Back

ⓘ Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի (Հայաշէն)
                                     

ⓘ Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի (Հայաշէն)

Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի Հայաշէն, Լիբանան:

1935-ին աւարտեցաւ շինութիւնը Ս․ Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ։ Շինարարական աշխատանքներուն ծախսերը ստանձնեցին Գասպար Իփէկեան եւ մեծաթիւ բարերարներ։ 31 Մայիս 1937-ին Լիբանանի Թեմի Առաջնորդ Տ․ Եղիշէ Արք․ Կարոյեանի ձեռամբ տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ օծումը։

Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներն են՝

Տ․ Յուսիկ Քհնյ․ Այանեան, 1935-1951 Տ․ Խորէն Քհնյ․ Աճէմեան, 1936-1951 Տ․ Գէորգ Քհնյ․ Տէր Յարութիւնեան, 1951-1952 Տ․ Վահան Քհնյ․ Ղազարեան, 1952 - 1979 Տ․ Խաչիկ Քհնյ․ Միսիրեան, 1979-1985 Տ․ Վահան Քհնյ․ Պալգէորգեան, 1986-1991 Տ․ Վարդան Քհնյ․ Պուտուրեան, 1991-2006 Տ․ Յովհաննէս Քհնյ․ Պոյաճեան, 2006-2012 Տ․ Վարդան Քհնյ․ Մարտիրոսեան, 2013-էն մինչեւ օրս

                                     

1. Տե՛ս նաեւ

 • Ս. Յարութիւն Եկեղեցի Ճիւնի, Լիբանան
 • Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցի Պուրճ Համուտ, Նոր Մարաշ
 • Ս. Սարգիս Եկեղեցի Նոր Սիս
 • Ս․ Աստուածածին Եկեղեցի, Նոր Ատանա
 • Ս. Պօղոս Եկեղեցի Այնճար
 • Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի Զահլէ
 • Ս. Գէորգ Եկեղեցի Հաճըն
 • Ս. Նշան Մայր Եկեղեցի Զոքաք Պլաթ
 • Ս. Վարդանանց Եկեղեցի Պուրճ Համուտ
 • Ս. Յակոբ Եկեղեցի Էշրէֆիէ
                                     
 • հովիւ Ս Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի Հայաշէն Ս Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի Զահլէ Ս Յակոբ Եկեղեցի Էշրէֆիէ Ս Աստուածածին Եկեղեցի Նոր Ատանա Ս Պօղոս
 • Հոգեւոր հովիւ Ս Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի Հայաշէն Ս Պօղոս Եկեղեցի Այնճար Ս Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի Զահլէ Ս Յակոբ Եկեղեցի Էշրէֆիէ Ս Աստուածածին
 • Առաքելական Եկեղեցի Առաքելական կը կոչուի, որովհետեւ Հայաստանի մէջ Քրիստոնէութիւնը առաջին անգամ քարոզուեցաւ Յիսուսի Առաքեալներուն կողմէ: Ս Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի

Users also searched:

...
...
...