Back

★ Ստրաբոն                                               

Արգէոս

Արգէոս, Փոքր Ասիոյ ամենաբարձր լեռն է, ծովու մակերեսէն 3840 բարձրութիւն ունի: Մեծահռչակ յոյն պատմաբան եւ աշխարհագիր Ստրաբոն՝ անձամբ Կերիա ճամբորդած եւ այցելած է Արդէոսը, եւ իր Աշխարհագրութեան մէջ կը խօսի անոր մասին եւ կ’ըսէ թէ հրաբղխային մարած լեռ մ’է. տեղ այրած եւ խորացած են. շրջակայ ստորոստը անտառային վայրի ծառերով զարդարուն մինչեւ իսկ անոր գագաթը ելլող մարդիկ կը հաւաստեն թէ օդը պայծառ եւ խաղաղ եղած ատեն Արգէոսի բարձրունքին արեւելեան կողմէն կը դիտուի Պոնտոսը, իսկ արեւմտեան կողմէն՝ Սպիտակ Ծովը: Արգէոսի հարաւային արեւելեան կողմերը գրեթէ գետերու եւ յորդառատ ջրերու ամբարներ են, նամանաւանդ Գօր ...

Ստրաբոն
                                     

★ Ստրաբոն

Ստրաբոն, յոյն պատմիչ եւ աշխարհագրագէտ։ Հեղինակն է "Պատմութիւն" եւ "Աշխարհագրութիւն" երկերուն։

Ստրաբոն ծնած է ազնուական ընտանիքի մը մէջ, Ք. ա. շուրջ 63-ին, Պոնտոսի Ամասիա քաղաքը։ Ուսանած է Նյուսայի եւ Հռոմի ճարտասանական դպրոցներուն մէջ։ Ստացած է փիլիսոփայական կրթութիւն։ Ստրաբոն ճամբորդած է Յունաստան, Փոքր Ասիա, Հայաստան, Իտալիա եւ Եգիպտոս։ Գրած է "Պատմական յիշատակարաններ" ը, որ բաղկացած է 43 գիրքերէ։ Ք.ա. 145 - Ք.ա.127 թուականներու իրադարձութիւններուն մասին պատմող այդ երկէն պատառիկներ հասած են մեզի։ Ք.ա. 7 թուականէն սկսած է գրել իր հռչակաւոր "Աշխարհագրութիւնը", որ շարունակութիւնն է "Պատմական յիշատակարաններ" ուն։ "Աշխարհագրութիւն" երկին մէջ Ստրաբոն շարադրած է ե՛ւ իր տեսածն ու ուսումնասիրածը, ե՛ւ օգտուած է բազմաթիւ հին հեղինակներու գործերէն։ "Աշխարհագրութիւն" երկը բաղկացած է 17 գիրքերէ։ Ան գրած է Եւրոպայի, Ասիոյ եւ Ափրիկէի երկիրներուն ֆիզիքական ու պատմական աշխարհագրութիւնը, հարուստ տեղեկութիւններ հաղորդած է այդ երկիրներուն քաղաքական պատմութեան եւ հասարակական յարաբերութիւններուն մասին։ Հեղինակին մտայղացումով՝ "Աշխարհագրութիւնը" պէտք է գործնական ձեռնարկ ըլլար Հռոմի պետական գործիչներուն համար։ Ստրաբոնի "Աշխարհագրութիւնը" անգնահատելի սկզբնաղբիւր մըն է նաեւ Հայաստանի բնութեան, պատմութեան, աշխարհագրութեան, տնտեսութեան եւ մշակոյթին մասին, անոր հաղորդած կարգ մը տեղեկութիւնները եզակի բնոյթ ունին, առանց որոնց կարելի չէ բաւարար չափով կողմնորոշուիլ Ք.ա. 2-1 դարերուն Հայոց պատմութեան բազմաթիւ հարցեր ուսումնասիրելու ատեն։ Ստրաբոնի "Աշխարհագրութիւն" երկը իր ժամանակին իւրայատուկ պատմաաշխարհագրական հանրագիտարան մըն է։

                                     
 • էջ 51 ISBN 99941 - 56 - 03 - 9 Caucasus Encyclopedia Britannica Frederik Coene. The Caucasus: An Introduction. 2010 Ստրաբոն Աշխարհագրություն, XI, 497
 • ռազմա - ծովային կայան եւ մեծ դեր խաղացած է Եգիպտոսի դէմ պատերազմելու ատեն Ստրաբոն քաղաքը կը ներկայացնէ իբրեւ պարսից զօրքերու հաւաքատեղի եգիպտացիներուն դէմ
 • Օտարներ քաղաքը կը կոչեն նաեւ Հայոց Կարթագէն - ը Ք.Ա. 2 - 1 դար յոյն պատմագիր Ստրաբոն Strabon Ք.Ա. 64 63 - Ք.Ե. 23 24 քաղաքի մասին հետեւեալը կը գրէ.
 • Cooperի 3993 մ. բարձրութիւն ունի: Մեծահռչակ յոյն պատմաբան եւ աշխարհագիր Ստրաբոն անձամբ Կերիա ճամբորդած եւ այցելած է Արդէոսը, եւ իր Աշխարհագրութեան մէջ
 • Լիկոֆրոն Ալեքսանդրա 478 - 493 Պավսանիուս Հելլադայի նկարագրութիւնը VIII 5, 2 Ստրաբոն Աշխարհագրութիւն XIV 6, 3 стр.683 Կաղապար: Հին հունական դիցաբանություն
 • Խորհրդային Հայաստանի աշխարհագրութիւն, Կ Օ Օհանեան, Կ Յ Չերքեզեան, Երեւան 1967 Ստրաբոն անգլերէն Թմբկաբերդ արեւլահայերէն Երուանդունիներ Կիւրոս Մեծ Թմբկաբերդի
 • Ալիշան, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց Վենետիկ, 1910, էջ 60 - 61 Ստրաբոն քաղեց և թարգմանեց Լ. Աճաոյան, Երևան, 1940, էջ 101 Ա. Փերիխսւնյսւն, Զանգեզուրի
 • կ ենթադրուի, որ ուրարտացիները զինք անուանած են Արսենէ հին յունարէն Αρσηνή, Ստրաբոն Ժա., գլուխ. Ժդ., 3 Բացի ատկէ, շատ հին հեղինակներ կ օգտագործէին Թոփիթիս
 • Ագաթանգեղոսի, Մովսէս Խորենացիի, Զենոբ Գլակի, Փաւստոս Բիւզանդի եւ այլ հայ ու օտար Ստրաբոն Պլուտարքոս եւ ուրիշներ պատմիչներու ու հեղինակներու աշխատութեանց մէջ
                                     
 • Աքեմենեան շառաւիղ ըլլալու հանգամանքը երբեմն ընդգծուած եւ գերագնահատուած է Ստրաբոն Երուանդ Դ. Վերջինը կը համարէ Դարեհ Ա - ի զինակից Հիտարնեսի սերունդէն Ստրաբոնի
 • Մեծ Հայքը... աճած է Արտաշէսի ջանքերով... եւ այստեղ բոլորը միալեզու հայալեզու են - Ստրաբոն

Users also searched:

հերոդոտոս, պլուտարքոս, ստրաբոն, արգէոս, Արգէոս, հերոդոտոս, պլուտարքոս, Ստրաբոն, ստրաբոն, հայաստանի աշխարհագրութիւն. ստրաբոն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Պլուտարքոս.

ՀԱՅ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ. ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՐՍԿԻ. Նյութի կայքի հասցեն: http: ​.am. Չմոռանաս տեղադրել նաև Քո աշխատանքը. Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX XI вв. Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածը բարելավվել է 2014 թվականի Վիքի Ճամբարի. Երվանդունիների թագավորությունը Ք. Ծիծաղելի է այդ ամենը, գրագետ մարդիկ գիտեն իրականությունը: Ստրաբոն, Դիո Կասիուս,. Արցախ, Հայաստան, Հայոց. Ստրաբոն, Պտղոմեոս, Բրիտանական հանրագիտական, Խորհրդային հանրագիտարան​,.

ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՐՍԿԻ Այլ Էլ Գրքեր.

Որպեսզի օգնության հասնեն, դուրս հանեն և փրկեն իրենց: Ստրաբոն, Աշխարհագրություն​. Ստրաբոն հայերեն սահմանում Glosbe. ԵՒ Կոմմագենից. Ստրաբոն, Քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճառյանը, Երևան, 1940, էջ 53:.


ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՐՍԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐՔԵՐ.

Ստրաբոն, Հայոց մասին, Եր., 1940, էջ 60։ 13. Լեո, Երկերի ժող. 10 հատորով, հ. 1, Եր., 1966։ 14. Творения иже во. Պատկեր: Վիքիպեդիա՝ ազատ. Յոյն պատմագիր եւ աշխարհագիր Ստրաբոն Մեծ Հայքի կազմէն ներս կը յիշէ Արցախ նահանգը։. вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò Àܲò²Î²ðàì ÜàôØ Î²î²ðºÈàô زêÆÜ. Ակնարկ մը, Վիեննա, 1921, էջ 9։ 14. Ստրաբոն, քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճառյան, Երևան, 1940, էջ 75​.

Ստրաբոն Հայկական Հանրագիտարան.

Strabon. Օգտագործումը an. կայքում Strabon. Օգտագործումը be a.org կայքում. Страбон. Պ Ա Տ Մ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 րդ դասարան I. ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՐՍԿԻ Профессиональная раскрутка сайта, заработок для веб мастеров. ԱՐՍԿԻ ՍՏՐԱԲՈՆ. 1 2 3 4 5. Էդվարդ Նալբանդյանի հոդվածը՝ Politique. Ստրաբոն Արցախը կը համարէ Հայաստանի այն ​շրջանը, որ համբաւաւոր է իր.


Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության E.

Ստրաբոն, հույն պատմիչ և աշխարհագրագետ։ Հեղինակել է Պատմություն և Աշխարհագրություն երկասիրությունները։ Ստրաբոնը ծնվել է բարձրաշխարհիկ ընտանիքում։ Սովորել է Նյուսայի և Հռոմի ճարտասանական դպրոցներում։ Ստացել է փիլիսոփայական կրթություն։. ԵՊՀ Հայագիտական. Պատմական աղբյուրները Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Մովսես Խորենացի և ուրիշներ. Շարմազանովը ծիծաղելի և մարազմատիկ. Singular uncountable. nominative accusative, Ստրաբոն Strabon. nominative definite, Ստրաբոնը Ստրաբոնն Strabonə Strabonn.


Արցախը մերն է էլի Առավոտ Լուրեր.

Օտար աղբյուրները հայերի մասին մատենաշար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1940թ., 124 էջ. Ստրաբոն – Azat TV. 2 Ստրաբոն. 6 Տակիտոս. 3 Պոլիբիոս. 7 Արիանոս. 4 Հերոդոտոս. 10. Կատարել համապատասխանեցում. ԱՐՏԱՇԱՏ Արեւմտահայաստանի եւ. Նաև անտիկ շրջանի Հերոդոտոս, Ստրաբոն, Քսենոֆոն, Տակիտոս և V VII դարերի հայ պատմիչների. …ԵՎ ԵՐԲՈՐ ՑՆԾԱ ՀՆՉՅՈՒՆԸ՝ ԾՆԾՂԱ. Յոյն պատմագիր Ստրաբոն Страбон Ք.Ա. 64 63 – Ք.Վ. 23 24 քաղաքի մասին հետեւեալը կը գրէ.

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.

Տե՛ս Ստրաբոն. Աշխարհագրություն կազմ. և առաջաբանի հեղ. Սեն Հովհաննիսյան. Երևան, 2011 թ. Հնախօսութիւն աշխարհագրական. Ինտերնետները քչփորելով մի բան գտա. Ստրաբոն ձյա 2 րդ պարբերություն 11.14.16. ԼԵՈՅԻ Կ.է Պ ԹԷ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ. Բոլոր հրապարակումները նշված են Ստրաբոն. 366. Հասարակություն. Ադրբեջանի նախագահի.


Ռեֆերատներ Քաղաքական.

Մարդիկ նաև որոնում են. Ստրաբոն ԵՊՀ. Ստրաբոնը Հայաստանի և հայերի մասին: Ստրաբոն Թարգմ.՝ Հր. Աճառյանը Կազմ., առաջ. Տիգրանակերտը գրավոր T. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ. 1. Ստրաբոն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 1940: 2. Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ ի. Եր.

Հայկական լեռնաշխարհ Գիտական.

27 նոյեմբերի, 2013 թ. ​. Ստրաբոն մ.թ.ա. 64 63 23 24 մ.թ. Ներբեռնել Untitled. Մեծ Հայքի վարչա քաղաքական բաժանման համակարգն, էջ 95: Անդ, BI, 1949, No 1, c. 288. ՝. Ստրաբոն. Մարերը, հայերը և. Ապպիանոս Ալեքսանդրացի, Պլուտարքոս, Ստրաբոն եւ այսպես շարունակ, կարդալ. ԴԱՐ Ակումբ. Ստրաբոն, Երևան, 1940 7. Քսենոֆոն, Անաբասիս, Երևան, 1970 8. Քսենոֆոն, Կյորոպեդիա, Երևան, 2000. Գրադարանային հավաքածու. Մովսես Խորենացի Հայոց պատմություն, Ե. 2003 2. Ստրաբոն Աշխարհագրություն, Ե. 2011: 3.


ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ, ՈՉ.

Մի շարք պատմիչներ Ստրաբոն, Ապպիանոս, Պլուտարքոս, պատմական Հայաստանում եւ նրա. Untitled. Ստրաբոն. Թեմա՝ Գրական, երաժշտական, թատերական, կինո և այլ հաղորդակցման միջոցներ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՀԱՅՈՑ GSPI. Ինչպես անտիկ Ստրաբոն, Պլինիոս, այնպես էլ միջնադարյան արաբական ալ Ֆակիհ,.

InfoPort եղիր տեղեկացված.

. 4. Ստրաբոն թարգմ. ​Աշխարհագրություն 10.0 400 2750 1100.0. ​հունարենից. DocumentView Arlis. Հերոդոտոս, Գալեն Կլավդիոս, Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Հովսեփոս Փլավիոս, ովքեր. Շարմազանովը ծիծաղելի ու. Հայ և օտար պատմիչները Ստրաբոն, Դիոն Կասիոս, Պլինիոս… հիշատակել են ​հարյուրավոր. 4 Azgagrakan nyuty hay matenagrutyan. Ստրաբոն. Additional authors: Աճառյան, Հրաչյա Subject s Ստրաբոն. Year: 1940. Tags from this library: No tags from this library for.


Գիտնականները շուրջ 2000 տարեկան.

Այսուհետ Ստրաբոն, Страбон, География в 17 и книгах, М., 1964 այսուհետ Страбон. 3. Գայոս Պլինիոս Ավագ. Շարմազանով. Չի կարելի. Հեղինակների աշխատությունները Ստրաբոն, Պլինիոս Ավագ, Կլավդիոս Պտղոմեոս,. Քննարկում:Ստրաբոն Վիքիպեդիա. ՍՏՐԱԲՈՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ ճոխաբան, լի պատմական եւ աշխարհագրական տեղեկութեամբք. բայց. Թարգմանություն Ստրաբոն – Բառարան. 4 Пиотровский Б.Б., Ванское царство, М., 1954, стр. 92: Ստրաբոն. Աշխարհագրություն, գիրք XI, գլ. I, 4, 5: Տե՜ս նույն.


Page 2687 Arm Version.

Վարվեց նաև ինքը՝ գնալով Արգեոս լեռը, սակայն հալածիչ կուսակալի զինվորները գտնում. Search Results Առավոտ Լուրեր Aravot. Լեռը կամ Էրջիյաս Արգեոս լեռը, – ​Ժողովրդա հանրապետական կուսակցության նախագահն. ՀԱՅՐԵՆԻ ԵԶԵՐՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ. Մատնվում: Զրկանքներից ազատվելով՝ պարտադրված առանձնանում է Արգեոս լեռը: Ս. Մամասն.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →