը նուիրուած են արդի Հայաստանի եւ Անդրկովկասեան պատմութեան: Ան մահացաւ Երեւանի մէջ 1999 թուականին:

                                     

2. Երկեր

 • Истина - единственный критерий исторической науки. Ереван, Изд-во Ерев. ун-та, 1989, 48 с.
 • Գոյատեւման պայքարի քառուղիներում։ Երեւան, "Հայաստան", 1989 համահեղինակ։
 • Սովետական Ռուսաստանը եւ Հայկական հարցը 1917–1918 թթ., Երեւան, 1977, 208 էջ։
 • Հայկական հարցը, Երեւան, 1995, 100 էջ։ -
 • Արցախի պատմությունը սկզբից մինչեւ մեր օրերը։ Երեւան, Մ. Վարանդեան, 1994 համահեղինակ։
 • Ծրագիր հայ ժողովրդի պատմության։ ԵՊՀ եւ մանկավարժական ինստիտուտների համար / Կազմ.՝ Շ. Թ. Թորոսյան եւ ուրիշն., խմբ.՝ Լ. Ա. Խուրշուդյան, ՀԽՍՀ Բարձր. եւ միջն. մասնագիտ. կրթ. մին., Երեւան, Եր. համալս. հրատ, 1985։
 • Ընդհանուր պատմություն։ Ձեռնարկ բուհ ընդունվողների համար։ Ընդունելության քննության հարցեր եւ պատասխաններ, Երեւան, Նոր դպրոց, 1996 համահեղինակ։
 • Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն / Բ. Ա. Ուլուբաբյան, խմբ.՝ Լ. Ա. Խուրշուդյան, Երեւան, Ա. հ., 1997
 • Некоторые вопросы истории Нагорного Карабаха. Ереван, Б. и., 1988 համահեղինակ։
 • Հայաստանում սովետական իշխանության ամրապնդման պատմության մի քանի հարցեր 1920–1922 թթ., Երեւան, 1987, 292 էջ։
 • Հայ ժողովրդի պատմության դասընթացի գործնական պարապմունքների թեմաներ եւ գրականություն, կազմող՝ Լենդրուշ Խուրշուդյան, Երեւան, 1978, 33 էջ։
 • Հայոց ազգային գաղափարախոսություն, Երեւան, 1999, 282 էջ։
 • Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին, Երեւան, 2002, 315 էջ։
 • Սփյուռքահայ կուսակցությունները ժամանակակից էտապում, Երեւան, 1964, 470 էջ։
 • Հայաստանում սոցիալիստական մրցության պատմությունից 1928–1932 թթ., Երեւան, 1961, 115 էջ։
 • Ստեփան Շահումյան պետական եւ պարտիական գործունեությունը 1917–1918 թվականներին, Երեւան, 1959, 341 էջ։
 • Միջազգային կոմունիստական շարժումը ժամանակակից էտապում, Երեւան, 1960, 94 էջ։
 • Ծրագիր հայոց պատմության։ Խուրշուդյան Լենդրուշ Արշակի, Սիմոնյան Հրաչիկ Ռուբենի, Երեւան, Երեւանի համալս. հրատ., 2000
 • Ծրագիր հայ ժողովրդի պատմության, խմբագիր՝ Լենդրուշ Խուրշուդյան, Երեւան, 1979, 80 էջ։
                                     

3. Գրականութիւն

 • Երեւանի պետական համալսարանի 90-ամյա պատմության ֆակուլտետը, խմբ. Էդիկ Գ. Մինասյան, Երեւան, 2009, էջ 161։
 • Երիտասարդ պատմաբան, Երեւան, 2009, թիվ 3։
 • Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 5, Երեւան, 1979, էջ 103։
 • Հրաչիկ Սիմոնյան "Ակադեմիկոս Լենդրուշ Խուրշուդյան" Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ, պատմաբանասիրական հանդես № 1, 2002, էջ 303-309։
 • Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հատ. 2, Երեւան, 1995, էջ 542։
 • ով է Հայեր։ Կենսագրական հանրագիտարան, հատ. 1, Երեւան, 2005։