Back

ⓘ Ստեփանոս Տարօնեցի Ասողիկ
Ստեփանոս Տարօնեցի Ասողիկ
                                     

ⓘ Ստեփանոս Տարօնեցի Ասողիկ

Ստեփանոս Ասողիկ, յայտնի է նաեւ որպէս Ստեփանոս Տարոնեցի, 11-րդ դարու հայ պատմիչ։ Սարգիս կաթողիկոսի հրամանով գրած է Տիեզերական պատմութիւն երկը, որ բաղկացած է երեք գիրքերէ:

Առաջին երկու գիրքերուն մէջ կը ներկայացնէ Հայաստանի պատմութիւնը աշխարհի պատմութեան մէջ՝ սկսած հին ժամանակներէն մինչեւ 9-րդ դարու կէսերը։ Օգտուած է հայ եւ օտար աղբիւրներէ՝ Աստուածաշունչէն, Եվսեբիոս Կեսարացի, Մովսես Խորենացիի գործերէն, եւ այլն։ Նաեւ արժէքաւոր է "Տիեզերական պատմութեան" երրորդ գիրքը, ուր ներկայացուած են 885-1004 թուականներու

պատմական անցքերը։ Յայտնի է նաեւ որպէս աշխարհագրագետ։

                                     

1. Գործեր եւ թարգմանութիւններ

  • Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию, писателя XI столетия, пер. Н. Эмина, М. 1864. ռուսերէն
  • Etienne Açoghig de Daron, Histoire universelle. ֆրանսերէն
  • Ստեփանոս Տարօնեցի, Տիեզերական պատմութիւն բնագիրը Գուրգէն Մանուկեանի "Մատենագիրք Հայոց", ԺԵ հատոր, Ժ դար, Գիրք Բ, Անթիլիաս, 2011, էջ 619-830։
  • Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողկան Պատմութիւն տիեզերական, երկրորդ տպագրութիւն, աշխատութեամբ Ստ. Մալխասեանցի, Ս. Պետերբուրգ, 1885։
                                     

2. Գրականութիւն

  • Քոլանջյան Ս. Ստեփանոս Տարոնեցի Ասողիկ Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ V-XVIII դարեր, Երեւան, 1976, էջ 185-192։
  • Աբգարյան Գ. Վ., Կարծեցյալ Ստեփանոս Տարոնացին նույն ինքը Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկն է "Պատմա-բանասիրական հանդես", 1962, № 1, էջ 210-225։
  • ASOŁIK ENCYCLOPÆDIA IRANICA
  • Նորայր Ն. Բիւզանտացի, Տեղեկութիւն ի գիրս Պատմութեան Ստեփանոսի Տարօնեցւոյ Ասողիկ կոչեցելոյ, Մոսկուա, 1889։
  • Մաթևոսյան Ա. Ս., Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկը և Անանիա Շիրակացու "Քննիկոնը" "Պատմա-բանասիրական հանդես ", 1986, № 3 էջ 125-133։
                                     
  • վերակառուցելու համար Ս. Սոֆիա գմբէթը: Այս մասին տեղեկութիւններ կը հաղորդէ Ստեփանոս Ասողիկ Տարօնեցի պատմիչը: Յայտնի է, որ կառուցման աշխատանքները կարգաւորելու համար

Users also searched:

ժամանակագրություն,

...
...
...