Back

ⓘ Ապիրատ Իշխան Հասանեան
                                     

ⓘ Ապիրատ Իշխան Հասանեան

Ապիրատ Իշխան Հասանեան, որդի Հասանի, 1020-ին կ’օգնէ Աշոտի՝ ընդդէմ իր եղբօր Յովհաննէս թգ.ի յաջորդ տարին սակայն երբ Աշոտ հիւանդ ձեւացած իր քով կանչեց Յովհաննէս թգ.ը եւ խնդրեց Ապիրատէն որ ձերբակալէ եւ սպաննէ՝ Ապիրատ, Յովհաննէսը ձեռբակալելէ ետք դուրս հանեց սենեակէն եւ փոխանակ սպաննելու՝ Անի տարաւ եւ գահին վրայ նստեցուց: Ապիրատ խորհելով որ Աշոտ պիտի թշնամանայ իրեն հետ՝ ընտանիքը եւ Սպլջահապու Վահան որդիները առնելով՝ իր հեծեալներով միասին Դուին գնաց Ապուվար ամրիային: Ապուսվար սիրով ընդունեց քաջն Ապիրատը. սակայն քիչ ետք նաքանձորդները Ապուսվարը Ապիրատի դէմ գրգռեցին ըսելով թէ՝ այս զօրաւոր անձին քեզի ապաստանելու միակ նպատակն է սպաննել քեզ ու ընտանիքթ: Ապուսվար 1021-ին իրեն կանչելով ծածուկ խողխողեց: Ապիրատի մահը սուգ պատճառեց Յովհաննէս թագաւորին: