Back

ⓘ Արարատ Ղարիպեան
Արարատ Ղարիպեան
                                     

ⓘ Արարատ Ղարիպեան

Արարատ Սահակ Ղարիբեան, Այգեզարդ, Հայաստան - 1 Մարտ 1977, Երեւան, Հայաստանի Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւն, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու Միութիւն), լեզուաբան եւ ուսուցիչ:

                                     

1. Կենսագրութիւն

Արարատ Ս. Ղարիբեան ծնած է Արտաշատի շրջանի Այգեզարդ Դարղալու գիւղը, 1899-ին: Միջնակարգ ուսումը կը ստանայ Երեւանի Մանչերու Երկրորդական Վարժարանին մէջ։1923-1927 թուականներում կը հետեւի Երեւանի Պետական Համալսարանի պատմա-լեզուական բաժանմունքի դասընթացքներուն, աշակերտելով Հ. Աճառեանի:1928-1948 թուականներուն, որպէս դասախօս կը պաշտօնավարէ Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ, իսկ 1934-ին կը դառնայ հիմնադիր վարիթը Խաչատուր Աբովեանի անուն Մանկավարժական Հիմնարկի Հայոց լեզուի ամբիոնին, պաշտօն, զոր կը վարէ մինչեւ 1960 թուականը, միաժամանակ դասաւանդելով հայոց լեզուի պատմութեան, հայ բարբառադիտութեան, պատմական գերականութիւն եւ հայոց լեզուի դասաւանդման մեթոդիկա:

1944-ին կը հիմնուի ՀՍՍՀ ԳԱ. լեզուի հիմնարկը, որուն առաջին վարիչ տնօրէնը կը նշանակուի Ա. Ղարիբեան: Ապա՝ կը պաշտօնավարէ որպէս ակադեմեայի գրադարանի խորհուրդի նախագահ, եւ հիմնակազմ գրադարանի վարիչ:

Ան մաս կը կազմէ նաեւ Պատմա-Բանասիրական Հանդէս-ի խմբագրական կազմին: 1947-ին Ա.Ղարիբեան կընտրուի ՀՍՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, իսկ 1960-ին իսկական անդամ: Հայոց լեզուի պատմութեան, լեզուաբանութեան, բարբառագիտութեան, հայոց լեզուի ուսուցման մեթոդիկայի բառարանագրութեան, եւ բնագաւարին յարակից մարզերու մէջ Ա.Ղարիբեանի տարած բեղնաւոր եւ ուշագրաւ աշխատանքը կը գնահատուի "Գիտութեան Վաստակաւոր Գործիչ" ի կոչումով 1954, "Աշխատանքայի Կարմիր Դրօշի" ի շքանշանով 1969 եւ այլ պատուագրերով:

                                     

2. Երկեր

Բանասիրական Գիտութեան Դոկտոր Ա.Ղարիփեանի գրչին կը պատկանի աւելի քան երկու հարիւր յօդուածներ ու գիրքեր, որոնցմէ առանձնապէս ուշագրաւ են.

 • ՀԱՅ ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ - ՀՆՋԻՒՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏԵՒԱԲԱՆՈՒԹԻՒն Երեւան, 1953,
 • ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Երեւան, 1954,
 • ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱ Երեւան, 1938, 1947,
 • ՀԱՅ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՉԸ Երեւան, 1952,
 • ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹԵԱՆ Երեւան, 1937,
 • ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔ Երեւան, 1950,
 • ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ Երեւան, 1932,
 • ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՌԱՐԱՆ Երեւան, 1968
 • ՀԱՅԵՐԷՆ ՆՈՐԱՑԱՅՏ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ՄԻ ՆՈՐ ԽՈՒՄԲ Երեւան, 1958,
 • ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ Երեւան, 1956, 1968,
 • ՀԱՄԱՌՕՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԲԱՌԲԱՐԱԳԻՏՈՒԹԻԱՆ Երեւան, 1941,
 • ՀԱՅ ԲԱՌԲԱՐԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ Երեւան, 1950,

Ղարիբեան կը մահանայ 1977-ի Մարտ 1-ին: