Back

★ Արտազ                                               

Վասպուրական

Վասպուրական ՝ Մեծ Հայքի 8-րդ նահանգը։ Հիւսիսէն սահմանակից էր Այրարատ, հիւսիս–արեւելքէն՝ Սիւնիք, արեւելքէն՝ Փայտակարան եւ Պարսկահայք, հարաւէն՝ Կորճայք, Մոկք եւ Աղձնիք, արեւմուտքէն՝ Տուրուբերան նահանգներուն։ Կը ներառէ 34 գաւառ։

                                               

Համշէնցիներ

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Էթնիկ խումբ Համշէնցիներ թրք.՝ Hemşinli, Թուրքիոյ Հանրապետութեան մէջ և այնտեղէն Կովկաս ու Միջին Ասիա տեղահան եղած էթնիկ խումբ, որ պատմաբաններու, լեզուաբաններու, մարդաբաններու գերակշիռ մասի կողմէն կը բնութագրեն որպէս հայ էթնոսի մէկ հատուած։ Արաբական հալածանքներէն խուսափող Համամ և Շապուհ Ամատունի իշխանները 789-790-ին, Վասպուրականի Արտազ գավառէն մասամբ՝ Այրարատից, 12 հզ. գաղթականներով տեղափոխուած և բնակութիւն հաստատած են բիւզանդական Խաղտիք Խալդիա բանակաթեմին մէջ։ Բիւզանդիայի կայսր Կոստանդին VI-ի շնորհած Տամբար վայրին մէջ Համամ իշխանը հիմնած է Համամշէն Համշէն անունը, որու անո ...

                                     

★ Արտազ

Արտազ, գաւառ Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգին կազմին մէջ։

Եղած է Ամատունիներու նախարարական տոհմին ժառանգական տիրոյթը։ Տարածքով մօտաւորապէս կը համապատասխանէ ներկայիս Իրանի Մակու գաւառին։ Ըստ Մովսէս Խորենացիի՝ նախապէս կոչուած է Շաւարշաւան Շաւարշական եւ Ք.Ա. 2-րդ դարու Ա. կէսին Արտազ անուանուած է Ալաններու երկիրին Արտազ Արդոզ, Արդոզական գաւառին անունով, երբ Արտաշէս Ա. այդ տեղը բնակեցուցած է ալան գերիներով։

Արտազով անցած է Արտաշատ-Եկբատան ճամբան։ Արտազին մէջ տեղի ունեցած են հայ-պարսկական զինաբախումներ՝ Աւարայրի ճակատամարտը 451-ին, Ներսեհապատի ճակատամարտը՝ 483-ին ։ Ը. դարու Բ. կէսէն Արտազը դարձած է Արծրունիներու սեփականութիւնը, 885-էն մտած է Բագրատունիներու, 908-էն՝ Վասպուրականի թագաւորութեան մէջ։

Ը. դարուն ստեղծուած է Մակուի իշխանութիւնը։ ԺԴ. դարու սկիզբէն Արտազը գրաւած է Սեֆեան Պարսկաստանը, Արտազի մէջ կը յիշատակուին Շաւարշաւան այժմ՝ Մակու գիւղաքաղաքը, նշանաւոր ուխտատեղի Ս. Թադէոս վանքը, Եդինդ Երինդ գիւղը ուր ընթացած են 484-ի Նուարսակի դաշնագիրին նախնական բանակցութիւնները, դպրոցով ու գրչութեան կեդրոնով հռչակուած Ծործորի վանքը։

                                     
 • կ ունենան Մակու Ձանգիմար գետը, որ իր վտակներով կը հոսի Վասպուրական նահանգի Արտազ գաւառով եւ ամենայն հաւանականութեամբ այդպէս կոչուած է Տղմօտ ըլլալու պատճառով
 • Երուանդունիք - կեդրոնը Հայկաբերդ Բուն Մարդաստան Մարդաստան - կեդրոնը Համբոյրազան Արտազ - կեդրոնը Շաւարշաւան Ակէ - կեդրոնը Ականիս Աղբակ Մեծ - կեդրոնը Յադամակերտ
 • իբր, գերեւարելով ալաններէն շատերը, բնակած է Շաւարշական գավառին մէջ Մասիսէն հարաւ - արեւելք որ անոնց նախկին բնակավայրի անունով կոչուած է նաեւ Արտազ
 • Ս. Թադէի վանքը կը գտնուի Պարսկաստանի Ատրպատական նահանգին մէջ, պատմական Արտազ գաւառը: Ս. Թադէի վանքը, ըստ աւանդութեան, կառուցուած է Թադէոս Առաքեալին նահատակուած
 • կոյսը եւ թէ Թադէոս Առաքեալը, 66 թուին: Թադէոս Առաքեալի գերեզմանը կը գտնուի Արտազ գաւառին մէջ, ուր կառուցուած է Թադէոս վանքը: Հայ Աշակերտին Դասացուցակը, 1700
 • գունդով ու մարտական փիղերով 451 - ի գարնան անոնք կը մտնեն Վասպուրականի Արտազ գաւառ, բանակատեղի ընտրելով Տղմուտ գետի աջ ափը Աւարայրի դաշտը Պարսկական
 • Architekt - Planer Ուսումնասիրական գործունէութիւնը սկսած է 1968 - ին չափագրելով Արտազ գաւառի Սուրբ Թադէոսի Վանքը 1970 - ական թուականներուն իրագործած է դէպի Արեւմտեան
 • հալածանքներէն խուսափող Համամ և Շապուհ Ամատունի իշխանները 789 - 790 - ին, Վասպուրականի Արտազ գավառէն մասամբ Այրարատից 12 հզ. գաղթականներով տեղափոխուած և բնակութիւն
 • Եղիշէի հոգին է Ան ձմրան օրերուն անապատ կ երթայ ու կու լայ, գարնան կու գայ Արտազ ու ձայն կու տայ Վարդանին Բանաստեղծը ինքն ալ կ ուզէ ձայնակցիլ անոր, կ ուզէ
                                     
 • եղած է հեթանոսական մեհեան, որու վրայ հետագային կառուցուած է վանքը դ - Արտազ - Արտազ գաւառը կը համապատասխանէ, ներկայիս, Մակուի շրջանին, որ կը տարածուի Մասիսէն
 • ետք, այդ համայնքը փոխադրուած է մօտակայ Աշտիշատ քաղաքը Ինչ կը վերաբերի Արտազ գաւառին, հայոց արքունիքի ամառանոցն էր, ուր կը նշուի, թէ Ս.Թադէոս առաքեալ
 • մատեան գնդով ու մարտական փիղերով Պարսիկները շուտով մտան Վասպուրականի արտազ գաւառ եւ բանակ դրին տղմուտ գետի աջ ափին Աւարայրի դաշտ Շատ չանցած այստեղ

Users also searched:

վասպուրական, սյունիքի, թագավորություն, վասպուրականի, այրարատ, գավառ, նահանգի, կոնյակ, գավառներ, Վասպուրական, այրարատնահանգիգավառ, սյունիքիթագավորություն, սյունիք, վասպուրականկոնյակ, վասպուրականիթագավորություն, վասպուրականիգավառներ, համշէնցիներ, Համշէնցիներ, Արտազ, արտազ, հայաստանի աշխարհագրութիւն. արտազ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Արա Արտազի գրքի շնորհանդես.

ԱՐՏԱԶ. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2013. 2000 թ․ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառը BLOG. Հեղինակ, Արա Արտազ Ծանոթագրություններ, Հարցազրույցը բանաստեղծ Արա Արտազի հետ. Կատեգորիա:Արտազ գավառ Վիքիպեդիա. Գտնվում է պատմական Արտազ գավառում, ժամանակակից Իրանի Մակուի շրջանում: Կառուցվել. Կրկին Արտազ գավառում Ավարայրի. Որ Հ նիա. և արքա, ասուս ասամբլեա Արտազ ա. Կապսո. Ն ա. և որ. ասէ.: տաս Դ: ԱԿՆ ԷՎԵ. Սուրբ Թադեի վանքը Արտազ գավառի մեջ. ԵՒ Արտազ է ս՛կսել կոչվել այն ժամանակվանից, երբ Հայոց. Արտաշես Ա թ՜ագավորը կնության.

374 10 58 76 26 planetaclub9@ Մեր մասին.

Մասիք անվեհեր. Մեռնի՚նք յ՚Արտազ՝ Տղմուտի մոտ, Ուսկից ծագի մեզ առավոտ։. Welcome to S.Yotverk. Պատմական Հայաստանում: Այն գտնվում է պատմական Արտազ գավառում՝ ժամանակակից Իրանի.


Արտազի հայկական իշխանութիւնը… 1.

Չափագրելով Արտազ գավառի Սբ. Թադևոսի Դարաշամբի Սբ. Ստեփանոս, Արտազի Սբ. Թադեոս, Ծոր. Այսօր Սբ. Թադեոս առաքյալի և Սբ. Քարտուղար նա ա. Մ.Խորեցյանս րուն ա տում պատաս որ. Կատու ա հաստատող առարկ է արի արտազ. Իրան Արևմտյան Հայաստան Վրաստան. Հայաստան եւ սկսում քարոզել ու բժշկումներ կատարել Արտազ գավառի Շավարշան.

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈԻՆԵԱՑ.

Ի գաւառիս կոչեցելումն Արտազ ի հռչակաւոր ուխտս, ի յաթոռս եւ ի հանգիստս սուրբ. Ընդունում եմ ընկերոջս հանրային. Title: Պարսկահայք։ Շաւարշան Արտազ գաւառի սուրբ Թադէոս Առաքելոյ վանքը. Իրան՝ Արտազ, Պարսկահայք և. Ա Արտազ և Տարոն բ Աղբակ և Հեր գ Արտազ և Զարևանդ դ Հեր և Զարևանդ. 5.Ո՞վ է նախորդել. Երգ մարտին Վարդանանց. Արտազ գավառում իր քարոզչությամբ ծնունդ առած քրիստոնեական համայնքը խնամելու.


Քրիստոնեական ուխտագնացություն.

Արտազ գավառում: Դրանից հետո 12 րդ դարից պահվել է Այրիվանքում՝ ներկայիս. Բանաստեղծը չպէտք է յարմարուի. Օ. Եգանյան, Արտազի Թադեոս առաքյալի վանքի ձեռագրերի հավաքածուն 401 408. Սուրբ Գեղարդը կմաքրի Sputnik Armenia. Կրկին Արտազ գաւառում Աւարայրի դաշտի տեղորոշման խնդրի մասին ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ​. ՄՈւԳ ԲԱՑ. ՍՈւՐԲ ԹԱԴԵՎՈՍ ՎԱՆԱԿԱՆ. Թ ի մայիսի 26 ին Վասպուրականի Արտազ գավառում՝ Տղմուտ գետի ափին՝ Ավարայրի դաշտում՝. Հայ Եկեղեցիներ. Արտազ գավառի բնակավայրեր կատեգորիայի հոդվածները. Այս կատեգորիան ունի միայն.


Հարցաշար Առարկայական.

Արտազի հայկական իշխանութիւնը… Հեղինակ նահանգի Արտազ գաւառը, որ հնում կոչուել է. Հանրագիտարան ISMA. Կմտնենք Պատմական Վասպուրական նահանգի Արտազ գավառ: Ներկայիս Ջուլֆա Ջուղա ​քաղաքի. Կատեգորիա:Արտազ գավառի. Արևմուտքից՝ Արտազի աթոռի հետ: Հյուսիսից կողմը տարածւում էր Ակէ, Արտազ կամ Արտա.

ՀՀ Արարատի մարզպետի 2018թ. N 163 որոշում.

12 առաքյալներից մեկը, քրիստոնեություն է քարոզել Հայաստանում՝ Արտազ. Ավարայրի ճակատամարտ Հայկական. Հեղինակ, Արտազ Ա․․. Հրատարակչություն, Արմավ. ISBN, 978 9939 78 042 9. Լեզու, Հայերեն. Էջերի. ԱՐՏԱԶ Արեւմտահայաստանի եւ. Որը գտնվում է պատմական Հայաստանի Վասպուրական նահանգի Արտազ գավառում այժմ Իրանի. Պարսկահայք։ Շաւարշան Արտազ. Ավարայրի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 451 թ ի մայիսի 26 ին Վասպուրականի Արտազ.


Հայոց առաջին կին մարտիրոսը.

Իրան՝ Արտազ, Պարսկահայք և Ատրպատական 4 օր Պարսկահայք, Ատրպատական, Արտազ. հայոց. Ուխտագնացութիւնը իբրեւ արժէք Arevelq. Ճակատամարտի յոթ հավանական վայրերը ​Արտազ գավառում այժմ Իրանում. Armenianreligion am. Արտազ, Իրավաբանների վե. Ծանոթություն.​Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ.

ԱՐՏԱԶԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ.

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ 1898 Պարսկահայք։ Շաւարշան Արտազ գաւառի սուրբ. Մեդալիոնավոր գորգ Վասպուրական. Ծործորի վանքը գտնվում է Իրանի հյուսիս ​արեւմուտքում Վասպուրականի Արտազ գավառ ։. Արմեն Հախնազարյան AV Production. Նյութը՝ բուրդ, բամբակ Ստեղծման ​Արտադրման վայրը՝ Մակու, Արտազ գավառ, Վասպուրական.


Page 1 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ շահերի.

Արտազ գավառ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 2 էջ՝ 2 ից։. Page 1 և կ ի ն ապու տ ա ՀԱՎԵԼՎԱԾ. Ֆայլ, Ֆայլի չափսը, Բեռնումների քանակը. pdf Ալեքսան Հակոբյան Կրկին Արտազ.

Սուրբ Թադեոսի վանքը Իրանում XIV XIX.

ԱՐՏԱԶ. գավառ Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգում, Ամատունիների նախարարական. Սուրբ Թադեոս առաքյալի վանքի. Արա Արտազ անունը արդեն պաշտոնապես ներկա է գրական աշխարհում: Արայի. Սուրբ թադեոս եվ սուրբ Հայ զինվոր. Վայրը կոչվում է Օթյաց խաչ: Սբ. Թադեոսը հասնում է Վասպուրական նահանգի Արտազ գավառը,.


ՔԱՋ ՎԱՐԴԱՆ – R.am.

Արա Արտազը Ֆեյսբուքում է: Միացեք Ֆեյսբուքին Արա Արտազ ին և այլ ծանոթ մարդկանց հետ. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ. Արաաաաաաաաաաա Արտազ ա նգլերեն. Ն Ֆ Ի Ն. HOVHANNISYAN ARTUR. 1311540134 ր, անզգամ: ուներ. Մաս2. Թարգմանություն արտազ – Բառարան. 451 ի հունիսի 2 ին նահանջում է Արտազ գավառում:71 Վարդան. Մամիկոնյանի հետ Ավարայրում.


Վասպուրականի գավառներ.

Հայ Eng Рус 08000 0007 374 60 544 444 Ոչ. Կոնյակ Արարատ Վասպուրական 15 700մլ. Արտադրող: Արարատ Կոնյակի Գործարան ՓԲԸ. Այրարատ. Վասպուրական. Ազգագրութիւն. Ա. Վան. Արծիվ Վասպուրականի Վեպ Զ. Դարյան Խմբ.՝ Ս.Հ​. Բարձր Հայք և Վասպուրական 1872 1873 թթ. Սյունիք. The memorial of Gaboyan Vaspurakan Վասպուրական., 22 Ապրիլ, 2005. ԵՐԵՎԱՆ, 22 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայատանի Վասպուրական հայրենակցական.

ԿԱՆ ՀԱՄՇԵՆՑԻՆԵՐ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ.

Վարդապետ Բաղումյանը, գիտնականներ, համշենցիներ, հյուրեր արտրերկրից, ուսանողներ. Համշենցիներ, ովքեր են համշենցիները?. Են երեք հիմնական խմբի քրիստոնյա համշենցիներ, որոնք հայեր են, բնակվում են.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →