Back

ⓘ Ասպարէզ
                                     

ⓘ Ասպարէզ

Ասպարէզը մարդու մը անձնական ուսումի, աշխատանքի եւ ուրիշ կեանքի երեւոյթներու ճանապարհն է: "Ասպարէզ" բառը կը գործածուի տարբեր իմաստներով եւ այս պատճառով ունի տարբեր սահմանումներ:

                                     

1. Սահմանում եւ ածանցաբանութիւն

Ասպարէզը Օքսֆըրտ Անգլերէն բառարանին մէջ, բացատրուած է որպէս "մարդու մը յառաջդիմութիւնը կեանքին ընթացքին:" Այս բացատրութեան մէջ կը հասկնանք թէ, ասպարէզը կը վերաբերի մարդու մը կեանքի տարբեր ընթացքներուն եւ անոնց կատարած փոփոխութիւններուն, օրինակ՝ դպրոցը եւ ետքը գործն ու աշխատանքը: Ասպարէզ ըսելով նաեւ կը հասկնանք այդ գործը կամ պաշտօնը որ անձ մը կը ստանցնէ ու անոնք կը պարտադրեն ճշգրիտ ուսում եւ յատուկ դասընթացքներ: Եւ այս մէկը կը համարուի մարդու մը կեանքի աշխատանքը: Այսպիսով, ասպարէզը շարք մը աշխատանքներ են, օրինակ՝ "ասպարէզ դասաւանդութեան մէջ:" կամ "ասպարէզ առեւտուրի մէջ:":

                                     

2. Պատմական փոփոխութիւններ ասպարէզներու մէջ

20-րդ դարու վերջաւորութեան, պաշտօններու ու զբաղումներու մէջ մեծ տագնապ մը սկսաւ, որովհետեւ յառաջդիմած ուսումը միայն ուսանած մարդոց առիթը կուտար լաւ գործերու եւ պաշտօններու: Ու այս պատճառով, ասպարէզի մասնագէտներ ունեցանք որպէսզի ուսանող սերունդին օգնեն իրենց ասպարէզի որոշումներուն մէջ:

                                     

3. Ասպարէզի ղեկավարութիւն

Ասպարէզի ղեկավարութեան կարողութիւնը բացատրուած է խաժատիպ օրինակով, այդ կը պարունակէ ունենալ տարբեր կարողութիւններ, օրինակ ասպարէզ մը համացանցի աշխատանքին մէջ:

Ասպարէզի ղեկավարութիւն ունենալու համար, պէտք է անձը որոնէ աշխատանքի զետեղման սպասարկութեան մասին, աւարտէ իր ասպարէզի կարեւոր ուսումը եւ վերջապէս կատարէ փոփոխութիւններ:

                                     

3.1. Ասպարէզի ղեկավարութիւն Ասպարէզի որոշում

Երբ անձը ասպարէզ մը կը որոշէ, պէտք է նկատի առնէ իր բնական տաղանդը, աշխատած կերպը, ընկերական մթնոլորտը, կեանքի եւ գործի հաւասարակշռութիւնը, հանգստութիւնը, ճնշումը եւ վերջապէս նիւթական յաջողութիւնը: Իսկ եթէ ասպարէզ որոշելը շատ դժուար կը թուի, աւելի դիւիրինը այն է որ ընտրել այդ ճամբան որ ամենաճիշդը կը թուի:

Մի քանի մարդիկ կը դիմեն ասպարէզի մասնագէտներու ու խորհրդատուներու, խնդրելով անոնց օգնութիւնը իրենց որոշումներուն մէջ: Ինչպէս նաեւ կըսուի եթէ անձ մը, դպրոցին կողքին, մէկ տարի եւս դասընթացքի հետեւի եւ բարելաւէ իր ուսումը կունենայ 17.8% աւելի լաւ ամսական: 2010 թուականին, Միացեալ նահանգներուն մէջ յայտարարուեցաւ թէ 90%-ը Ամերիկացի աշախատողներուն ունին միայն երկրորդական ուսումի վկայական, 64%-ը համալսարան յաճախած են իսկ 34%-ը ունին համալսարանի վկայական:

Ամենամեծ դժուարութիւններ էն մէկը այնէ որ մարդիկ կարող չեն իրենց ուսումի նիւթական պէտքերը ապահովել եւ այս պատճառով ապագային կը մնան անգործ:

                                     
  • Բազմարուեստային վարժարանէն ներս ու աւարտած 1958 - ին Անցած լրագրական ասպարէզ միանգամայն գրական փորձեր Ստանձնած է պատասխանատու պաշտօններ Պիոներ
  • Հռոմ, Իտալիոյ Թագաւորութիւն իտալացի օփերային սոփրանօ, որը միջազգային ասպարէզ ունեցեր է 20 - րդ դարասկիզբը Ծնած է Իտալիոյ Փաւիա կոմունայի մէջ. հայրը օփերային
  • ուսումը Մինասի առջեւ կը բացուի յեղափոխական գործունէութեան աւելի լայն ասպարէզ Մօտէն շփում կ ունենայ Պուլկարիոյ դաշնակցական գործիչներուն հետ եւ 1900 - ի
  • ծննդավայրին մէջ, ապա կը փոխադրուի Արմաշ, ուր մուտք կը գործէ ուսուցչական ասպարէզ Պաշտօնավարած է Դպրեվանքի, Օրթաքէօյի, Պալաթի եւ այլ վարժարաններու մէջ
  • փետրուարին կը ծնի անոր երկուորեակ դուստրերը Վալէնտինան եւ Մանուէլան Ասպարէզ սկսած է Պրազիլական Քորինթիանս փորթ. Corinthians ակումբին մէջ որտեղ
  • Սահակեան դպրոցը, ուրկէ շրջանաւարտ ըլլալէ ետք, մուտք կը գործէ ուսուցչական ասպարէզ Կարգ մը անհատներու ընկերակցութեամբ, կը հիմնէ հրատարակչական ընկերութիւն
  • Քաղաքում է գտնւում մի մեծ ձմեռային մարզադաշտ է, որը հանդիասնում է տնային ասպարէզ հոկեյի GKS Tychy խմբին Գործում է նաեւ համանուն ֆուտբոլային ակումբ Miasta
  • գաղափարին: Եսայեան իր գրիչով եւ կեանքով աշխատած է հայ կինը մղել ընկերային ասպարէզ իբրեւ գործօն դերակատար այր մարդու կողքին եւ անոր հետ հաւասար իրաւունքներով:
  • շարունակէ Պէյրութի International college - ին մէջ Ապա կը մտնէ կեանքի ասպարէզ նախ պաշտօնեայ, սակայն շուտով ուսուցիչ, երբ կը հանդիպի Լեւոն Շանթին Սըր - ը
  • հրապարակագիր Ռեթէոս Պէրպէրեանի Պատանի տարիքէն նետուած է ուսուցչական ասպարէզ դասաւանդելով հայ լեզու Ուսուցչագործած է Պոլսոյ Կեդրոնական, Պէրպէրեան

Users also searched:

ասպարեզ ակումբ, ասպարեզ չափման միավոր, ասպարեզ օրաթերթ, հայաստանի հանրապետություն օրաթերթ,

...
...
...