Back

★ Անձնանուն                                               

Հայկանուշ (անձնանուն)

                                               

Հայկուհի (անձնանուն)

Հայկուհի, հայկական իգական անուն։ յառաջացած է Հայկ անունէն՝ ուհի մասնիկի միացումով։ Կազմուած է 19-րդ դարուն։ Տարածուած անձնանուն է։ Փաղաքշական ձեւերն են՝ Հայկուկ եւ Հայկուշ։

                                               

Արփենիկ (անձնանուն)

                                               

Հայկազ (անձնանուն)

Հայկազ, հայկական արական տարածուած անուն։ Առաջացած է հայկական Հայկ անունէն եւ "ազն" ՝ "ցեղ", "զարմ", "սերունդ" բառէն, կը նշանակէ "Հայկի ցեղէն" ։ Այժմ կը գործածուի Հայկազ ձեւը, որմէ ալ առաջացած են Հայկազունի եւ Հայկազեան մականունները։ Այս անուան հետ կապուած այլ տարբերակ մըն ալ կայ՝ "Հայկազուն", զոր կը հանդիպինք նաեւ որպէս անձնանուն։

                                               

Արծիւ (անձնանուն)

                                               

Ղազարոս (անձնանուն)

Ղազարոս, արական տարածուած հայկական անձնանուն։ Յառաջացած է եբրայերէն אֶלְעָזָר անունէն, որ Աստուծոյ օգնութիւն կը նշանակէ, յունարէն՝ Lazaros։ Տարածուած է անուն է բոլոր քրիստոնեայ ազգերուն մէջ։ Եկած է Աւետարանէն։ Մինչեւ օրս գործածական անուն է հայերուն մէջ։ Փաղաքշական ձեւերն են՝ Ղազար, Ղազիկ, Ղազօ, որոնցմէ կը կազմուին մականուններ՝ Ղազարեան, Ղազարոսեան, Ղազոյեան, Ղազիկեան մականունները։ Անձնանուան այլ տարբերակներ են՝ Էղիասար, Լազար։

                                               

Արփինէ (անձնանուն)

Արփինէ, հայկական իգական անուն։ Կազմուած է հայերէն արփի ՝ "արեգակ" բառէն եւ -ինէ իգական վերջաւորութեամբ։ Նորակերտ անուն է։ Տարածուած անձնանուն եղած է նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ։ Նման ծագումով անուններ են՝ Արփենիկ, Արեւիկ, Արեւհատ եւ Շողեր: Նոյն ծագումը ունէ նաեւ Արեւշատ արական անունը:

                                               

Լուսիկ (անձնանուն)

Լուսիկ, հայկական արական եւ իգական անուն։ Յառաջացած է հայերէն լոյս բառին փաղաքշական լուսիկ ձեւէն։ Սկզբնական շրջանին արական անձնանուն էր, ինչպէս Լոյսպարոն եւ Պարոնլոյս անձնանունները, այնուհետեւ դարձած է իգական։

                                               

Պետրոս (անձնանուն)

Պետրոս, հայկական արական տարածուած անձնանուն։ Ծագած է յունարէն Πέτρος անունէն, որը քար կը նշանակէ։ Սա անունը տարածուած է բոլոր քրիստոնեայ ժողովուրդներու մէջ։ Եկած է Աւետարանէն։ Յայտնի դառած է Պետրոս առաքեալի անունէն: Լատինագիր ձեւն է՝ BEDROS Անունէն կազմուած է Պետրոսեան ազգանունը.

Անձնանուն
                                     

★ Անձնանուն

Անձնանուն կամ անուն, անձի անուանումը հասարակութեան մէջ անոր անհատականացնելու նպատակով։ Կը ներարէ ծնունդը գրանցելիս կամ վաղ տարիքին ծնողներու ընտրութեամբ տրուած անունը, ազգանունը։ Ըստ գիտութեան մեջ լայն տարածին գտած տեսակետի, մարդկանց անունները ծագած են մարդու զարգացման վաղ շրջանին, ի սկզբանէ գոյութիւն ունեցած են բոլոր ցեղերու ժողովուրդներու մօտ։

                                     

1. Ծագումը եւ ձեւերը

Անձնանունները առաջացած են հասարակ անուններէն եւ քիչ՝ աոանձին վանկերու կամ հնչիւններու ու տառերու միացումէն։ Ըստ Հրաչեա Աճառեանի, անուններու մեջ արմատական բաոեր չկան, անոնք նշանակութեամբ օժտուած բարդ կամ ածանցուած բառեր են։ Հինէն մարդկանց անուանակոչած են նաեւ նկատի ունենալով արտաքինը կամ բնաւորութիւնը բնութագրող հատկանիշները, ինչպէս՝ Լենկ Թեմուր կաղ Թեմուր, Իվան Ահեղ, Աշոտ Մսակեր, Աշոտ Ողորմած։ Անունները մէկ լեզուէ միւսին անցնելով եւ ենթարկուելով հնչիւնափոխութեան կորսնցուցած են իրենց նախնական նշանակութիւնը։ Ներկայիս ոչ ոք չի խորհիր այն մասին, որ Թովմաս կը նշանակէ "երկւորեակ" եւ սկզբնապէս տրուած է երկւորեակներէն մէկուն, Պօղոս անուանելուս ամենեւին նկատի չեն ունենար, որ այդ կը նշանակէ "փոքրիկ" ։ Անուններ ստեղծուած են նաեւ կապուած զանազան դէպքերու հետ։

                                     

1.1. Ծագումը եւ ձեւերը Տոտեմիստական շրջան

Զարգացման ցածր մակարդակի վրայ գտնուող ժողովուրդներու մօտ անունները յաճախ ունին տոտեմիստական ծագում։ Սամոայ կղզիի բնակիչները ծննդաբերութեան ժամանակ կը կոչեն զանազան տոտեմներու անուանումներ, երեխայի ծննդեան պահուն արտասանած անուանումը կը դառնայ ամոր անունը։ Տոտեմիստական շրշանէն մնացած առանձին անուններ կարելի հանդիպիլ այժմ քաղաքակիրթ ժողովուրդներու մօտ, ինչպէս հրեաներու մօտ՝ Ռաշել գառնուկ, Լէա կով։ Հին Արեւելքի մէջ սովորութիւն կար աստուածներու անուններէն կազմուած անձնանուններ ստեղծել օրինակ՝ Նիշուբուր Ամամու Նիշուբուր աստուածուհին մայրս է։

                                     

1.2. Ծագումը եւ ձեւերը Հին Հռոմ

Հին Հռոմի մէջ հանրապետութեան ժամանակնեէն ի վեր քաղաքացիներու անունները կը կազմէին անձնանունէն Մարկոս, տոհմի կամ զարմի անուանումէն Տուլիուս եւ մականունէն, որ յաճախ կը նշէր՝ ընտանիքի ճիւղը ինչպէս "Ցիցերոն", որ կը նշանակէ "սիսեռ"։ Այս երեք բաղադրեալները լատիներէն՝ tria nomina՝ երեք անուն երբեմն կը լրացուէին երկրորդ մականունով, որ կը զանազանէր պատրիկներուն միւս քաղաքացինեէն։ Գոյութիւն ունէր աւանդոյթ՝ անձնանունով անուանակոչել ընտանիքի առաջին չորս արու զաւակներուն։ Մնացածներուն կ՝ անուանակոչէին ըստ թուական կարգի Քինտոս՝ հինգերորդ, Սեքստոս՝ վեցերորդ են։

                                     

1.3. Ծագումը եւ ձեւերը Սեմիտական ժողովուրդներու մօտ եւ արաբական մշակոյթի մէջ

Սեմիտական ժողովուրդները երեխային կ՝ անուանակոչէին կապելով աստծոյ հետ, ինչպէս Յովհաննէս, որ ծագած է "Եհովան ողորմած է" բառերէն։ Սեմիտական անձնանուններուն մէջ կը գործածուէին եւ արաբներու մօտ այժմ ալ կը գործածուին հօր եւ որդիի անունները, ինչպէս՝ Հասան իբն Հիւսէին Հասան որդի Հիւսէինի կամ Հասան իբն Հիւսէին աբու Ալի Հասան որդի Հիւսէինի հայր Ալիի։

                                     

1.4. Ծագումը եւ ձեւերը Քրիստոնէական անուններու ծագումը

Քրիստոնէութեան տարածումը լայն շրջանառութեան մէջ դրաւ Հին եւ Նոր Կտակարաններուն մէջ յիշատակուած եբրաեական անունները, թէեւ անոնք բարձր քաղաքակրթութեան հասած ժողովուրդներու մօտ ամբողջութեամբ չարտամղեցին հին անունները։ Անուանակոչման հարցին մէջ աւանդոյթներու բազմազանութեան փոխարէն առաջ եկան ընդհանուր տենդենցներ։ Միջնադարուն գլխաւորը դարձաւ մկրտութեան անունը, որ առաւելապէս որեւէ սուրբի անուն էր՝ փոխառուած այլ լեզուներէն եւ յաճախ հնչիւնափոխուած։ Վերածնունդի շրջանին լայն տարածում ստացան անտիկ քաղաքակրթութիւնէն եկած անունները։ Յեղափոխութիւններու շրջանին անձնանուններ դարձան շատ հասարակ անուններ։

                                     

1.5. Ծագումը եւ ձեւերը Մուսուլմանական եւ Բուդդաեական անուններու ծագումը

Իսլամի տարածման հետեւանքով Ասիոյ եւ Ափրիկէի շատ ժողովուրդներ, ընդունելով արաբներու կրօնը, փոխ առին նաեւ անոնց անունները։ Բուդդաեական կրօնին հետեւող ժողովուրդներու մօտ փոխառութիւնները գրեթէ կը բացակային։ Համեմատաբար քիչ են եւ հիմնականին շատ աւելի ուշ շրջանի արդիւնք նշանակութիւնէն զուրկ հնչիւններէն, վանկերէն եւ բառերէն հորինուած անունները։

                                     

1.6. Ծագումը եւ ձեւերը Անունները տարբեր երկրներու մէջ

Շարք մը ժամանակակից անթրոպոնիմիկական համակարգերու մէջ ամէն ոք ունի անձնանուն ընտրուած սահմանափակ ցուցակէ, հայրանուն եւ ազգանուն վերջիններու հնարաւոր թիւը գործնականօրէն անսահմանափակ է։ Եղած են եւ կան տարբեր անթրոպոնիմիկական համակարգեր։ Իսպանիոյ եւ Պորտուգալիոյ մէջ, օրինակ՝ անձը սովորաբար ունի քանի մը անուն կաթոլիկ եկեղեցական ցուցակից, հայրական եւ մայրականազգանունները, Իռլանդիոյ մէջ՝ անձնանուն սահմանափակ ցուցակէն ագգանուան փոխարէն՝ հօր անուն֊ին ածանցուած անուն։ Չինաստանի,քորեաի, ՎիետնամՎիետնամի մէջ անունը կը կազմուի միավանկ ազգանունէ տարբեր ժամանակաշրջաններուն անոնք կը հաշւուէին 100 - 400 եւ անձնանունէն, որ սովորաբար կազմուած կ՝ ըլլաար երկու միավանկ բառերէ, ընդ որուն անձնանուններու թիւը սահմանափակ է։

                                     

2. Զարգացում

Անունները ապած են երկարատեւ զարգացում՝ կորցնելով իրենց նախնական ստուգաբանական կամ կրօնական նշանակութիւնը։ Անոնց հետագային սկսած են տրուիլ բարեհնչունութեան համար, տուեալ անունը կրած գործչի, գրողի, արուեստագէտի հանդէպ ունեցած սիրուց կամ հարգանքէն դրդուած, ծնողի կամ նախնիի յիշատակը հավերժացնելու նկատառումով, զաւակի մօտ ֆիզիքական եւ հոգեկան լաւ հատկանիշներ տեսնելու ակնկալութեամբ, նորաձեւութեան մոլուցքէն դրդուած։ Անուններու փոխառութիւնները հետեւանք են ոչ միայն կրօնական մշակութային շփումներու ու փոխազդեցութիւններու, այլեւ ռազմական արշաւանքներու, զաւթումներու, նւաճուած ժողովուրդներու նկատմամբ կիրառած, բռնութիւններու եւ ճնշման։ Այդ պատճառով անուններու փոխառութեան երեւոյթի մէջ միշտ տեսած են ուծացման վտանգ եւ, բնականաբար, ազգային զարթօնքի հետ մէկտեղ վերածնված մեծ տարածում ստացած են բուն ազգային կամ տուեալ ազգի ու ժողովուրդի պատմութեան եւ մշակոյթի կարեւոր իրադարձութիւններու հետ կապուած անունները։

                                     

3. Անթրոպոնիմիկա

Անձնանունները, անոնց ծագումը, փոփոխութիւնները, աշխարհագրական տարածումը եւ անթրոպոնիմիկական համակարգերու կառուցուածքն ու զարգացումը ուսումնասիրող լեզուաբանութեան ճիւղը կը կոչուի անթրոպոնիմիկա ։

                                     

4. Հայկական անձնանուններ

Հին անուններու զգալի մասը ժամանակին տեղ գտած է ձեռագիր եւ տպագիր այլեւայլ բառարաններու մէջ ու բացատրուած։

 • "Հայկազեան բառարան" Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութիւն, 2-րդ հատոր՝ նուիրուած է յատուկ անուններուն։ Այստեղ թէ տեղանունները եւ թէ անձնանունները կը բացատրուին հանգամանօրէն, նշուած են անուան ծագումը, ճիշտ տառադարձութիւնը։.
 • Հայնրիխ Հիւբշմանը իր "Armenische Grammatik" մոնումենտալ գիրքին մէջ քննութեան առածծ է հայերեէնի մէջ տեղ գտած պարսկերէն, եբրայերէն, արաբերէն եւ այլ ծագում ունեցող անձնանունները եւ մեծ մասամբ անոնք ստուգաբանել։.
                                     

4.1. Հայկական անձնանուններ Հրաչեայ Աճառեանի ուսումնասիրութիւնը

Հայկական անձնանունները ուսումնասիրած է նաեւ Հրաչեայ Աճառեանը, որուն "Հայոց անձնանուններու բառարան" հինգհատորեայ աշխատութիւնը եզակի երեւոյթ է իր տեսակի մէջ, ուր հաւաքուած եւ ուսումնասիրուած են 5–10-րդ դարերուն հայ մատենագրութեան մեջ յիշատակուած բոլոր անձնանունները։ Աճառեանը հայկական անձնանունները ըստ ծագման կը բաժնուի 15 խումբի։

 • Եբրաեական, անուններ, որոնք եկած են Քրիստոնէութեան հետ, օրինակ՝ Ադամ, Եւա, Աբել, Աբրահամ, Սեթ, Սահակ, Դանիել, Գաբրիէլ, Եսայի, Յակոբ, Զաքարիա, Սողոմոն եւ այլն։ Եբրաեական անունները հայերուն անցած են Աստուածաշունչի թարգմանութեան միջոցով, որ կատարուած է յունարէնէն եւ այդ պատճառով հայերէն տառադարձման մէջ անոնք կը կրեն յունարէնի ազդեցութիւնը։.
 • Յունական, այս անձնանունները արդիւնքն են հայ-յունական դարաւոր կապերուն եւ հելենիստական մշակոյթի ազդեցութեան։ Առաւել տարածուած անուններէն են՝ Անաստաս հարութիւն, Ղեւոնդ առիւծ, Վասիլ թագաւոր, Գեւորգ երկրագործ, Գրիգոր արթուն, Կիրակոս տերունի, Հռիփսիմէ անկեալ, Ստեփան պսակ։.
 • Հայ կրօական անունները սկզբը քրիստոնէական օտար անուններու թարգմանութիւններն էին, ինչպէս՝ Առաքել յունարէն՝ Ապոստալ, Յարութիւն յունարէն՝ Անաստաս, Աստուածատուր յունարէն՝ Թէոդորոս, Խաչիկ յունարէն՝ Ստաւրի, Մխիթար եբրայերէն՝ Սեթ։ Անոր զուգընթաց ստեղծուած են նոր նմանակերտ անձնանուններ, օրինակ՝ Յամբարձում, Զատիկ, Գալուստ, Մարգար, Կարապետ, Մկրտիչ, Աւետիս․ Աւագ, Մաքրուհի, Սրբուհի, Տիրուհի եւ այլն։.
 • Ռուսական անձնանունները հայոց լեզուի մէջ ներթափանցած են նոր ժամանակներուն։ Անոնցմէ շատերը վաղուց ունին հայերէն տարբերակներ, սակայն կ՝ օգտագործեն ռուսերէն կամ անոր մօտ ձեւով, օրինակ՝ Նիկոլայ Նիկողայոս, Գեորգի, Եգոր Գեւորգ, Իվան Յովհաննէս եւ այլն։ Երբեմն նմանահնչիւն տառի առկայութեան դէպքին կ՝ օգտագործուի ռուսական անձնանուններ, որպէս հայկական անուան համարժէք, թէեւ անոնք մէկը միւսի թարգմանութիւնը չեն, օրինակ՝ Մկրտիչը կը դառնայ Նիկիտա, Յարութիւնը՝ Արտեմ կամ Արտյոմ, Մարտիրոսը՝ Մարտին, Արշակը՝ Արկադի, Վաղարշակը՝ Վոլոդյա եւ այլն։ Տարածուած են նաեւ ռուսական փաղաքշական անունները, օրինակ՝ Միշա Միքայէլ, Սաշա Ալեքսանդր, Մաշա Մարիամ, Լիզա Եղիսաբեթ, Կոլյա Նիկողայոս։.
 • Ասորական, օրինակ՝ Աբգար, Եղիշէ, Գադիշո եւ այլն, որոնք եկած են Հայաստանի մէջ Քրիստոնէութիւն ընդունումէն ետք, բայց ասորական ազդեցութիւնը կարճ եղաւ եւ հայերու մօտ պահպանուեցան միայն մէկ-երկու անձնանուն Աբգար, Եղիշէ։.
 • Հայ ժողովրդական անուններ, որոնք գործածուած են շինական ժողովուրդի շրջանին եւ պահպանվուած են առ այսօր։ Անոնք արտահայտած են մարդու արտաքին եւ ներքին բարեմասնութիւնները։ Օրինակ՝ Վարդիթեր, Հնազանդ, Համեստ, Քնարիկ, Հրանուշ, Պատուական, Գեղուհի, Լուսիկ, Փայլակ, Արփենիկ, Ազնիւ եւ այլն։.
 • Պահլավական, օրինակ՝ Վարդան, Բագրատ, Ատրներսեհ, Դրաստամատ, Զարեհ, Սեպուհ, Զոհրապ, Խոսրով, Խոսրովիդուխտ, Համազասպ, Գիսակ, Գուրգեն, Անուշ, Աշխեն, Արշակ, Սանատրուկ, Տրդատ, Վռամշապուհ եւ այլն, որոնք պարթեւական ազդեցութեան արդիւնք են։ Անոնց մեծ մասը ստուգաբանուած է, որպէս հասարակ անուններ, ինչպէս՝ Աշխեն՝ "թուխ", Անուշ՝ "անմահ", Գուրգէն՝ "գայլի ձագ", Տրդատ՝ "Տիր աստծոյ տուած" ։.
 • Նախահայկական, օրինակ՝ Արամ, որ կը ծագի Խալդեան Արամէ թագաւորի անունէն Անծանոթ, օրինակ՝ Հայկ, Արմենակ, Արամայիս, Ամասիա, Հարմա, Արա, Դարդոս եւ այլն, որոնք կը յիշատակուին Մովսէս Խորենացիի Հայոց Պատմութեան Ա. Գիրքին մէջ, եւ որոնց հայկական ծագումը ապացուցուած չէ։.
 • Եւրոպական անունները փոխառուած են ֆրանսերէնէն, իտալերէնէն, գերմաներէնէն եւ անգլերէնէն։ Սկզբը բացառապէս գործածական էին արեւմտահայերու, հիմնականին կաթոլիկներու մօտ ։ Ծանոթութիւնը եւրոպական մշակոյթի հետ իր հետ բերաւ անձնանուններու մեծ հոսանք։ Շատ գործածական դարձան՝ Էմմա, Էլենորա կարճ՝ Նորա, Ջուլիետա, Օֆելյա, Նապոլեոն, Համլետ, Հենրի եւ այլն։.
 • Սելջուկ-թաթարական տիրապետության ժամանակ հայերը քիչ թիւով անձնանուններ փոխառած են, օրինակ՝ Ասլան առիւծ, Ջիւանշիր մատաղ առիւծ, Հախնազար աստուածատես, Թամամ կատարեալեւ այլն։ Անոնցմէ պահպանուած են բացառապէս մէկ-երկուսը։.
 • Հայ ազգային անունները արդիւնք են ինքնագիտակցութեան զարթօնքի։ Անոնք նորաստեղծ անուններ են՝ Հայաստան, Արմէն, Արմենուհի, Արաքսի, Մասիս, Արարատ, Սեւան, Հայկուհի, Ազատ, Սիրանուշ, Հրազդան, Հրայր, Հրաչուհի, Հայկազն, Հայկարամ, Ռազմիկ եւ այլն։.
 • Լատինական, այս անունները հայերու մօտ տարածուած են Կիլիկիոյ Հայկական Թագաւորութեան ժամանակաշրջանին։ Անոնցմէ են՝ Անտոն առաջնորդ, Լեւոն առիւծ, Հեթում ըստ Աճառեանի Օտոն Ա-էն, Ալիս, Զապէլ եւ այլն։.
 • Բուն հայկական, օրինակ՝ Արձան, Տիրայր, Այրուկ, Աստղիկ, Գիւտ, Թաթուլ, Թոռնիկ, Իշխան, Զարմայր, Առնակ եւ այլն։ Կան նաեւ կենդանիներու եւ թռչուններու անուանումներով անուններ, որոնքո հիմնականին ուժի, գեղեցկութեան եւ քնքուշութեան արտահայտութիւններ են եւ միայն հեռաւոր կապ կ՝ րնան ունենալ տոտեմիզմի հետ։ Օրինակ՝ Այծեմնիկ, Առիւծ, Արտոյտ, Գառնիկ, Եզնիկ, Աղաւնի, Արծուիկ եւ այլն։.
 • Արաբական, հայերը արաբներէն քիչ թիւով անուններ վերցուցած են արաբական տիրապետութեան ժամանակաշրջանին, օրինակ՝ Աբլխարիպ Ղարիբի հայր, Աբուսահլ Սահլի հայր, Մլեհ սիրուն, գեղեցիկ։ Այժմ ասոնք գործածական չեն։.

Կաղապար:Վիքիբառարան                                     
 • անուշ բառէն, որ կը նշանակէ աղջիկ Գործածուած է 19 - րդ դարուն Տարածուած անձնանուն է Հրաչեայ Աճառեան, Հայոց Անձնանունների Բառարան, հ. Գ., Երեւան, էջ 35
 • Հայկ անունէն ուհի մասնիկի միացումով Կազմուած է 19 - րդ դարուն Տարածուած անձնանուն է Փաղաքշական ձեւերն են Հայկուկ եւ Հայկուշ Հրաչեայ Աճառեան, Հայոց Անձնանունների
 • հայկական իգական անուն Յառաջացած է հայերէն արփի արեգակ բառէն Նոր անձնանուն է, կարճ ձեւն է Արփիկ Հրաչեայ Աճառեան, Հայոց Անձնանունների Բառարան, հ
 • Արեգնազան, հայկական իգական անձնանուն Կազմուած է արեգ արեգակ եւ նազան նազելի բառերէն Կարճ տարբերակներ են Արեգ, Արեգնազ Ղազարոս Աղաեանի հանրայայտ
 • մականունները Այս անուան հետ կապուած այլ տարբերակ մըն ալ կայ Հայկազուն զոր կը հանդիպինք նաեւ որպէս անձնանուն Է. Գ. Դուրգարեան, Անուանագիրք 1985 թ. Երեւան
 • Ազատուհի, հայկական իգական անձնանուն առաջացած է հայերէն ազատ արմատի եւ ուհի մասնիկի միացումով Հրաչեայ Աճառեան, Հայոց Անձնանունների Բառարան, հ. Ա., Երեւան
 • βραβείον լատիներէն brabeum բառէն Յունարէնի եւ լատիներէնի մէջ որպէս անձնանուն չի գործածուիր Հայաստանի մէջ 18 - րդ դարէն սկսած է գործածուիլ 19 - րդ դարուն
 • Թուխիկ, հայկական արական ու իգական անձնանուն Յառաջացած է հայերէն թուխ բառէն, ինչպէս որ սեւ բառէն առաջացած է Սեւուկ անձնանունը Սկսած է գործածուիլ 15 - 18 - րդ
 • Արծիւ, հայկական արական անուն Առաջացած է հայերէն արծիւ բառէն Որպէս անձնանուն հազուադէպ կը գործածուի Կովկասի մէջ Հրաչեայ Աճառեան, Հայոց Անձնանունների
 • Ղազարոս, արական տարածուած հայկական անձնանուն Յառաջացած է եբրայերէն א ל ע ז ר ալ ազար անունէն, որ Աստուծոյ օգնութիւն կը նշանակէ, յունարէն Lazaros


                                     
 • շրջանին եղած է արական անուն, այնուհետեւ ձեւափոխուած ու դարձած է իգական անձնանուն Դալալ ձեւով: Դալար Մշեցի, եղբայր Հայրապետի նուիրատու ձեռագիր 1204 թ
 • արեգակ բառէն եւ - ինէ իգական վերջաւորութեամբ Նորակերտ անուն է Տարածուած անձնանուն եղած է նաեւ Կոստանդնուպոլսոյ մէջ Նման ծագումով անուններ են Արփենիկ
 • հայերէն լոյս բառին փաղաքշական լուսիկ ձեւէն Սկզբնական շրջանին արական անձնանուն էր, ինչպէս Լոյսպարոն եւ Պարոնլոյս անձնանունները, այնուհետեւ դարձած է իգական
 • Պետրոս, հայկական արական տարածուած անձնանուն Ծագած է յունարէն Πέτρος անունէն, որը քար կը նշանակէ Սա անունը տարածուած է բոլոր քրիստոնեայ ժողովուրդներու
 • Սամուէլ, աստուածաշնչային ծագումով հայկական տարածուած արական անձնանուն է: Կը սերէ Սամուէլ մարգարէէն, եբրայերէնէ թարգմանաբար կը նշանակի Աստուծոյ անունը
 • Արա, հայկական արական անձնանուն Հայ հին դիցաբանական անուններէն, որ մեզի աւանդած է պատմահայր Մովսէս Խորենացին Ծնունդ արած է գարնան, բուսականութեան, բերքի
 • Թորոս հայկական արական անձնանուն մըն է, յունական ծագումով Թէոդորոս յուն Θεόδωρος անուան կրճատ տարբերակն է, թարգմանաբար Աստուծոյ նուեր Հայոց մէջ
 • Գրիգոր, հայկական արական տարածուած անուն Իբրեւ անձնանուն կը յիշատակուի հնագոյն ժամանակներէն Ծագած է յունարէն grigorios բառէն, որ կը նշանակէ զգօն
 • Գէորգ, հայկական արական տարածուած անուն Իբրեւ անձնանուն կը յիշատակուի հնագոյն ժամանակներէն Ծագած է յունարէն georgos բառէն, որ կը նշանակէ հողագործ
 • Լեւոն, հայկական արական տարածուած անուն Իբրեւ անձնանուն կը յիշատակուի ԺԲ դարէն Ծագած է յունարէն λέων բառէն, որ կը նշանակէ առիւծ Տարածուած է շատ եւրոպական


                                     
 • հասարակական - քաղաքական եւ ռազմական գործիչ, արձակագիր, ՀՀ վարչապետ Վաչական Սարգսեան ծն. 1951 հայ գրող, թարգմանիչ, հրատարակիչ, խմբագիր Սարգիս անձնանուն
 • Երանեակ Տեսակ իգական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ Իգական Նշանակութիւն Երջանիկ Ծագում Ծագման լեզու հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր Կապուած
 • Ահարոն Տեսակ արական անձնանուն Արտասանութիւն Aharon, آهارون եւ Аарон Սեռ Արական Ծագում Ծագման լեզու Հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր Կ ոնթադրուի
 • Համեստ Տեսակ իգական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ Իգական Նշանակութիւն Պարկեշտ Ծագում Ծագման լեզու Հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Կապուած յօդուածներ Համեստ
 • Երանուհի Տեսակ իգական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ իգական Նշանակութիւն երջանիկ Ծագում Ծագման լեզու հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր Փաղաքշական
 • Անդրանիկ Տեսակ արական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ արական Նշանակութիւն մեծ, երեց Ծագում Ծագման լեզու հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր Փաղաքշական
 • Երանիկ Տեսակ իգական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ Իգական Նշանակութիւն Երջանիկ Ծագում Ծագման լեզու Հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Կապուած յօդուածներ Երանիկ
 • Իսկուհի Տեսակ իգական անձնանուն եւ անձնանուն Սեռ Իգական Նշանակութիւն Իսկական տիրուհի Ծագում Ծագման լեզու Հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր
 • Հայկ Տեսակ արական անձնանուն Սեռ Արական Ծագում Ծագման լեզու Հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Կապուած յօդուածներ Հայկ սկսող էջեր
 • Գեղանուշ Տեսակ իգական անձնանուն Ծագում Ծագման լեզու հայերէն Գիր Հայերէնի Այբուբեն Անուան այլ ձեւեր Փաղաքշական ձեւեր Գեղուշ, Ղուշիկ Կապուած յօդուածներ
                                               

Արեգնազան (անձնանուն)

Արեգնազան, հայկական իգական անձնանուն։ Կազմուած է "արեգ" եւ "նազան" բառերէն։ Կարճ տարբերակներ են՝ Արեգ, Արեգնազ։ Ղազարոս Աղաեանի հանրայայտ "Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ" հեքիաթի գլխաւոր հերոսի անունն է։ Գործածուած է 18-րդ դարէն։

                                               

Բրաբիոն (անձնանուն)

Բրաբիոն, հայկական իգական անուն։ Առաջացած է հայերէն բրաբիոն բառէն։ Կը շանակէ "յաղթութեան մրցանակ, պսակ, տեսակ մը անուշահոտ ծաղիկ" ։ Փոխառութիւն է յունարէն βραβείον բառէն։ Յունարէնի եւ լատիներէնի մէջ որպէս անձնանուն չի գործածուիր։ Հայաստանի մէջ 18-րդ դարէն սկսած է գործածուիլ։ 19-րդ դարուն գործածուած է Կոստանդնուպոլսոյ մէջ՝ Փրափիօն ձեւով։ Կարճ տարբերակն է՝ Փրափ ։

                                               

Ձուիկ (անձնանուն)

Ձուիկ, հայկական իգական անուն։ Առաջ եկած է հայերէն ձու բառին փաղաքշական ձեւէն ։ Յիշատակուած է մէկ անգամ՝ 5-րդ դարուն։

                                               

Անգինէ (անձնանուն)

Անգինէ, հայկական իգական անուն։ Առաջացած է հայերէն անգին ՝ "գին չունեցող, շատ թանկարժէք" բառէն։ Նոր հնարուած անուն է, որ ձեւաւորուած է Եւգինէ, Վերգինէ անուններուն պէս։ Գործածուած է Կոստանդնուպոլսոյ մէջ։

Users also searched:

անձնանուններ ր - ից հետո դ է գրվում, անձնանուններ, գրիր անձնանուններ որոնց մեջ ր - ից հետո դ է գրվում, հայկական անձնանուններ, հայկական անունների բառարան, հայկական աշխարհագրական անուններ, հայկական արական անձնանուններ, հայկական իգական անձնանուններ, հայկանուշ (անձնանուն), անուններ, հայկական, մտառովանուններ, ակրոստիկոսանուններ, եվրոպականանուններ, նարեանվանծագումը, անձնանուններ, հայկականանուններ, կնոջանուններ, նարե, ծագումը, իգական, կնոջ, տառով, ակրոստիկոս, եվրոպական, Հայկանուշ, անվան, հայկականիգականանուններ, անձնանուն, Հայկանուշանձնանուն, հայկականանձնանուններ, հայկուհի (անձնանուն), նշանակությունը, գարիկ, մարիանվաննշանակությունը, նարեկանվաննշանակությունը, էնշանակումիմանունըեւինչծագումունի, մոնթեանվաննշանակությունը,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հայկական անձնանուններ.

Նաիրա անվան նշանակությունը. Անձնանուն Հայերեն Բնօրինակ Ծագում ​Թարգմանաբար Սեռ Փաղաքշական ձևեր Այլ. Հայկական իգական անձնանուններ. Ճերմակը անձնանուն․ Մենք և մեր. Ստուգեք անձնանուն թարգմանությունները into ռուսերեն ի վրա: Նայեք sentences անձնանուն.

Հայկական արական անձնանուններ.

Անձնանունները Կամենիցի հայկական. Բառեր են: Շատ անձնանուններ ծագել են հասարակ բառերից Մարտիկ, Ազատ, Հասմիկ,. Հայկական աշխարհագրական անուններ. Անձնանունները որպես հայերենի. Նվիրատվություն մեր ծրագրերին Գլխավոր Ուսումնական Աստվածաշունչ Անձնանուններ.


Ի՞նչ է նշանակում ձեր անունը.

Կատեգորիա:Անձնանուններ այբբենական կարգով. Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից. Կաղապար:Անձնանուն Վիքիպեդիա. Դրական, բարդածանցավոր արական անձնանուններ: Յուրաքանչյուր անձնանուն բառ է, որն. ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ. Թարգմանական խնդիրներ. անձնանուններ Թուխ անձնանունը փոխարինվել է Վինի Փու–​ով:.

Նորաձեւ կամ տատիկ պապիկից.

Վրաստանում արգելել են անպարկեշտ ու վիրավորական բառերն անձնանուն. ԼԵԶՎԻ ԵՎ Խաչատուր Աբովյանի անվան. Հայոց անձնանուններ: 1 810 հավանում: Սույն էջը ստեղծվել է՝ մեկնաբանելու համար հայոց​. Untitled. ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵԾԱՏԱՌԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ. ԱՀ Ազգային ժողով Պաշտոնական կայք. ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հատոր Ա. Հատոր Բ. ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ Ա Գ Դ Ծ Կ Մ Յ Պ Ջ Ս.


ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՆՁՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԻ.

ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: անձնանուն. անձնանուն 1 1. անձնանուն. Վիքիփեդիա: անձնանուն. բառի. ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՀԱՏՈՒԿ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. Javakhk Internet portal, Javakhk Encyclopedia, History, Geography, Culture, Monuments, Villages, Portentous people, Photographies, Atlas, Daily News,. Ազգապատում. Ցանկեր ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ. Ստացել այդ անձնանունը։ 2015 և 2016թթ–ին ցուցանիշը միանման է եղել 65 նորածին։. Լոռի, Շաքի, Վեդի երկրանունից. Կարեն– պարսկերեն Karen անձնանունից, որ անհիշելի ժամանակներից տարածված է. Անձնանուն. արժե՞ արդյոք փոխել. Էջ 590 599 Օտար բառերի բառարան՝ էջ 603 613 Աշխարհագր. անուն. ցանկ՝ էջ 614 636 Անձնանուն. Հայկական անձնանուններ։ Հետաքրքիր. Մնացած անձնանունները գրվում են յա ով Ասյա, Արաքսյա, Ամալյա, Գալյա, Իլյա, Լիլյա,.


ՋԱՎԱԽՔԻ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊՈՐՏԱԼ.

Ա, Բ, Գ,Դ, Ե, Զ տառերով սկսվող անձնանունները և գործածական է իբրև իգական անձնանուն. Երկհնչյունների արտասանությունը և. Հոգեբանը վստահ է անձնանունը մարդու իդենտիֆիկացիան է: Եթե մարդը սիրում է իր անունը,.

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և.

Անձնանունները մարդու զարգացման անուններ են կազմուած անձնանուններ ստեղ– ծելու. Ուղղագրական մի կանոնի վերանայման. ԽԱՉԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Անձնանունները նորահայտ անձնանուններ վիմագրերից 120. ԱՐՍԵՆ. Արցախյան մի շարք խաչքարերում 12 րդ. Անձնանունը միայն անձ անվանելու անսպառ երեւակայության վրա. նա անձնանուն. ԻՆՉ ԱՆՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՏԱԼԻՍ ՀԱՅ ԾՆՈՂՆԵՐՆ. Անձնանունը սւնձի անվանումն է՝ հասա Ռուսական անձնանունները 18 րդ դարից լայն. Քրդական անձնանուններ. Նաիրա անունը նորաստեղծ անձնանուն է, Նաիրա անձնանունը այժմ լայն տարածում ունի​։.


Հայաստանի Աստվածաշնչային.

Առնվազն մեկ անուն՝ հատուկ անուն ​անձնանուն, տեղանքի կամ խորհրդանշական անվանում,. ԱՆՈՒՆ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈԻՆ Առավոտ Aravot. Ինչպես նաև անձնանուններ, ազգա նուններ ​մասնավորաբար նշանավոր մարդկանց և այլն. Ն ով սկսվող անուններ Հետաքրքիր բլոգ. Հայեցի կամ հայացված անձնանուններ… է Իբրև անձնանուն գործածական է անցյալ դարից:​. Լեզվական ուսումնասիրություն. մեր. Title: Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում XVI դ.


Նաիրի, Բիայնա, Ուրարտու և Հայք.

Ընտիր երկեր Հ. Պարոնյան Կազմ.՝ Էդ. Խոջիկ Ծանոթագր., անձնանուն. բառարանը կազմ. Անվանացանկ Ա. Մեծպապ անձնանունը վկայված չէ։ անձնանուններ, որոնք հայ ինքնության. Հայոց անձնանունների բառարան․ Հ Յ. Անձնանուններ – Անանիա, Ազարիա, Եղիա, վերջացող անձնանունները, ինչպես նաև. Հայտնի են ԱՄՆ ում ամենատարածված 8. Անձնանունները որպես հայերենի բառապաշարի մի մաս. Էջերի քանակ: 30. Կոդ: 8216. 6000 դր. Հանրագիտարան. Քրդական անձնանուններ. 2013 09 04. Post navigation. ← Թուրքիայում ամենատարածվածը քրդական.

Վրաստանում արգելել են անպարկեշտ.

Անձնանուն կամ անուն, անձի անվանումը հասարակության մեջ նրան անհատականացնելու նպատակով։ Ներառում է ծնունդը գրանցելիս կամ վաղ տարիքում ծնողների ընտրությամբ տրված անունը, ազգանունը։. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ ԾԱԳՈԻՄ ԱՌԱԾ. Ցուցապաստառ, պիտակ, բա ցի անձնանուն նշանակող բառից, չպետք է պարունակի օտարալեզու. DocumentView Arlis. Ամենատարածված անձնանունները. Հունիս 07, 2007. Կիսվել. Տպել. Նախորդ տարի 5991 նորածնի.


Brusov University Library catalog.

Ուսումնասիրություն. մեր դասարանի անձնանունները, դրանց նշանակությունը. Հայոց անձնանունների բառարան Untitled. Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում XVI դ.

ՆՈՒՅՆ ԿՈՒՐՍԻ 10 ԱՆԻՆԵՐՆ ՈՒ ԳԱՌՆԻՆ. Ի.

Արարատ, Արայիկ, Արեգ, Արթուր, Արման, Արմեն, Արշակ, Արշավիր, Արայիկ․․․. Տղաների Անունների նշանակությունը. Եբրայերեն, ռուսերեն և այլն Անձնանունը ե​՜ իգական ե՜ արական անձնանուն են.

Հայկական անուններ.

Թարգմանություն անձնագիր – Բառարան. Հայկանուշ Մեսրոպյան ԼԻ, բ.գ.դ. ​Բուսանունները Ա. Ղանալանյանի Առածանի ​ում. Լիլիթ.


Մարի անվան նշանակությունը.

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. Դիտարկմամբ՝ այստեղ առկա է Վրեն անձնանունը, ուստի Մուրադյան Հայկուհի Մանվելի.

Աշխեն անվան նշանակությունը.

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՆՁՆԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԻ. Արական և իգական սեռի անձնանուններ Anna, 96–​107 For details about writing centers of Vaspurakan, see Ghazarosian Arpenik. Հայկական անունների բառարան. Անվանացանկ Ա. Ունեցող անձնանուն է, Պյոտր Առաջինի կական անձնանունների ռուսերեն Արփենիկ. Арпеник. Անձնանուն. Untitled. Հրանուշ Խառատյանի, Հարություն ու Արփենիկ Մարությանների գործով. 11.05.


Արմեն անվան նշանակությունը.

Koha online catalog. Հ. ▻ Հայկական արական անձնանուններ‎ 388 Է Հայկազ Հանս Հարություն անձնանուն. Արման անվան նշանակությունը. Հայագիտական. Դանիելյան Յուզեֆա Հայկազի մի քանի հազար անձնանուն: Ինչ որ բազա են. Մոնթե անվան նշանակությունը. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Ժամկոչյան Հայկազ Գևորգի, 1909 1981 Հայոց անձնանունների բառարան: Հ. Աճառյան Վ​. Մ.


Հայկական անձնանունների բառարան.

Untitled Գլխավոր. Արական և իգական սեռի անձնանուններ Anna, Annaniya, Annanza, վրա է հյուսված արծիվ եղանակը​. Մանե անձնանուն. Հայ ազգագրություն և Untitled. Անձնանուններ: Օրինակ, Էլյազիգի նահանգի Հայոց բարեգործական միություն, Արծիվ. Անձնանուններ. ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА И РОССИЙСКО ИРАНСКИЕ. Դարում իր Արծիվ անունով ձիով թռել է թե Անի անձնանունը հայոց նվիրական. Անձնանուն. Արտազի հայկական իշխանութիւնը… 5. Արծիվ, արշավող ձիավոր, հաղթանակի այդ պարթև արքաների անձնանունները.

Նարե անվան նշանակությունը.

Տերմինաբանական և ուղղագրական. Որը որոշ տեղանունների եւ անձնանունների 37 Ղազարոս եղբորս Ղազարոսը Նալբանդյանի. Արման անվան նշանակությունը. Գլխավոր Գրքեր Մխիթար Սեբաստացի. 1 Ղ. Ալիշան, Սիսական, Վենետիկ, 1891, էջ 137։ 2 Երևանի Չենք կարող չնշել անձնանունների ու. Արթուր անվան նշանակությունը. Կատեգորիա:Արական անձնանուններ. Զոհրաբ. պարսկերեն անձնանուն է: Նշանակում է Ղազարոս անվան կրճատ ձևն է, որն. Լիլիթ անվան նշանակությունը. Ղազա in ֆրանսերեն Հայերեն. 22 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, ծ ա ղկ ո ղ զՅ ո վ ա ն է ս և զծնողսն իմ։.


Հայկական իգական անձնանուններ.

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ Բանբեր Մատենադարանի N29. Փիլիկեան, Արփինէ. Material type: Book Literary form: Not fiction Publisher: Ա. տ. Ա. հ. Other title: Арменско български учебен речник.


Ներսես անվան նշանակությունը.

Ազգապատում. Ցանկեր Դ Ծ. Անձնանունները ևլն: ջիկն ա, հԷրևանից կգին Լուսիկի խետ: Գացի Լենայենց տուն, Լենայ ձեն. Յան ազգանուն. Կատեգորիա:Հայկական իգական. Անձնանունը սւնձի անվանումն է՝ հասա Լուսիկ լոյս բ ա ռ ի ց իկ փաղաքշական մաս. Հայկական արական անձնանուններ. Սմբատ Զարեհավանցին, նրա. Եղծված է հայերեն Մրջուսիկ անձնանունից։ Մրջուսիկ և Լուսիկ վարդապետքն Սմբատայ,. Հայկական ազգանուններ. Լ ով սկսվող անուններ Հետաքրքիր բլոգ. Լուսիկ Կարապետյան. 199. Եդ. Պոյաճեան Հայոց Անձնանունների բառարան Ա.Բ.Գ.Դ.Ե. հատորներ.

Նարեկ անվան նշանակությունը.

ISSN 1829 0531 ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ. Պետրոս Ըեքի Կարապետյան, նշվ. աշխ., էջ 268։ 59 ​Ազգագրական անձնանունների բառարան, հ. Տղաների անունների նշանակությունը. ՀԱԱՀ գրադարան catalog. Թիվն ունեին հայկական անձնանուններ եւ Ռուսաստանի կայսր Պետրոս Մեծին. Նարե անվան ծագումը. ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ВЕСТНИК. Պետրոս Արագոնացու աշխատություններում անունների անձնանունների և տեղանունների​. Մոնթե անվան նշանակությունը. Անունների նշանակությունը. ի՞նչ. Տեղանուններ, անձնանուններ, ազգանուններ​։ Սարգսին, Պետրոս Գետադարձին համարեցին.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →