Back

ⓘ Անջրպետային Երթուդարձ
                                     

ⓘ Անջրպետային Երթուդարձ

Մարդակային ձեռքով շինուած հազարաւոր առարկաներ հրթիռներու միջոցաւ արձակուած են դէպի անջրպետ: Մեծամասնութիւնը անոնց կը գտնուի երկրիին շուրջը գտնուող ուղեծիրին վրայ:

                                     

1. Աստղանաւորդ

Իրենց տիեզերանաւէն դուրս աշխատանքներ կատարելւ համար, աստղանաւորդները կը հագնին անջրպետային մասնաւոր տարազ մը: Այս կը պարունակէ շնչելու օդ եւ աստղանաւորդը կը պաշտպանէ երկնաքարերէն եւ արեւու վտանգաւոր ճառագայթներէն:

                                     

2. Հրթիռ

Հրթիռը կը ծառայէ տիեզերանաւեր արձակելու կամ արբանեակներ զետեղելու երկրի շուրջ՝ ուղեծիրերու վրայ: Շինուած է այնպէս որ կարենայ աշխատիլ մթնոլորտէն ալ անդին, այսինքն առանց թթուածինի: Հրթիռը հետը կը տանի իրեն անհրաժեշտ թթուածինը՝հեղուկ ձեւի տակ: Թթուածինը անհրաժեշտ է վառելանիւթը այրելու համար անջրպետին մէջ: Անջրպետային մարդատար տիեզերանաւերը հրթիռներու կողմէ կը նետուին որոնք միայն մէկ անգամ կրնան գործածուիլ: ի ԱՄՆ մասնագէտները շինեցին հրթիռ օդանաւ մը որ կարելի է վերստին գործածել: Իր առաքելութիւնը վերջացնելէ ետք, այդ հրթիռ-օդանաւը սովորական օդանաւի նման երկրէջք կը կատարէ:

                                     

3. Արբանեակներ

Արբանեակները մարդուն կողմէ կառուցուած գործիքներ են: Երկրին շուրջ կը թաւալին գոց ուղեծիրներու վրայ: Հաղորդակցութեան արբեանկները իրենց ալեցիները կուղղեն դէպի երկիր: Օժտուած են արեւուն ճառագայթները օգտագործող մակերեսներով որոնք կարտադրեն անհրաժեշտ ելեկտրականութիւնը: