Back

ⓘ Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածամայր
Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածամայր
                                     

ⓘ Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածամայր

Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածամայր, Մարիամ Աստուածածին (նաեւ՝ Աստուածամայր, Տիրամայր, Աստուածածին, եբր.՝ מרים ‎, Maryām / Մարիամ, սովորաբար կը թարգմանուի իբրեւ տիկին, քրիստոնէութեան մէջ՝ Յիսուս Քրիստոսի մայրը։ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ, կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիներու կողմէն կը յարգուի իբրեւ Աստուածածին կամ Աստուածամայր։

Աւետարանիչները Մարիամը կանուանեն Յովակիմի եւ Աննայի դուստրը, Յովսէփի կինը։

Մարիամի ծնողները՝ Յովակիմն ու Աննան, զաւակ չէին ունենար եւ ուխտած էին ունենալու պարագային մանուկը Աստուծոյ ընծայել։ Աստուծոյ բարեգթութեամբ Գաբրիէլ հրեշտակապետը կը յայտնուի Յովակիմին ու Աննային եւ կը յայտնէ, թէ անոնք դուստր մը պիտի ունենան եւ պիտի անուանեն Մարիամ, որ կը մեկնաբանուի լուսաւորեալ կամ Աստուծոյ սիրելի, իսկ ժողովուրդները պիտի ցնծան այդ ծնունդով, քանի որ անոր միջոցով ողջ աշխարհին փրկութիւն պիտի շնորհուի:

Իրենց ուխտին հաւատարիմ՝ Յովակիմն ու Աննան, Մարիամը երեք տարի պահելէ ետք, կը տանին Երուսաղէմի տաճար՝ Տիրոջ ընծայելու: Մինչեւ եօթ տարեկան, ամէն տարի ծնողները Մարիամը կը տանին տաճար: Մարիամ իր առաքինի վարքով կը մնայ տաճարին մէջ եօթ տարի: Եօթ տարի սրբութեամբ եւ աղօթքով Երուսաղէմի տաճարին մէջ մնալէ ետք Մարիամ կը դառնայ Յովսէփին նշանածը եւ այդ օրերուն կը ստանայ Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետիսը:

Ան էր այն ընտրեալը երկրի վրայ, զոր Աստուած իր առաքինութիւններուն ու արժանիքներուն շնորհիւ պատուած է ըլլալու Աստուծոյ մայրը: Ան տառապած է իր Որդւոյն համար, սակայն երբեք չէ ընդդիմացած Աստուծոյ` քաջ գիտակցելով Բարձրեալէն իրեն վստահուած առաքելութեան կարեւորութիւնը: Ան առաքինի, հաւատաւոր մօր, ընտանեկան սրբութեան պահապանի մարմնացումն է:

Հայ Առաքելական եկեղեցին Աստուածամօր ծննդեան օրը անփոփոխ կերպով կը տօնէ 8 Սեպտեմբերին:

                                     
  • հազար ֆրանքով: Նկարին մէջ պատկերուած է Մարիամ Աստուածածին Աստուածամայրը, որը գրկեր է մանուկ Յիսուսին: Մարիամ Աստուածածինը աջ կրծքէն կը կերակրէ մանկանը:
  • այլ Աս տուածա մօր, կը նշէին ոչ թէ Նա ւասար դը, այլ Ս կոյս Մա րիամ Աս տուածածնայ Վե րափոխ ման տօ նը Ս Աստուածածինը Հայ Եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին մէջ
  • Ալեքսանտր Փեթրովիչ Սափոժնիքովի ցանկը Նկարագրութեան մէջ առաջինը կը նշուի Մարիամ Աստուածածինը աջ կողմին գրկին մէջ Մշտամանուկ Յիսուսը վերեւի կլորակի մէջ