Back

ⓘ Արամ Ա.
Արամ Ա.
                                     

ⓘ Արամ Ա.

Արամ Ա., Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս: Կիլիկիոյ Կաթողիկոսն է 1995-էն ի վեր, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աթոռին վրայ, նստավայր ունենալով Անթիլիաս, Լիբանան։

 • Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ շարք մը կարեոր իրագործումներ կատարուեցան
 • Կաթողիկոսարանի ներքին կեանքին ու գործունէութեան վերակազմակերպման ու վերաշխուժացման նպաստող ազդակներ եղան ազգային-եկեղեցական, միջ-եկեղեցական, միջ-կրօնական, մշակութային, կրթական ու ընկերային ծառայութեանց բնագաւառներէն ներս կազմակերպուած հանդիպումները, համագումարները, երկար ժամանակի վրայ գործադրուելիք հետեւողական ընթացք ունեցող ծրագիրները ու այլ հեռանկարներ։

Այս շրջագիծԷն ներս յատուկ կարեւորութեամբ հարկ Է յիշել

 • Կաթողիկոսութեան բացած դատը նախ Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանին եւ ապա Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց Դատարանին մoտ՝ պահաջելով Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը: Այս քայլով հայ դատը մուտք գործեց իրաւական դաշտ: Այս բոլորին առընթեր,
 • Դպրեվանքը Վեհափառ Հայրապետին յատուկ ուշադրութեան առարկան մնաց միշտ: Այս ուղղութեամբ
 • Միաբանութեան թիւը բարձրացաւ 60-ի. միաբաններԷն ոմանք իրենց բարձրագոյն ուսումը շարունակեցին Լիբանանեան, Եւրոպական եւ Ամերիկեան համալսարաններուն մԷջ
 • Միաբանութիւնը իր որակով թԷ քանակով մեծ աճ արձանագրեց
 • Վեհափառ Հայրապետը բազմիցս հովուապետական այցելութիւններ տուաւ Կաթողիկոսութեան թեմերուն, նոր աշխուժութիւն տուաւ թեմական կեանքին ու գործունԷութեան։
 • Վեհափառը կատարեց շարք մը բարեփոխումներ ուսուցչական, աշակերտական, կրթական մարզերուն առնչուած
                                     

1. Հրատարակութիւններ

Իր ստանձնած զանազան պատասխանատուութիւններուն առընթեր, Արամ Ա. Կաթողիկոս կը հեղինակէ հետեւեալ գործերը

 • "Ներսէս Շնորհալի Աստուածաբան եւ Էքիւմէնիստ" Պէյրութ, 1974.Ներսէս Շնորհալին, որպէս աստուածաբան ու միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ռահվիրայ ներկայացնող սոյն գրքոյկը պատրաստուած է Շնորհալիի վախճանման 800 ամեակին առիթով: Վեհափառ Հայրապետին անդրանիկ հրատարակութիւնն է
 • "Հայ Եկեղեցւոյ Ճշմարիտ Դիմագիծը" Անթիլիաս, 1979. Սոյն գրքոյկը ընդհանուր գիծերով կը ներկայացնէ հայ եկեղեցւոյ իւրայատուկ նկարագիրը, լայնածաւալ առաքելութիւնը եւ ճակատագրական դերը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ
 • "Վերականգնումի Կամքով" Պէյրութ, 1983. Սոյն հատորին մէջ ամփոփուած են պատգամները Վեհափառ Հայրապետին, որպէս առաջնորդ Լիբանանի Հայոց թեմին՝ Լիբանանի պատերազմին ամենէն ճակատագրական օրերուն 1978-83: Արամ Ա.
 • "Ժողովուրդին հետ" Պէյրութ, 1989. Լիբանանի պատերազմի ընթացքին Ժողովուրդին հետ ըլլալու եւ ժողովուրդին համար ծառայելու Վեհափառ Հայրապետին, որպէս առաջնորդ յանձնառութիւնը արտայայտող պատգամներու ու կոչերու ընտրեալ ժողովածու 1984- 90
 • "Դէպի 1700-ամեակ Սուրբ Թադէի Ճամբով" Անթիլիաս, 1996. Իր Կաթողիկոսական ընտրութենէն անմիջապէս ետք դէպի Ս. Թադէ Վեհափառ Հայրապետին կատարած ուխտագնացութեան առիթով իր մտածումներն ու ապրումները կամփոփէ ներկայ հատորը
 • Որդի Աստուծոյ, Որդի Մարդոյ, Անթիլիաս, 1999. Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութիւնը, անձը ու առաքելութիւնը պարզող աստուածաբանական մօտեցումով գրի առնուած գրութիւններու ամփոփ հատոր մը
 • "Ազգ, Եկեղեցի, Հայրենիք" Անթիլիաս, 1999. Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան առաջին չորս տարիներո պատգամներէն ընտրուած հատոր մըն է ներկայ հրատարակութիւնը ուր լուսարձակի տակ առնուած են յատկապէս ազգի, եկեղեցւոյ ու հայրենիքի ու անոնց փոխ- յարաբերութեան առնչուած հարցեր
 • "Հաւատքի Առաքելութիւն" Անթիլիաս, 2003. Նորին Սրբութեան Հայրապետական գահակալութեան 1999-էն 2003 երկարող շրջանի պատկանող գրութիւններէն ու պատգամներէն ընտրեալ հատոր մը, ուր շեշտը դրուած է հայ եկեղեցւոյ հաւատքի առաքելութեան վրայ.
 • "Տէր Զօր Համազգային Ուխտատեղի" Անթիլիաս, 2005.Վեհափառին Տէր Զօր կատարած այցելութիւնները եւ այդ առիթով ժողովուրդին ուղղած պատգամները պատկանող հատոր մը, ուր կը շեշտուի Տէր Զօրի կարեւրութիւնը որպէս համազգային ուխտատեղի
 • "Ծառայութեան Մեծութիւնը" Անթիլիաս, 2005. Վեհափառ Հայրապետին ընտրութեան 10-րդ տարեդարձին առիթով Լիբանանի Ազգ. Առաջնորդարանի կողմէ պատրաստուած հատոր մը, ուր ներառուած են փունջ մը իր պատգամներէն ու մտածումներէն
 • "Հաւատքի Առաքեալը" Հալէպ, 2007:Վեհափառ Հայրապետին Հալէպ կատարած Հովուապետական այցելութեան առիթով Ազգային Առաջնորդարանին կողմէ պատրաստուած հատոր մը, ուր ներկայացուած են զանազան նիւթերու շուրջ Նորին Սրբութեան մտածումները
 • "Կեանքը Արժէքներով Իմաստաւորել", Անթիլիաս, 2009: 2004-էն 2009 տարիներու Վեհափառ Հայրապետին պատգամներէն կազմուած հատոր մը, ուր շեշտուած է կեանքին իմաստը ու նպատակը քրիստոնէական հայեցակէտով
 • The Witness of the Armenian Church in a Diaspora Situation, New York, 1978: Three articles highlighting the specificities and challenges of the Armenian Church mission in Diaspora. Aram I
 • Conciliar Fellowship a Common Goal, Geneva 1991: Վեհափառ Հայրապետին Դոկտորայի PhD թէզին ամփոփումը ներկայացնող հատոր մը, ուր աստուածաբանական վերլուծումի ենթարկուած է եկեղեցւոյ միութեան նոր յղացք մը
 • Orthodox Perspectives on Mission Oxford, Catholicose Aram I Keshishian - 1992: Օքսֆորտ համալսարանին կողմէ հրատարակուած սոյն հատորը կը բովանդակէ աստուածաբանական կարգ մը հարցերու գծով Վեհափառ Հայրապետին տուած դասախօսութիւնները
 • Towards An Ecumenical Ethic For A Responsible Society In A Sustainable Creation, Aram I - Beirut, 1994: Սոյն գրքոյկը կը բովանդակէ, որպէս ատենապետ Վեհափառ Հայրապետին տուած դասախօսութիւնը Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Կեդրոնական Վարչութեան կենսոլորտային հարցերու շուրջ աստուածաբանական տեսանկիւնէ դիտած
 • L’eglise Et Ethnicité - Aram I - Antelias, 1996. Դարձեալ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուած դասախօսութիւն մը, ուր վերլուծական մօտեցումով կը պարզուի եկեղեցւոյ եւ ազգային պատկանելիութեան փոխ յարաբերութիւնը: Արամ Ա.
 • The Challenge to be a Church in a Changing World, New York, 1997, Aram I Catholicose of Cilicia. Զանազան դասախօսութիւններ ու յօդուածներ պարփակող հատոր մը, ուր քննարկումի կենթարկուի ներկայ աշխարհին մէջ եկեղեցւոյ դիմագրաւած մարտահրաւէրները: Հատորը հրատարակուած է Նիւ Եորքի Ազգ. Առաջնորդարանին կողմէ
 • In search of Ecumenical Vision Antelias, Aram I - Antelias, 2000.Վեհափառ Հայրապետին Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի ատենապետութեան առաջին շրջանի տուած զեկոյցներուն,դասախօսութիւններուն եւ մտածումներուն ամփոփ պատկերը կը ներկայացնէ ներկայ հատորը
 • The Armenian Church Beyond the 1700th Anniversary, Aram I - Antelias, 2002.Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան պետական կրօն հռչակման 1700 ամեակին առիթով անգլերէն լեզուով խօսուած ու գրուած պատգամներու ամփոփ պատկերը կը ներկայացնէ ներկայ հատորը
 • Justice, Paix, Reconciliation, Aram I - Antelias, 2003. Ֆրանսայի, Լիբանանի ու Զուիցերիոյ մէջ տարբեր առիթներով խօսուած ու գրուած յօդուածներու հատընտիր մը
 • "ՀԱՒԱՏՔԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ", Արամ Ա. Կաթողիկոս: Անթիլիաս, 2003, 446 էջ, Երկու հրատարակութիւն
 • The Christian Witness at the Crossroads in the Middle East. Aram I - Antelias, 2004. Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնէական ներկայութեան ու վկայութեան առնչուած երեք դասախօսութիւններէ կը բաղկանայ ներկայ հատորը
 • "Խոհեր, տագնապներ եւ կեցուածքներ", Անթիլիաս, 2005: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի օծման եւ գահակալութեան 10-ամեակին առիթով, Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Սիւզի Շուժունեանի մեկենասութեամբ տպուած է այս հատորը, մաղթելով Նորին Սրբութեան երկարամեայ գահակալութիւն։ Վեհափառ Հայրապետին սոյն հատորը իր զանազան հատորներէն ու յօդուածներէն քաղուածաբար կազմուած է, յատուկ խմբաւորումի ենթարկելով Նորին Սրբութեան մտածումները։
 • "ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ" ԽՈՀԵՐ, ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ ԵՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ Արամ Ա. Կաթողիկոս, Անթիլիաս, 2005
 • For a Church Beyond its Walls. Aram I - Antelias, 2006. Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետութեան երկրորդ շրջանին Նորին Սրբութեան տուած գլխաւոր զեկոյցները ու դասախօսութիւնները կը ներկայացնէ ներկայ հատորը, ուր յատկապէս շեշտուած է եկեղեցւոյ առաքելութիւնը ներկայ աշխարհին մէջ
 • Pour un Monde Transformé. Aram I - Antelias, 2006. Ներկայ հատորը առաւելաբար կը բովանդակէ անգլերէն լեզուով գրուած Վեհափառ Հայրապետին կարգ մը միջ-եկեղեցական ու աստուածաբանական, ինչպէս նաեւ ֆրանսերէն լեզուով գրուած գրութիւնները, ուր դարձեալ կը շեշտուի եկեղեցւոյ առաքելութիւնը համաշխարհայնացած աշխարհին մէջ
 • Dialogue with The Youth. Aram I. Montreal, 2009.Գանատայի ազգային առաջնորդարանին կողմէ հրատարակուած ներկայ հատորը ֆրանսերէն ու անգլերէն լեզուներով կը բովանդակէ երիտասարդութեան առնչուած Վեհափար Հայրապետին մտածումները
 • St. Nerses the Gracious and Church Unity. Aram I. Antelias, 2010.Վեհափառ Հայրապետին Մաքիստրոս աստիճանին համար գրուած դէզն է, որ կը ներկայացնէ Ներսէս Շնորհալիին ունեցած աստուածաբանական երկխօսութիւնը ու նամակագրութիւնը յունաց պատրիարքին եւ կայսրին հետ
 • A Journey of Faith, Hope and Vision. Aram I. Antelias, 2011. Աւելի քան 40 տարիներու վրայ տարածուած Վեհափառ Հայրապետին ունեցած միջ- եկեղեցական ծառայութեան ամփոփ պատկերը կը ներկայացնէ սոյն հատորը, ուր ներառուած են նաեւ միջ-եկեղեցական դէմքերու ու եկեղեցւոյ պետերու վկայութիւնները իր մասին
 • THE ARMENIAN CHURCH. Author: His Holiness Aram I - Antelias, 2016, English, 241 Pages.
 • L’ÉGLISE ARMÉNIENNE. Author: His Holiness Aram I - Antelias, 2018, FRENCH, 257 Pages.
 • "ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ" Արամ Ա. Կաթողիկոս: Անթիլիաս, 2018, 581 էջ
 • АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ARMENIAN CHURCH, Author: His Holiness Aram I - Antelias, 2018, RUSSIAN, 253 Pages.

Վերոյիշեալ գիրքերէն անկախ, Վեհափառը ունի բազմաթիւ յօդուածներ, որոնք տպուած են հայ թէ օտար պարբերաթերթերու մէջ եւ անոնցմէ շատեր թարգմանուած են զանազան լեզուներու։

                                     

2. Տե՛ս նաեւ

 • Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թանգարան
 • Զարեհ Ա. Կաթողիկոս
 • Անթիլիաս
 • Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Զարեհեան Դպրեվանք
 • Խորէն Արք. Տողրամաճեան
 • Մուշեղ Ս. Արք. Մարտիրոսեան
 • "Խաչեր Գալուստեան" Մանկավարժական Կեդրոն
 • ՀԵՀՈՄ Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութիւն
                                     
 • Տ. Արամ Ա Քհնյ. Գլնճեան 1960 Աւազանի անունով Արամ ծնած է Քեսապ, 1960 - ին Նախնական կրթութիւնը ստացած է Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ վարժարանին
 • Տ. Արամ Ա Քհնյ. Գլնճեան - 1960 թ. Քեսապ: Տ. Արամ Ա Քհնյ. Գլնճեան աւազանի անունով Արամ ծնած է Քեսապ, 1960 թ. Նախնական կրթութիւնը ստացած է Քեսապի
 • Արամ տարածուած հայկական արական անուն Անունէ կազմուած մականուններ Արամեան, Արամունի Արամ Ա ծն. 1947 Արամ Ազնաւորեան ծն. Երզնկա գրագէտ Արամ Անտոնեան
 • Արամ Ինճիկեան, 29 Դեկտեմբեր 1910 1910 - 12 - 29 Ախալցխա, Թիֆլիսի նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն - 22 Մարտ 1975 1975 - 03 - 22 ուսուցիչ, գիտութեան վաստակաւոր
 • Արամ Չարըգ 1874 - 1947 ծնած է Կարին Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ կեղւորյն Արծնեան ազգ. Բարձրագոյն նախակրթարանի մէջ 1892 - ին կ անցնի Կովկաս եւ կը յաճավխ
 • Արամ Տիգրանի Ղանալանեան 12 Փետրուար 1909 1909 - 02 - 12 Ախալցխա, Թիֆլիսի նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն - 9 Յունիս 1983 1983 - 06 - 09 Երեւան, Հայաստանի Խորհրդային
 • Նոյնանուն նկարիչի մասին տեսնել Արամ Մանուկեան նկարիչ Արամ Մանուկեան բուն անունով Սարգիս Սերգէյ Յովհաննիսեան, 19 Մարտ 1879 1879 - 03 - 19 Դաւիթ Բեկ
 • Արամ Շորվօղլեան, 1902, Զէյթուն - 12 Հոկտեմբեր 1979 1979 - 10 - 12 Նախակրթարանի ջամբած ուսման հազիւ տիրացած, Համաշխարհային Ա Պատերազմը եւ թուրքերու կողմէ
 • Արամ Վարժապետեան, ծնած է Պոլիս 1891 թուականին Նախնական ուսումը ստացած Պէյրութի Սբ. Նշան վարժարանը եւ յետոյ յաճախած Յիսուսեաններու Համալսարանը Պէյրութ
 • Արամ Հայկազ Արամ Չեքեմեան, 22 Մարտ 1900 1900 - 03 - 22 Շապին Գարահիսար, Կիրեսուն, Թուրքիա - 10 Մարտ 1986 1986 - 03 - 10 Քուինս, Նիւ Եորք, Նիւ Եորք, Ամերիկայի
 • Արամ Լեւոնի Անանեան 2 Սեպտեմբեր 1980 1980 - 09 - 02 Երեւան, Հայաստանի Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւն, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու
 • Արամ Աշճեան 1855, Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն - 1909, Պոլիս, Օսմանեան Կայսրութիւն հայ խմբագիր Ծնած Կ.Պոլիս Աշճեան 1870 - ականներէն կ աշխատակցի պոլսահայ