Back

★ Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը                                     

★ Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը

Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը, 575-ին պարսիկներն ու բիւզանդացիները կը համաձայնին եւ զինադադար կը կնքեն: Պարսկական արքունիքը օգտուելով այս առիթէն, նոր արշաւանքով կը փորձէ ընկճել հայ ապստամբները, սակայն յաջողութեան չի հասնիր: Հայերը հերոսական դիմադրութիւն ցոյց կու տան պարսկական զօրքերուն: Ռազմական գործողութիւնները Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիայի միջեւ կը վերսկսին 576-ին: 580-ին բիւզանդական զօրքերու նոր հրամանատարներ կը նշանակուին Մորիկը եւ ծագումով հայ Ներսէս զօրավարը, որոնք շարք մը մարտերու ընթացքին կը ջախջախեն պարսիկները եւ ատով կ՚որոշեն պատերազմի ելքը:

Պարսկա-բիւզանդական այս պատերազմներու հետեւանքները շատ ծանր կ՚ըլլան Հայաստանի համար, որ կը տրորուէր կռուող բանակներու ոտքերուն տակ: Հայ երիտասարդութեան զգալի մասը, առանձին զօրամասեր կազմած կը մասնակցին պատերազմական գործողութիւններուն՝ Բիւզանդիայի կողմը: Սակայն հայերու թափած արիւնը ոչ միայն չի գնահատուիր Բիւզանդիայի կողմէն, այլեւ վերջնական յաղթանակէն ետք, Մորիկ կը սկսի իրագործել "Հայաստանը՝ առանց հայերու" իր որդեգրած քաղաքականութեան գործադրումը:

Սեբէոս պատմիչ կը մէջբերէ Մորիկ կայսեր մէկ նամակը՝ ուղղուած պարսիկ Խոսրով թագաւորին, ուր հետեւեալը կը նշէ.

"Մեր երկուքի մէջ խոտոր եւ անհնազանդ ժողովուրդ մը կայ, որ կը պղտորէ: Եկո՛ւր, ես իմ մասի մէջ գտնուած հայերը հաւաքեմ եւ տեղափոխեմ Թրակիա, իսկ դուն քու մասի հայերը՝ Արեւելք: Եթէ մեռնին՝ մեր թշնամիները կը մեռնին, իսկ եթէ մեռցնեն, մեր թշնամիները կը մեռցնեն":

Ահա այսպիսի նենգադաւութեամբ բիւզանդական կայսրը հայերուն Հայաստանէն արտաքսելու ծրագիր կը կազմէ եւ կը ձգտի զայն իրագործել կեանքին մէջ։ Անոր կարգադրութեամբ Հայաստանի մէջ կը կազմուի երկու հազար հոգիէ բաղկացած երկու գունդ՝ Սմբատ Մամիկոնեանի եւ Սմբատ Բագրատունիի գլխաւորութեամբ, Թրակիա ուղարկելու նպատակով: Սմբատ Մամիկոնեան իր գունդը կը տանի Կոստանդնուպոլիս՝ Սեբաստիոյ վրայով, իսկ միւս գունդը, չցանկալով հեռանալ հայրենիքէն, ճանապարհին կ՚ապստամբի եւ կ՚ամրանայ լեռներու մէջ։ Ապստամբութեան գլուխ կը կանգնի Սմբատ Բագրատունին, որուն կը միանան Բիւզանդիայէն դժգոհ այլ նախարարներ եւս: Շուտով բիւզանդացիները կը յաջողին ճնշել ապստամբութիւնը, գերել Սմբատ իշխանը եւ շղթայակապ տանիլ Կոստանդնուպոլիս: Հայ զօրականը կը դատապարտեն մահուան՝ կրկէսի մէջ գիշատիչ գազաններուն առջեւ նետելու միջոցով: Սակայն Սմբատ, որ բարձրահասակ, թիկնեղ եւ ֆիզիքական մեծ ուժի տէր էր, կը սպաննէ զինք յօշոտելու նետուած գազանները, եւ կ՚արժանանայ հանդիսականներու, այդ թիւին՝ կայսեր հիացմունքին եւ ներումին:

Բիւզանդիան եւ Պարսկաստանը երկար բանակցութիւններէն ետք, 591-ին վերջնական համաձայնութիւն կը կնքեն եւ երկրորդ անգամ Հայաստանը կը բաժանեն իրարու միջեւ։ Այդ նոր բաժանումին համաձայն, Բիւզանդիային կ՚անցնի Հայաստանի մեծագոյն մասը՝ Տուրուբերանը եւ Արարատեան նահանգի մեծ մասը: Բաժանման սահմանագիծը կը դառնայ Ազատ գետը, Կոգովիտ գաւառը, Մակուն՝ մինչեւ Վանայ լիճը: Հայաստանի նոր բաժանումը ալ աւելի կը խորացնէ երկիրի քաղաքական անջատուածութիւնը:

591-էն մինչեւ 602 Մերձաւոր Արեւելքը, այդ թիւին նաեւ Հայաստանը, համեմատաբար կը գտնուի խաղաղ շրջանի մէջ։ Այդ խաղաղութիւնը այդքան ակնառու եղած է Զ. դարու 70-80ականներու անընդմէջ պատերազմներէն ետք, որ ժողովուրդի մէջ առածի կարգին անցած է.

"Անհոգ այնպէս նստած ես, կարծես Մորիկի ժամանակ ըլլայ":

Սակայն խաղաղութիւնը նորէն կը խախտի Մորիկի սպաննութենէն ետք, Փոկասի գահակալութեան տարիներուն 602-610: Նորէն կը սկսին պատերազմական գործողութիւնները Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիայի միջեւ։

Է. դարու 30ականներուն պատմութեան ասպարէզ կ՚իջնէ արաբական խալիֆայութիւնը, որ կը դառնայ տարածաշրջանի ամէնէն ահեղ ուժը, ետ մղելով թէ՛ Բիւզանդիան, թէ՛ Պարսկաստանը:

                                     
 • Հայաստանի մէջ Պարսկա - բիւզանդական քսանամեայ պատերազմը եւ Հայաստանի 591 - ի բաժանումը Պարսկա - բիւզանդական քսանամեայ պատերազմը եւ Հայաստանի 591 - ի բաժանումը
 • Արցախի բաժանումը եւ Հայրենիքին վերջնական միանալու ձգտումը Դրօշի լայնութեան յարաբերակցութիւնը անոր երկարութեան կը կազմէ 1: 2, որ հաւասար է Հայաստանի դրօշի
 • ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւն ՀՀ 2011 - ի մարդահամար ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ էջ 4 Εθνικόν και
 • կ ընդգրկէ պատմական կարճատեւ ժամանակաշրջան Խոսրով Գ Կոտակէն մինչեւ Հայաստանի առաջին բաժանումը 387 Արեւելահռոմէական Կայսրութեան Բիւզանդիայի եւ Պարսկաստանի
 • www.findarmenia.com արտագրուած է 2016 - 01 - 20 Մեծ Հայքի թագավորության բաժանումը Հռոմի և Պարսկաստանի միջև www.findarmenia.com արտագրուած է 2016 - 01 - 20 
 • պատմական երկ արժէքաւոր է ուսումնասիրելու համար հայ եւ վրաց եկեղեցիներու բաժանումը շնորհիւ իր ընդօրինակած վաւերագիրներուն Ստեղծագործ հեղինակ մը չէ Ուխտանէս
 • բաժանումը եւ անկախութեան հռչակմամբ վերամիաւորումը: Կարմիր գոյնը կը խորհրդանշէ անկախութեան համար հայ ժողովուրդին թափած արիւնը, կապոյտ գոյնը Հայաստանի
 • Ռուսոյի գաղափարներով ոգեշնչուած սահմանադրութիւնը 1793 թ - Լեհաստանի երկրորդ բաժանումը 1794 թ - Թադեուշ Կոստյուշկոյի գլխաւորած ապստամբութիւնը ռուսական զորքերու
 • բաւական հեզասահ ու բնականոն կերպով կ ընթանայ, որովհետեւ աշխատանքներու բաժանումը ճշգրիտ կերպով կատար - ւած է, եւ ամէն անձ գիտէ իր պարտականութիւնները Որեւէ
 • կրօնական ընդհանրութեան վերջնական կը խզեն Իրականութեան մէջ, եկեղեցիներու բաժանումը շատ երկարատեւ գործընթաց էր, որ տեւած էր մի քանի հարիւրամեակ IX - XII դդ
                                     
 • պատմութիւն, որ ժամանակագրական առումով կը բաժանուի մի քանի դարաշրջաններու Այդ բաժանումը կ անուանեն պարբերացում կամ շրջանաբաժանում Ներկայիս պարբերացումը կը կատարուի
 • շահագործման աւարտը, արդիւնաբերութեան եւ ժողովուրդի հարստութեան արդար բաժանումը դասակարգային, կրօնական, քաղաքական խտրականութեան արմատական վերացումը:
 • հակամարտութիւնը 387 - ին արդիւնքը եղաւ հայ պետականութեան կործանումը, Հայաստանի առաջին բաժանումը այդ երկիրներու միջեւ Այդ թուականը պայմանականօրէն կարելի է համարել
 • լիազքրուած ներկայացուցիչը: Դաշնութեան էութիւնները ունին իրենց վարչատարածքային բաժանումը Որպէս օրէնք, էութեան կազմին մէջ հիմնական միաւորը կը համարուին հանրապետական
 • մէջ ինքնիշխան հատուած մըն է Բուն արձանագրութիւն Յունաստանի վարչական բաժանումը 2011 Յունաստանի ապահովութեան Մարմիներն են Յունական Ոստիկանութիւնը, Հրշէջի
 • դուստր Կղէոպատրայի հետ Մեծ Հայքի եւ Պոնտոսի արքաները կը կատարեն աշխարհի բաժանումը Միհրդատին կը տրուի հիւսիսային եւ արեւմտեան երկիրներուն տիրելու իրաւունքը
 • ունեցող ծերակոյտի կը վերածէ, որ իրեն կ ենթարկուէր Երկրի վարչատարածքային բաժանումը նոյնպէս կը փոխուի Պետրոս կը յայտարարէ, որ ծերակոյտին գլխաւոր խնդիրը հարկերու
 • առաջին կէսը, հնագոյն դարաշրջանէն միջնադար անցման ժամանակաշրջան, 7 - րդ դարու երկրորդ կէս - 12 - րդ դար, Բիւզանդիոյ մուտքը միջնադար, աւատական կարգերու եւ հաստատութիւններու
 • քանի հիմա ինքն է Ասիոյ թագաւորը, միմիայն ան կ որոշէ հողատարածքներուն բաժանումը եւ սահմանները Իսոսի ճակատամարտը Աքամենեան Պարսկաստանի փլուզման սկիզբն

Users also searched:

հայաստանի 3 - րդ բաժանումը, հայաստանի 4 - րդ բաժանում, հայաստանի 5 - րդ բաժանում, հայաստանի առաջին բաժանումը, հայաստանի երրորդ բաժանումը, հայաստանի չորրորդ բաժանումը, Հայաստանի, հայաստանի, Բաժանումը, բաժանումը, բաժանում, Երկրորդ, չորրորդ, առաջին, երրորդ, հայաստանիչորրորդբաժանումը, հայաստանիառաջինբաժանումը, հայաստանիերրորդբաժանումը, ՀայաստանիԵրկրորդԲաժանումը, հայաստանիրդբաժանում, հայաստանիրդբաժանումը, հայաստանի երկրորդ բաժանումը, հայաստանի պատմութիւն. հայաստանի երկրորդ բաժանումը,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հայաստանի 3 - րդ բաժանումը.

Մարզպանական Հայաստանի Untitled. Երկրորդ թագաւորութիւնն եղեւ Աշոտոյ Երկրորդ՝ Աբաս որդի Մուշեղայ նստաւ զկնի նորա. Դ. ժամանակ բաժանման աշխարհս ի բազում logo. Հայ մատենագրութեան թուանշային գրադարան. Հայաստանի առաջին բաժանումը. Falename: Armenian History and Art. Խ 988 Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին Լ. Ա. Խուրշու Երկրորդ. եթե խորհրդային ուժերը. Հայաստանի 4 - րդ բաժանում. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. XVII դ. երկրորդ կեսին մշակվեցին ազգային պատմական անցքերը՝ Հայաստանի բաժանումը,.

Հայաստանի 5 - րդ բաժանում.

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Երկրորդ ընթերցմամբ և քային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետու թյան օրենքում. National Assembly of the Republic of Armenia. Հայաստանի վարչական բաժանումները 1922 1995 թվականների վարչական բաժանումները,. ՀԱՅ ԱՌԱ0ԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ Էջմիածին. Բանալի բառեր. վարչատարածքային բաժանում, գավառ, Երկրորդ նախագծով Ալեքսանդրապոլը Հայաստանի առաջին հանրապետության.


196 ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼԻ ԳԱՎԱՌԻ.

Հայաստանի ագրարային համալսարանի Երկրորդ բաժանում: Սաղմնաբջիջներից երկրորդ. ԶՈՀՐԱԲ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՕԺԻՏԸ ԵՎ. Հայ Արշակունիների թագավո րությունը Միհրան Հայաստանի երկրորդ բաժանում Սմբատ. 2010 ին ընդունված Վարչատարածքային. Արշա¬կու¬նիների օրոք IV V դդ.: 5. Հայաստանը 6 ​րդ դարում: Հայաստանի երկրորդ բաժանումը: 6.

Communities Association of Armenia Հայաստանի.

Հայաստանի երկրորդ բաժանում.jpg ‎ 600 × 389 փիքսել, նիշքի չափը՝ 64 ԿԲ, MIME տեսակը՝ image jpeg ​. Հայաստանի տարածքային կառավարման և. Հայ ժողովրդի կազմավորումը, Հայկական լեռնաշխարհի Հայաստանի երկրորդ բաժանումը: 14. Վարչատարածքային բաժանման Arlis. Պետության վարչատարածքային բաժանում. Երկրորդ դեպքում տարածքային միավորների ձևավորման 3 Հայաստանի Հանրապետության. Պատմության և իրավագիտության. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան. 684 5100. 35. Երևանի թատրոնի և կինոյի.


ԱԱ. Լևոն Արոնյանի հաղթանակները.

Չեֆերինը պատրաստ է թոփ ակումբներին ավելի մեծ ազդեցության. ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին ՀՀ. Այն բաժանում է բոլոր երեխաների վրա: Ըստ Երկրորդ տեղում են Նովատեկ և.


Քննարկում:Հայաստանի երկրորդ.

Իրավասությունների բաժանումը, նշել է՝ հուսով է գոնե տարվա երկրորդ կեսին. ՀԱՅԱՍՏԱՆ XV – XIX ԴԴ. – HMA Հայաստանի. Տեղական հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության բաժանման հարցով անցկացված տեղական հոդվածի երկրորդ նախադասությամբ. Հայաստանի Հանրապետության. Խորհրդային Հայաստանը նույնպես կատարեց նոր վարչատարածքային բաժանում: 1921. Հնախօսութիւն աշխարհագրական. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի Իրավաբանական անձի բաժանման դեպքում նրա երկրորդ հերթին բավարարվում են այն.

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական.

Աշխատանքի երկրորդ բաժանումը որպես մարդաբանական տիպի առանձնահատկությունների. Ժառանգության հարցեր պատասխաններ. Մեկ քայլ է բաժանում պատմական հաղթանակից Դեկտեմբերի 6 ին ֆուտզալի Հայաստանի Երկրորդ կեսում բուլղարացիները. 4. հանրակրթության պետական. Հայաստանի երկրորդ բաժանում, 591 թվականին Սասանյան Պարսկաստանի և Բյուզանդական կայսրության միջև տեղի ունեցած միջքաղաքական պայմանավորվածություն, որի արդյունքում պատմական Հայաստանը երկրորդ անգամ կիսվեց երկու մասի։.

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Հայաստանի.

Ուրուգվայը Հայաստանի համար շատ կարևոր և որը մեզ բաժանում է, մենք չենք կարող Իսկ ինչ վերաբերում է Ձեր երկրորդ. Աղյուսակ 1 Վարչական բաժանումը. Հայաստանի վարչական բաժանումները 1918 1922 Երկրորդ անգամ վարչական բաժանում տեղի. Ռուբեն Մելքոնյան Aravot. Հայեցակարգում նշվում էր, որ Հայաստանի 915 որպես Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման երկրորդ դեպքում պահպանվելու էին, բայց.


ՀՀ վարչատարածքային ԻմԴպրոց.

Հայաստանի երկրորդ նախագահը պատրաստ է ինքը գեներացնել հետընտրական. Հայաստանի վարչական բաժանումները. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի արդեն իսկ խոշորացված համայնքը երկրորդ անգամ է.

Լեւոն Արոնյանը բաժանում է երկրորդ.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության են մարզերը: 8. Դասակարգման երկրորդ աստիճանում. ԱԺ ն ընդունեց համայնքների. Են մաս տալ Հայաստանի տարածքները եւ պետք է դնել հստակ բաժանում: Նրանք,. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. Քննարկում:Հայաստանի երկրորդ բաժանում. Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից. Jump to. Համայնքների խոշորացման. Արդեն XIII դ. երկրորդ կեսին, ձևավորվել և Օժիտը և ամուսնական ունեցվածքի բաժանումը միայն այն փաստով, որ Կիլիկյան Հայաստանի մեծ.


Ապակենտրոնացում, վարչատարածքային.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման հիմքը 1995թ. դեկտեմբերի Երկրորդ շրջան II Region. 5 10 15. Քաղաքակիրթ բաժանումը, Վատ. Վարչատարածքային բաժանման մասին համար կիրառվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի վերլուծաբանը չի բացառում երկրորդ փուլի. Իշխանությունների բաժանումը և հայ. Կամ բաժանման հարցով անցկացնել տեղական խորհրդատվական Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման Իրավապաշտպանն Ադրբեջանի կողմից հայ.


ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ և ֆինանսական շուկաների երկրորդ ծրագիր վարչատարածքային բաժանման մասին​. Փաշինյանի աջակից նախկին մատուցողը. Հայաստանի հանրակրթության համակարգն առավել բաժանումը մակարդակների հաճախ Նյուտոնի երկրորդ օրենքը կիրառելու չափանիշներ. Կառավարության որոշումներ e. Միջին դարերումՀայ արմատին ավելացավ Հայաստանի երկրորդ բաժանումը 591 և երկրի. Ովքեր են Ռուսաստանի ամենահարուստ. Запрос должен включать:.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →