Back

ⓘ 145 (թիւ)
                                     

ⓘ 145 (թիւ)

 • A001358 քառասունիններորդ կիսապարզ թիւն է
 • A076980 Լէյլանտի թիւ է՝ 145=3 +4 3
 • յաջորդականութիւններ՝
 • Microsoft Windows-ի Alt + 145 -ի գործադրումով կը ստացուի կիւրեղեան С էս տառը
 • 145 Ատեօնա աստեղնեակի կարգային թիւն է
 • երկու ձեւերով երկու քառակուսիներու գումար ներկայացնող չորրորդ թիւն է՝ 145=12 2 +1 2 =8 2 +9 2
 • կիրառութիւններ՝
 • բազմորոշիչներու գումար է՝ 145=1!+4!+5!
 • Տարուայ 145 րդ օրն է Մայիս 25-ը նահանջ տարիներուն՝ Մայիս 24-ը
                                     
 • 146 հարիւր քառասունվեց զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 145 - ի եւ 147 - ի միջեւ յաջորդականութիւններ A001358 յիսուներորդ կիսապարզ թիւն է կիրառութիւններ 146
 • Classical Armenian Literature to 1500 AD. Brepolis - Turnhout, 1995, pp. 142 - 145 ISBN 978 - 2 - 503 - 50455 - 1 Գրախօսութիւն Koriwns Biographie des Mesrop Maštoc
 • Հարցը եւ Հմայագրերը ՊԲՀ, 1963, թիւ 4, էջ 145 - 158 Էջեր Համշինահայ Պատմութիւնից Բանբեր Երեւանի Համալսարանի 1969, թիւ 2, էջ 115 - 144 Սիւնեաց Օրբելեանների
 • 143 հարիւր քառասուներեք կենտ եռանիշ բնական թիւ մըն է 142 - ի եւ 144 - ի միջեւ A001358 քառասունութերորդ կիսապարզ թիւն է երեք, նաեւ եօթ յաջորդական պարզ
 • 147 հարյուր քառասունեօթ կենտ եռանիշ բնական թիւ մըն է 146 - ի եւ 148 - ի միջեւ կիրառութիւններ 147Pm - ը Պրոմեթիոնի իզոտոպն է, կիսատրոհման պարբերութիւնը
 • է 2, 058, 821 մարդ Սլովենիան բնակչութեան թուաքանակով աշխարհի մէջ կը գրաւէ 145 - րդ տեղը Բնակչութեան միջին տարիքը 41, 7 է տղամարդիկ 40, կանայք 43 Բնակչութեան
 • Հայ Մարդ Յոդածներ Անդրանիկ Օզանեան կամ Զօրավար Անդրանիկ Զօրավար Անդրանիկ - 145 Իմ կուսակցութիւնը իմ ազգն է Անդրանիկ Օզանեան 148 Բանաստեղծութիւններ նուիրուած
 • կը հոսի Պատարա գետը: Աստղաշէն գիւղին մէջ յայտնաբերուած աստղաքարերը 165 145 մլն տարեկան են: Կ ենթադրուի, որ այնտեղ ժամանակին Ովկիանոս եղած է: Ովկիանոսի
 • յայտ գալէն ետք քաղաքին մէջ կեդրոնացած էին կրթական հաստատութիւններու զգալի թիւ 1755 - ին Շուվալովի եւ Լոմոնոսովի նախաձեռնութեամբ հիմնուած է Մոսկուայի համալսարանը