Back

ⓘ Աշխարհացոյց
Աշխարհացոյց
                                     

ⓘ Աշխարհացոյց

Աշխարհացոյց), հայ միջնադարեան աշխարհագրական երկասիրութիւն։ Կից ունեցած է շուրջ 15 քարտէս։ մեզ հասած են "Աշխարհացոյցի" "քարտէս"-ները նկարագրող ընդարձակ եւ յամառօտ բնութագրեր։ Կկարծուէր, թէ կազմուած է VII դարում՝ Անանիա Շիրակացւոյ կողմէն։ Այլ վարկածի համաձայն "Աշխարհացոյցը" հեղինակել է V դարու հայոց Պատմահայրը, իսկ այսու՝ նաև Աշխարհագրութեան Հայր Մովսէս Խորենացին: Աշխարհացույցի մէջ յամառօտ թուարկւում են երկի գրուելու ժամանակ յայտնի երէք մայրցամաքներու երկրները, երբեմն հաղորդւում հակիրճ տեղեկութիւններ տուեալ միաւորում հանդիպող բուսականութեան եւ կենդանական աշխարհի վերաբերեալ։ Կը հանդիսանայ եզակի աղբիւր Մեծ Հայքի, Վիրքի եւ Աղուանքի պատմական աշխարհագրութեան ուսումնասիրութեան համար, ինչպէս նաեւ արժէքաւոր տեղեկութիւններ կը պարունակէ այլ երկրներու վաղ միջնադարի պատմութեան և աշխարհագրութեան վերաբերեալ։

                                     

1. Տե՛ս նաեւ

  • Համատարած Աշխարհացույց
  • Բաբկէն Յարութիւնեան. Մեծ Հայքի վարչաքաղաքական բաժանման համակարգն ըստ "Աշխարհացոյց" -ի, մաս Ա արևմտեան ու հարաւային աշխարհներ.Երեւան, Երեւանի պետական համալսարանի հրատ., 2001, 402 էջ։
  • Խաչատրյան Մ. Մ., Միջնադարի ձվածիր հայերէն քարտեզը. - "Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից". Գիտական աշխատությունների ժողովածու, 1976, № 6, էջ 213-239։