Back

ⓘ Սիոն (ամսագիր)
                                     

ⓘ Սիոն (ամսագիր)

"Սիոն", Կրօնական-Գրական-Բանասիրական Պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան: Լոյս կը տեսնէ 1866 թուականէն, Երուսաղէմի մէջ: ։

                                     

1. "Սիոն" ամսագրի խմբագիրները

Սիոն Ամսագրի հիմնադիրը Տիգրան Սաւալանեանն է:Խմբագիրներ՝ Սաւալանեան, Տիգրան Թումայի, 1821-1896.

Արժէքաւոր են ամսագրին մէջ տպագրուած՝ Հայ եկեղեցւոյ ազգային դիմագիծը հաստատող ուսումնասիրութիւնները։

                                     

2. Սիոն ամսագրի բովանդակութիւնը

Կրօնական նիւթերէն զատ, ամսագրին մէջ տեղ կը գտնեն նաեւ պատմութեանը, բանասիրութեանը, լեզուագիտութեանը, մատենագիտութեանը, հայ մշակոյթին, գրչութեանը վերաբերող յօդուածներ։ Հեղինակներն են՝ Եղիշէ Դուրեանը, Գարեգին Յովսէփեանը, Ներսէս Ակինեանը, Սիրարփի Տէր-Ներսէսեանը եւ ուրիշներ։

Ամսագրի գրական բաժնին մէջ կը ներրկայացուի հայ գրական ստեղծագործութիւններ, մասնաւորապէս բանաստեղծութիւններ։ Կանդրադառնայ նաեւ գաղութահայ կեանքին, կաջակցի հայապահպանութեանը, հայրենիք-սփիւռք կապերու ամրապնդմանը։

                                     

3. Հրատարակութիւններ

 • Նշանեան Մ․, Տպարան առաքելական աթոռոյն Ս․ Յակոբեանց Երուսաղէմի, Երուսաղեմ, 1933։
 • Աղաւնունի Մ․, Միաբանք եւ այցելուք Հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, 1929։
 • Օրմանեան Մ․, Հայկական Երուսաղէմ, Երուսաղեմ, 1931։
 • Յովհաննէս Հաննա Երուսաղեմացի, Գիրք պատմութեան սրբոյ եւ մեծի քաղաքիս Աստուծոյ Երուսաղէմս․․․, ԿՊ, 1731։
 • Բառնաբաս Գանձակեցի, Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղէմի․․․, ԿՊ, 1872։
 • Մամուրի Հ․, Հայերը Երուսաղէմի մէջ ամենահին ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը Ա․տ, 1963։
 • Տէր-Յովհաննէսեան Ա․, Ժամանակագրական պատմութիւն Ս․ Երուսաղէմի, հ․ 1-2, Երուսաղէմ, 1890։
 • Նոյնի, Հայկական հին վանքեր եւ եկեղեցիներ սուրբ երկրին մէջ, Երուսաղէմ, 1931։
 • Westport, Conn. and London, 1993;
 • The Armenians in Jerusalem and the Holy Land, Lenven, 2002;
 • Tsimhoni D., Christian Communities in Jerusalem and the West Bank Since 1948,
 • Azarya V., The Armenian Quarter of Jerusalem, London, Los Angeles and Berkeley, 1984;
 • Armenian Art Treasures of Jerusalem, New Rochelle, New York and Oxford, 1979;
 • Սաւալանեանց Տ․, Պատմութիւն Երուսաղէմի, հ․ 1-2, Երուսաղէմ, 1931։
 • Krikorian G., Through the Armenian Needle, Antelias, 2002.
 • Sanjian A. K., The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge, Mass, 1965;
 • Կիւքճեան Վ․, Հայ Երուսաղէմը դարերու մեջ, Երուսաղեմ, 1965։
 • Hintlian K., History of the Armenians in the Holy Land, Jerusalem, 1976, second edition, 1989;
 • Antreassian A., Jerusalem and the Armenians, Jerusalem, 1969;
 • Մանուկեան Ս․, Հայ Երուսաղէմ, Բոստոն, 1948։