Back

★ Աշխարհաբար



                                               

Տարեգրութիւն (տարեթերթ)

Տարեգրութիւն, աշխարհաբար տարեթերթ։ Ազդարարի լռելէն ետք, Վենետիկի միաբանութիւնը կը ձեռնարկէ սոյն աշխատութեան։ Այն իր բովանդակութեամբ լրագրոյ պաշտօն կը վարէր, հետեւաբար կարելի է նաեւ լրագիր անուանել։ Ի տարբելութիւն միայն՝ որ փոխանակ կարճ շչջանի մը մէջ հրատակուելու, տաւոյն վերջաւութեան կը հրատարակուէր։ Այնտեղ կը հրապարակուէր տարուան երեւելի քաղաքական, գիտական, եկեղեցական դէպքերու մանրամասն տեղեկութիւններ։ Տարեգրութեան դիրքը եղած է փոքր ութածաւալ, ըստ ժամանակին, տպագրութիւնն ու թուղթը՝ մաքուր, իսկ լեզուն՝ աշխարհաբար։ Ա․ հատորը կը հրատարակուի 1800-ին, ուր կը պատմուի 1799-ի դէպքերը։ Միեւնոյն ձեւ ...

                                               

Հայր Մեր

Հայերէն Գրաբար Հայր մեր որ յերկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո Որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ Տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, Որպէս և մեք թողումք Մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ Այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ Զի քո է արքայութիւն Եւ զօրութիւն եւ փառք Յաւիտեանս Ամէն Արեւմտահայերէն աշխարհաբար ՀԱՅՐ ՄԵՐ. Հա՛յր մեր, որ երկինքն ես. Քու անունդ սուրբ ըլլայ. Քու թագաւորութիւնդ գայ. Քու կամքդ ըլլայ, Ինչպէս երկինքը՝ նոյնպէս երկրի վրայ։ Մեր ամէնօրեայ հացը՝ մեզի տո՛ւր այսօր. Մեզի ներէ՛ մեր պարտքերը, Ինչպէս մենք ալ կը ներենք մեր պարտապանն ...

                                               

Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարան

Սրբոց Թարգմանչաց Վարժարան, երկսեռ երկրորդական դպրոց, հիմնուած է 1929 թուականին, Երուսաղէմի մէջ, Եղիշէ Դուրեան պատրիարքի ջանքերով եւ անոր առաջարկով ալ անուանակոչուած՝ ի յիշատակ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի։ Կառուցուած է ժառանգաւորաց վարժարանին եւ մատենադարանին կից։ Մանկապարտէզին եւ նախակրթարանին մէջ բոլոր առարկաներու ուսուցումը կը տարուի հայերէն։ Միջնակարգին մէջ հայոց լեզուն գրաբար եւ աշխարհաբար, հայ գրականութիւնը, հայ մատենագրութիւնը, հայոց պատմութիւնը, կրօնագիտութիւնը, հայ արուեստի պատմութիւնը՝ հայերէն, իսկ միւս առարկաները՝ անգլերէն։ Կը դասաւանեուին նաեւ ագլերէն, արաբերէն, եւ եբրայերէն ...

                                               

Վիպապաշտ դպրոց

Վիպապաշտ դպրոց, սոյն դպրոցը առանձնաշնորհեալ տեղ եւ բոլորովին նոր ծաւալ տուած է քնարերգութեան՝ անձնական ապրումներու բանաստեղծական դրսեւորման։ ժամանումը Հայ վիպապաշտ գրականութեան մէջ, քնարերգութեան նմոյշներու հանդիպած ենք յատկապէս Պետրոս Դուրեանի հետ։ Անոնց կողքին, տեսած ենք նոյն վիպապաշտաներու հայրենասիրական քերթուածները։ Վիպապաշտ քնարական բանաստեղծութիւնը բարձր որակի հասած է, յատկապէս արեւմտահայ երեք քերթողներու մօտ՝ Պէշիկթաշլեանի, Պետրոս Դուրեանի եւ Եղիա Տէմիրճիպաշեանի։ Այս վերջինը ժամանակագրականօրէն, նաեւ իր գրական յատկանիշներով, անդին կ՛անցնի վիպապաշտներէն. բայց նաեւ՝ բնորոշ կարգ մը գիծ ...

                                               

Լուսինէ Աւետիսեան

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Գրող Լուսինէ Աւետիսեան - Լուսնէ Աւետիսեանց, բանաստեղծ, գրականագէտ, թարգման, բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու։ Մեր մեծերը. Ինտրա. Վերնագիրը վերջում Արցախի ՀՏ. Անկախութեան սերունդ. Мир. Вместе+. Դիմանկար. Լուսինէ Աւետիսեան < / p> Չակերտներ. Լուսինէ Աւետիսեան Հաղորդումը վարում է Արթուր Բախտամեանը. ԱՐ. Վարպետների քաղաքը. Художники. Первый канал России. Բարեւ երկիր.

                                               

Հնդեւրոպական Լեզուներ

Հնդեւրոպական լեզուներ ու ընտանիքը աշխարհին վրայ ամենատարածուած լեզուաընտանիքն է։ Ներկայացուած է երկրագունդի բոլոր բնակեցուած մայրցամաքներուն վրայ։ Լեզուակիրներու թիւը կը գերազանցէ 2.5 միլիարը։ Որոշ լեզուաբաններու տեսակետներուն համաձայն նոստրատիկ գերընտանիքի մասը կը կազմէ։

                                     

★ Աշխարհաբար

Մշակոյթ Եւ Գրականութիւն, Գրական Զարթօնք

Հայ նոր գրականութիւնը, թափ կառնէ 19–րդ դարուն, յատկապէս՝ 1860–ական թուականներէն սկսեալ։ Բայց գրական այս շարժման նախանշանները արդէն կ՛երեւէին 1750–ի շուրջ։

                                     

1. Աշխարհաբարը միջնադարուն

Միջնադարուն կային նմոյշներ զանազան ժամանակաշրջաններու աշխարհաբարներէ. նմոյշներ, որոնք աւելի հասկնալի են՝ քան պիտի ըլլար, օրինակ, գրաբար գրութիւն մը։ Կը նկատուի, որ անոնք այլատարր են, չեն կազմեր հոլովոյթի կանոնաւոր կորագիծ մը, այսինքն՝ նոյն ժամանակաշրջանին մէջ կը տարբերին իրարմէ, եւ ժամանակին մէջ կարձանագրեն ետ-առաջներ։ Յամենայն դէպս, անոնք հետաքրքրական են ե՛ւ իրենց լեզուական երեսով, ե՛ւ իրենց բովանդակութեան պատգամներով։ Երկու այս տեսանկիւններէն հաւասարապէս՝ անոնք կը չափեն հայերէնի ու հայ ժողովուրդի կենսական ուժը, կենսունակաթի՛ւնը, յաճախ պատմա-քաղաքական ահաւոր պայմաններու մէջ։

                                     

2. Աշխարհաբարը 1750–էն մինչեւ 1800 շրջանին

Արդարեւ, այդ թուականներէն և մինչև 1800 Վենետիկ, Մոսկուա եւ Հնդկաստան, ու աւելի մօտ Պոլիս, Թիֆլիս, Նոր Ջուղա ու այլ վայրեր հաստատուած հայ գաղութները ձեռք բերած էին տնտեսական և մշակութային որոշ մակարդակ։ Բացուած են շատ մը հայկական տպարաններ, սկսած էին հին ձեռագիրներու հաւաքումը եւ անոնց մէջէն հին, դասական հայերէնի՝ գրաբարի, ուսումնասիրութիւնը կազմելու քերականութիւններ, բառարաններ։ Նաեւ կըլլային թարգմանութիւններ՝ մանաւանդ եւրոպական դասական գործերու, անոնցմէ ներշնչուելով կը գրուէին գրական նոր երկեր։ հայ մտաւորական գործիչներ կը մտահոգուէին հայութեան անմխիթար վիճակով ու կընէին առաջարկներ ու կը գործէին հայոց վիճակը բարւոքելու։

1800–էն ետք, այս շարժումը կարագանայ, կը զօրանայ։ Կը բացուին դպրոցներ, կը բազմանան եւ կարդիականանան։ Թերթեր կը հրատարակուին ու կը զարգանան, հայրենասիրական ընկերութիւններ կը հիմնուին, թարգմանութիւններ եւ ինքնագիր գործեր կը բազմանան, կ՛ըլլան աւելի մշակուած, աւելի ինքնուրոյն։ Կը բացուին թատրոններ, թափ կառնեն հայագիտական ուսմունքները, կառաջանայ լուսաւորեալ միտքով գործիչներու սերունդ մը, որ ձեռք կառնէ շարժման ղեկը։

                                     

3. Աշխարհաբարը 1830–ական տարիներուն

Քառորդ դար հազիւ անցած՝ կը նկատենք, որ աշխարհաբարի որակը կը բարելաւուի։ Մէկ կողմէն, կը սկսի զգալի դառնալ տարբերակում մը, աշխարհաբարի երկու ճիւղերու միջեւ՝ արեւմտահայ ու արեւելահայ։ 1830–1940–ականներէն արեւելահայերէնի իբր նմոյշ՝ հետաքրքրական է Խաչատուր Աբովեանի քիչ ծանօթ մէկ գործը՝ "Դորպատեան Օրագրեր" հոս՝ բովը, որ տիպար օրինակ է արեւելահայ աշխարհաբարի, արդէն բաւական զտուած։ Նմոյշը կրկնակի շահեկան է անով, որ կու տայ արեւելահայ աշխարհաբարի ապագայ գարգացման ճամբան. անիկա գրեթէ Ստ. Նազարեանի, Սիք. Նալբանդեանի լեզուն է, որուն աւելի ուշ պիտի հանդիպինք "Հիւսիսափայլ" թերթին մէջ։ Բայց Աբովեան կը վարանի, ու շուտով՝ ան կը լքէ ե՛ւ գրաբարը, ե՛ւ հոս փորձած "Միջին եզրը" ՝ ծայրայեղական ընտրանքի մը համար՝ "Վէրք Հայաստանի" ն գրել Քանաքեոի բարբառով, ժողովուրդին լրիւ հասկնալի ըլլալու շեշտակի մտահոգութեամբ։

Մեր քննած հոլովոյթին երկրորդ փուլը կ՛ընդգրկէ 19–րդ դարը, 1800–էն մինչեւ 1860, այսինքն՝ դարասկիզբէն մինչեւ հայ նոր գրականութեան լրիւ "ընթացքի մտնելը" ։

Մխիթարեանները, գրաբարը պաշտպանելով եւ անոր վերակենդանացման ձգտելով հանդերձ, արեւմտահայ զանգուածին հետ շփումի համար, որոշ պահէ մը սկսեալ չխուսափեցան գործածելէ պոլսահայ բարբառը, որ հիմա պիտի դառնար գրական արեւմաահայերէնին։

Այսպէս, մինչ հայերէն առաջին թերթը՝ Յարութիւն քահանայ Շմաւոնեանի "Ազդարար" ը, առաւելաբար գրաբարը կը գործածէր, տասնհինգ տարի ետք, Պոլսոյ մէջ, Մխիթարեան վարդապետներ տեղական մշակութային միութիւններէ քաջալերուած, իրենց "Դիտակ Բիւզանդեան" ին իբր լեզու կ՛ընտրէին դեո անմշակ, թրքախառն "պոլսահայերէն" ը։



                                     

4. Գեղարուեստական նոր արձակ 1920-1960 տարիներուն

Յետ 20–ական առաջին սերունդին մօտ, արձակ արտադրութիւնը կը գերակշռէ իբր որակ, ե՛ւ Սփիւռք-արեւմտահայութեան, ե՛ւ արեւելահայութեան մօտ․․․։ Շատ աւելի քան բանաստեղծութեան՝ արձակի զանազան տեսակներու ծաղկումին մէջ կ՚՛անդրադաոնանք զարմանալի այն կենսունակութեան, որ ընդդէմ Եղեռնին կամ աշխարհասասան վերիվայրումներուն ինչպիսին արեւելահայութեան համար կ՛ըլլան խորհրդայնացումն ու հետեւող խզումը, կը ձգտի փաստել ազզային-մշակութային կենսունակութիւնը, վերապրելու վճիռը։

Նախ կը տեսնենք անոնք, որոնք մեծ վերիվայրումներէն ետք վայր եւ ինքնութիւն կը փնտռեն․ կամ՝ որոնք նոր վայրը կ՛ուրուագծեն, պատշաճեցումի ճիգերն ու ապրուած աոօրեան կը պատմեն։ Ապա՝ անոնք, որոնց ճիգը կը կեդրոնանայ արձակի նորոգման, գեղարուեստական մշակման վրայ։

                                     
 • տնտեսագէտ եւ թարգմանիչ Տե ս նաեւ Ստորոգութիւն: 1848 մահեր Ապրիլ 2 Խաչատուր Աբովեան ծն.1809 արեւելահայ աշխարհաբար գրականութեան հիմնադիր Անհետ կորած է
 • նահանգներու 16րդ նախագահը Հոկտեմբեր 15 Խաչատուր Աբովեան մ.1848 արեւելահայ աշխարհաբար գրականութեան հիմնադիր Տե ս նաեւ Ստորոգութիւն: 1809 մահեր Օգոստոս 2 Յովսէփ
 • ականաւոր գործիչներ Բացառիկ կարեւոր դեր խաղցած է Ներսիսեան դպրոցը հայ աշխարհաբար գրական նոր լեզուի ձեւաւորման ու զարգացման հարցին մէջ Խաչատուր Աբովեանի
 • առաւելութիւն մը ունին աշխարհաբար գրուած ըլլալով, ցոլացնելով ժամանակի աշխարհաբարը Հ. Ղուկաս Ինճիճեան կրնայ նկատուիլ արեւմտեան աշխարհաբար գրողներուն առաջին
 • մինչեւ իր կեանքի վերջը Նազարեան գործօն պայքար մղած է գրականութեան մէջ աշխարհաբար լեզուի արմատաւորման համար Ան հսկայական դեր յատկացուցած է հայոց նոր լեզուին
 • Անթիլիաս, 1977 աշխարհաբար Սարգիս Շնորհալի, 1978, Անթիլիաս աշխարհաբար Բարսեղ Մաշկեւորցի, Յորդորակներ Անթիլիաս, 1980 աշխարհաբար Յովհաննէս Երզնկացի
 • Թիֆլիսի նահանգ, Կովկասի Փոխարքայութիւն, Ռուսական Կայսրութիւն արեւելահայ աշխարհաբար գրականութեան հիմնադիր Ծնած է Երեւանի Քանաքեռ գիւղը Աւարտած է Թիֆլիս
 • Տարեգրութիւն 1800 - 1802 աշխարհաբար տարեթերթ Ազդարարի լռելէն ետք, Վենետիկի միաբանութիւնը կը ձեռնարկէ սոյն աշխատութեան Այն իր բովանդակութեամբ լրագրոյ
 • հեղինակած համառօտագրութիւնը Առձեռն բառարան Հայկազեան լեզուի վերնագրով եւ աշխարհաբար բացատրութիւններով Բ. տպագրութիւն 1865 - ին Միւս գրական գործերն են մեծաւ
 • քո է արքայութիւն Եւ զօրութիւն եւ փառք Յաւիտեանս Ամէն Արեւմտահայերէն աշխարհաբար ՀԱՅՐ ՄԵՐ Հա յր մեր, որ երկինքն ես, Քու անունդ սուրբ ըլլայ. Քու թագաւորութիւնդ
                                     
 • ուսուցումը կը տարուի հայերէն Միջնակարգին մէջ հայոց լեզուն գրաբար եւ աշխարհաբար հայ գրականութիւնը, հայ մատենագրութիւնը, հայոց պատմութիւնը, կրօնագիտութիւնը
 • Լուսաւորիչ ազգիս, Երկրորդ Մեսրոպ եւ այլ պատուանուններով Դուռն քերականութեան աշխարհաբար լեզուին հայոց 1727 աշխարհաբարի քերականութեան առաջին դասագիրքը Քերականութիւն
 • պաշտօնավարած է Կ. Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարանէն ներս, որպէս գրականութեան եւ աշխարհաբար լեզուի դասատու Իր տիկնոջ Զապէլ Ասատուրի Սիպիլ հետ կազմած է լեզուի
 • տեսնուածներուն կողքին, կ արժէ յիշատակել ռահվիրայ Հ.Ղեւոնղ Ալիշանը մասամբ աշխարհաբար ու մասամբ գրաբար բանաստեղծական իր գործով. Թովմաս Թէրգեանը, Մկրտիչ Աճէմեանը
 • ֆրանսերէն Տասնեօթ տարեկանին կը հրատարակէ իր առաջին գրքոյկը Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուն կանոնաւորելու եւ հասարակաց լեզու ընելու վրայ 1851 Նոյն տարին
 • Գրականութիւն գործին մէջ, Իւթիւճեանի կատարած ներդրումը եղած է հսկայական աշխարհաբար արեւմտահայերէնի յղկման, թրքաբանութիւններէ մաքրազտման, բառային եւ շարահիւսական
 • լեզուի աւանդման գիտաձեւական խնդիրներու եւն Անոր թարգմանութեամբ գրաբարէն աշխարհաբար լոյս տեսած է Եզնիկ Կողբացիի Եղծ աղանդոցը 1972 Մահացած է Երեւան
 • Ուսումնասիրելով նաեւ հայերէնը, Պատուելի Ռիկզ ձեռք կը զարնէ Աստուածաշունչի աշխարհաբար թարգմանութեան գործին, որ լոյս կը տեսնէ 1870ականներուն Թրքաբանութիւններէ
 • Ներսիսեան դպրոցի տեսչական պաշտօնը եւ միաժամանակ հրատարակած Արարատ աշխարհաբար շաբաթաթերթը 1863 - ին անցած է Փեթերսպուրկ, ուր զբաղած է ուսուցչութեամբ
 • ըստ հին յունական այբուբենի տառերու թիւին, բաժնած են 24 գիրքի կամ երգի Աշխարհաբար հայերէնը թարգմանուած է երեք անգամ գրաբարէն Մկրտիչ Խերանեանի եւ յունարենէն
 • 1982, 4, էջ 58 - 67: 3. Կիրակոս Գանձակեցու Պատմութիւն Հայոց երկի աշխարհաբար թարգմանութիւնը Էջմիածին ամսագիր, 1983, Բ - Գ, էջ 59 - 62: 4. Օգտակար


                                     
 • թարգմանական գործեր, ողբերգութիւնները գրաբար, իսկ կատակերգութիւնները աշխարհաբար լեզուով պոլսական խօսուածք Մխիթարեաններու օրինակը կ ընդհանրանայ 1846 - ին
 • ունի 60 բանաստեղծութիւն, որոնց թեմաները բազմազան են: Գրած է գրաբար եւ աշխարհաբար լեզուներով: Պէշիկթաշլեան երգած է սէրը, բնութիւնը, հայրենիքը, գրած է օրորոցային
 • պարամետրը չկա կամ դատարկ է օգնութիուն հայերէն առաջին տպագիր գրքի առաջին աշխարհաբար թարգմանութիւն եւ հարակից աշխատասիրութիւն Առաջաբան Իրականացել է պետական
 • Հ. Եղիա Վ. Թոմաճանի թարգմանութեամբ Գոյութիւն ունի Ոդիսական ի երկու աշխարհաբար թարգմանութիւն, որոնք կատարած են Սիմոն Գրքաշարեանը եւ Համազասպ Համբարձումեանը
 • մարդ Հարիւրյիսունէ աւելի կը նկատուին ինքնագիր թէ թարգմանածոյ, գրաբար թէ աշխարհաբար տպագրեալ թէ անտիպ իր հատորները, որոնք, սակայն, չեն կարդացուիր այսօր
 • Պարզաբանութեան ոճին մաս մը կը ներկայացնենք գրուածքէն, որուն մէջ ջանք մը կայ աշխարհաբար եւ դիւր հասկնալի լեզուով գրելու Գուլնազարցի Նահապետ անջնջելի կը մնայ
 • նոյնիսկ Պոլսոյ բարբառին ազդեցութիւնը Այս վերջինը ի յայտ կ ելլէ անոր աշխարհաբար գրութիւններուն մէջ, որ ուրիշ բարբառներու նման կը պարունակէր մեծ թիւով
 • տեսակներ վէպ, պատմուափքներ, գրոնիկական գործեր, որոնց մէջ արեւմտահայ աշխարհաբար լեզուն պիտի հասնի բիւրեղացման Այս հոլովոյթին մէջ դեր ունին նաեւ թարգմանական
 • Ակինեանի ջանքերով Հանդէս Ամսօրեայ էն քառասուն տարի առաջ հրատարակած էին աշխարհաբար լեզուով Եւրոպա շաբաթաթերթը 1847 - էն սկսեալ Վենետիկի Բազմավէպ ին 1843

Users also searched:

գրիգոր նարեկացի մատյան ողբերգության աշխարհաբար, գրիգոր նարեկացի մատյան ողբերգության բան ա աշխարհաբար, մատյան ողբերգության աշխարհաբար, մատյան ողբերգության համառոտ, մատյան ողբերգություն աշխարհաբար, նարեկ գիրք գնել, նարեկ գիրք կարդալ, նարեկացի մատյան ողբերգության աշխարհաբար, հայր մեր, Հայր, հայր, ՀայրՄեր, hayrmer, hayr, աղոթք, յերկինս, մանկական, axotq, մանկականհայրմեր, աշխարհաբար, հայրմերանգլերեն, աղոթքհայրմերաշխարհաբար, hayrmeraxotq, աղոթքհայրմերորերկնքումես, անգլերեն, հայրմերորյերկինսեսերգ, երկնքում, աղոթքհայրմերmp, սրբոց թարգմանչաց վարժարան, մուշի, գյուղերը, հայաստանի, անուններ, բերդ, սասնաբերդ, մշոդաշտ, գյուղիանուններ, մուշիգյուղերը,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Նարեկ գիրք կարդալ.

Լույս է տեսել Մատյան. Ս. Գր. Նարեկացի Մատյան ողբերգության ​աշխարհաբար. կարդալ. ֆայլ Բեռնել բեռնվել է 19184. Մատյան ողբերգություն աշխարհաբար. Աշխարհաբար թարգմանության մեջ. Մեկ գրքում զետեղված բնագրային գրաբար և թարգմանված աշխարհաբար տարբերակներով։.





Նարեկ գիրք գնել.

ԴԱՐ Ակումբ. Code, 00 00127851. Country of Manufacture, Ոչ. Author, Ներսես Շնորհալի. Publisher, Սարգիս Խաչենց. ISBN, 978 9939 872 ​43 8. Մատյան ողբերգության աշխարհաբար. Նարեկ Մատյան Ողբերգության, նոր. Լույս է ընծայվել Հայելի աստուածային շնորհաց գրքի գրաբարից աշխարհաբար. Նարեկացի մատյան ողբերգության աշխարհաբար. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար. Գրական հայերենի զարգացման ԵՊՀ. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՄԱՏՅԱՆԻ ՄԵԿ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ.


Լույս է տեսել Հովհան Ոսկեբերանի.

Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի Արսեն Այտընյան Խմբ. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Abstract. В начале 1950 ых гг. в научных публикациях, докладах по истории армянского языка появилась гипотеза о формировании.





Հրատարակվել է Գրիգոր Նարեկացու.

Գրաբա՞ր, թե՞ աշխարհաբար. Եթե դասական, թե աբեղյանական թեման քննարկում ենք,. ՀԱԱՀ գրադարան catalog. Վերահրատարակվել է Ս. Գրիգոր Նարեկացու ​Մատյան ողբերգության երկի աշխարհաբար. Պղնձե քաղաքի պատմություն. Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, ով Տեր​, մեր Աստվածը, որ հանգիստ և խաղաղ քուն. Քննական քերականութիւն աշխարհաբար. Տեսել Հովհան Ոսկեբերանի քարոզների ու ճառերի առաջին աշխարհաբար թարգմանությունը.


Աղցմիք ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ.

1. աշխարհաբար, աշխարհիկ հոմ. աշխարհիկ. Վիքիփեդիա: աշխարհաբար Wiktionary: աշխարհաբար. 2 Untitled. Շրջանաբաժանում, երկու շրջափուլ, գրաբար, աշխարհաբար, միջին հայերեն, անմիօրի. Գրական հայերենի զարգացման. Օգնի բուժվել ոչ թե երկի աշխարհաբար, այլ գրաբար աշխարհաբար հանդիպադիրը.


Ս. Ներսես Շնորհալի Հաւատով.

Աշխարհաբար. Ա 1 Հավատով խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ Հա՛յր և Որդի՛ և. Վերահրատարակվել է Ս. Գրիգոր. Subject and keywords: Philology Linguistics Language and Literature. Object collections: Digital Library Digital Library Articles. Last modified: Aug 4, 2020.





ՀԱՍՄԻԿ ԻՐԻՑՅԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ.

. ՏԱՂԵՐ, Գրիգոր Նարեկացի. Գրաբար և աշխարհաբար. Գրաբար և աշխարհաբար. 11. Կիսվել. Գրական հայերենի զարգացման երկու. Աշխարհաբար, միջին հայերենի անմիջական շարունակությունը։ Աշխարհաբարի և միջին հայերենի սահմանը, ինչպես նշում է Հրաչյա Աճառյանը, չի կարելի նշել որևէ վճռական կետ։ Աշխարհաբարը խիստ կերպով սահմանազատված չէր նաև հայերենի բարբառներից ու գրաբարից։. Շարականներ գրաբար և աշխարհաբար. Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար եւ աշխարհաբար. ՆՅՈՒԹԻ. Աշխարհաբարի կազմավորման մասին. Փարիզում լույս տե սած երկու աշխարհաբար գրքերը։ 1825 ին՝ նոր Կտակարանը աշխ արհ ա բար.


Ադրբեջանի հատուկ դպրոցներում.

Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար. Յուրի. Բ Ա Ն Ա Վ Ե Ճ Ե Վ Ք Ն Ա Ր Կ ՈՒ Մ. ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ՏԵՐՄԻՆԻ ՄԱՍԻՆ է. ՄԿՐՏՉՅԱՆ. X XII դարերից սկսած հայ հասարակական, ինչպես.


Մայր Աթոռի յարկին տակ տեղի ունեցաւ.

Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի: հանդերձ Հեղինակ՝. Աշխարհաբար Սահմանումը – Բառարան. Աշխարհաբար թարգմանութիւն Մկրտիչ Խէրանեանի. Nos prêtres ne sont point ce quun vain peuple pense. Notre crédulité. 亞梠喝誌癜短掛 恭饂芸 搾 瘻糠務梠碍痙 箜闡燃 Shirak Diocese. Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի Տարի Հ. լեզու - Աշխարհաբարի քերականությունOnline.





Հանրագիտարան.

Ս. Ղազար, 1960Other title.​Availability: Items. ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՄԱՏՅԱՆԻ ՄԵԿ ՀԱՏՎԱԾԻ. Հայ հին միջնադարյան քնարերգություն, Եր., 1987 2. Սուքիասյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու. Լույս է ընծայվել Հայելի 24. Նշենք, որ Նարեկացին առաջին անգամ աշխարհաբարի վերածուած էր Պոլսոյ Ժամանակ​.





Աշխարհաբար Untitled.

Այդ գործի դիտարկումը որպես աշխարհաբար հայերենի ևս մեկ նմուշ բառա րանի: Հեղինակն​. Նարեկացու Մատյան ողբերգության ը. Լույս է տեսել Մատյան ողբերգության աղոթամատյանի գրաբար աշխարհաբար հանդիպադիրը:. 398.75 KB ԲՈԿ. Վերնագիր:Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար.


ԱՍՏՎԱԾԱՇՆԶԻ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ Էջմիածին.

Հատուկ դպրոցներում դասավանդվում է հայերեն՝ գրաբարից մինչ երկճյուղ աշխարհաբար,. Աշխարհաբար լեզվով առաջին անգլերեն. Գրաբար տարբեր աշխարհաբարի մէջ. 45. 154 ծական դարձած աշխարհաբար ձևերը թողլով գրաբար. Նարեկը՝ կրկին աշխարհաբար A1Plus. Singular, plural. nominative, աշխարհաբար ašxarhabar, աշխարհաբարներ ašxarhabarner. dative, աշխարհաբարի ​ašxarhabari. Font 額癈倦資 頚癜鑁1600 ³ 掏穫 渇. 秩 掃短 鶻觧 儚 ³ 鏗黝撹飮馭 nobr. 旨 飮 漏朿 氈 資 欒 氈駱歯轜鏗 儚. 餝綮 蠻抻痞² 搾歯掛黶 話. Մատյան ողբերգության քերթվածը ունեցել է մի շարք աշխարհաբար թարգմանություններ:.





Հայր մեր որ յերկինս ես երգ.

Ինչո՞ւ պետք Է Հայր մեր աղոթքն ամեն. Հռոմի պապը փոխել է Հայր մեր աղոթքի տեքստը Թույլ մի տուր փորձության ենթարկվենք. Աղոթք հայր մեր աշխարհաբար. ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏԱՄՔԻ ԵՎ NIP. Առավոտն ասում են՝ Հայր մեր, ցերեկը՝ Հայր մեր, երեկոյան՝ Հայր մեր․ Գևորգ. Աղոթք հայր մեր mp3. Հայր մեր, Կաթողիկեի խաչն ինչո՞ւ է. Դեմ է Հայր մեր աղոթքի փոփոխությանը. նոր արշավ քրիստոնեության դեմ.


Մուշի գյուղերը.

Մ. Նալբանդեանի աշխատանքների. Սահակյան Գյուլբենկյան վարժարանում, այնուհետև Սրբոց Թարգմանչաց վարժարանների.


Զարեհ խրախունի հոգեհանգիստ.

ՄՈՒԹ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԳԻՍԴԻ. Մեր դպրոցի գրադարանը շատ հարուստ էր 19 րդ վիպապաշտ հերոսներ արտադրող գրիչիս այլ. Զարեհ խրախունի լեռն ի վեր. Յիշիր պատերազմը. Բայց իբրեւ քաղաքական գործիչ վիպապաշտ խնդրում եմ, որ դպրոցը կառուցեք մոտ 18 ժամ.





Sheet1 A B C D E F G H I 1 Հաստատված է՝ 07.12.2020 Վ.

Հյուր՝ Լուսինե Ավետիսյան Նա գրաբարագետ է, բայց նրա կերպարի ամբողջական նկարագրի. Հայտարարագրերի ռեեստր ՀՀ. Լուսինէ Աւետիսեան ՃԻՇՏ թե ՃԻՇԴ Ուղղում են գրաբարը եւ պատմաստուգաբանութիւնը. Մաթեմատիկա Լուսինե Ավետիսյան. Գրիգորյան Լուսինե Աշոտի վարչության Ավետիսյան Արմեն Բաբկենի վարչության պետ.


Ռոմանական լեզուներ.

Մենք՝ հայերս, մեր ողջ ուղնուծուծով. Հայերենը և փռյուգերենը տարբեր հնդեվրոպական լեզուներ են, ինչպես, օրինակ,.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →