Back

ⓘ Կարպիս Ափրիկեան
                                     

ⓘ Կարպիս Ափրիկեան

Մայէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան, ֆրանսահայ երաժշտահան, խմբավար, Փարիզի "Սիփան-Կոմիտաս" երգչախումբի երկարամեայ ղեկավար: Մաէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան մեծապէս նպաստած է Եւրոպայի մէջ Կոմիտասի, Կանաչեանի, Ալեմշահի գործերուն ծանօթացումին: Ան իր տաղանդով ու վարպետութեամբ հայ երաժշտութեան երկնակամարին վրայ դարձած է եզակի անուն մը, որուն վաստակը արժանի է ամէն յարգանքի ու մեծարանքի: Հայ երգի եւ երաժշտութեան երախտապարտ սպասարկուն: 57 տարի ոչ միայն իր ուսերուն վրայ կրած է "Սիփան-Կոմիտաս" ը, բայց նաեւ հասցուցած է անհամար երգիչներ, յօրինած է երգեր, օրաթորիօներ: Եւ այս ամբողջը՝ Սփիւռքի ծանօթ պայմաններուն մէջ:

                                     

1. Կենսագրութիւն

75 տարի առաջ Կարպիս Ափրիկեանը սկսաւ երաժշտութեամբ զբաղիլ: 15 տարեկանին Աղեքսանդրիոյ Եգիպտոս Պօղոսեան ազգ. վարժարանի երաժշտութեան ուսուցիչ Աշոտ Պատմագրեանի աշակերտ, անոր բացակայութեան ինք կը ստանձնէր տարեվերջի հանդիսութեան երգչախումբին ղեկավարութիւնը: Իսկ ուսուցիչին մեկնումէն ետք դարձաւ անոր յաջորդը, մինչ 1953:

Փարիզ մեկնելէ առաջ Կ. Ափրիկեան Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ մէջ շարք մը համերգներով լուրջ գործունէութիւն ծաւալեց, ինչպէս "Ալհամրա" հանրածանօթ հանդիսասրահին մէջ։ Երաժշտութեան բնագաւառին մէջ առաջնակարգ դէմք դարձաւ, արժանանալով մինչեւ իսկ Եգիպտոսի նախագահին գնահատանքին:

Եթէ Մայէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան ջանքերը չըլլային, Գ. Ալեմշահի "Աւարայրի ճակատամարտը" համանուագային վիպերգութիւնը poe՛me symphonique պիտի նուագուէ՞ր Երեւանի մէջ։ Նույնն է պարագան իր "Սասունցի Դաւիթ" օրաթորիոյին, որ դիւցազներգական բնոյթով համանուագախմբային երկ է ու կը պարունակէ մեներգեր, խմբերգեր:

Լեւոն Շանթ իր նշանաւոր գործը կոչած էր "Հին Աստուածներ". Կարպիս Ափրիկեանգտած էր Բարսեղ Կանաչեանի այդ թատերգութեան համար յօրինած դաշնամուրի բաժին մը եւ ջութակի ու թաւջութակի կցկտուր հատուածներ: Անոնց վրայ հիմնուելով, ան յաջողութեամբ ստեղծեց մէկ արարնոց, խտացրած "Աբեղան" օփերան, որ համանուագախմբային երկ մըն է: Իրեն կը պարտինք նուագախումբի ընկերակցութեամբ "Նանօր" -ի ժողովրդականացումը. Կանաչեան-Ափրիկեանի "Նանօր" -ը դարձաւ կոթող մը եւ միջազգային երաժշտասէրներու մօտ լաւ ընդունելութեան արժանացաւ:

Մայէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան Հետագային Կանաչեանի բազմաթիւ գործերուն գործիքային բաժիններ աւելցուցած է, ինչպես "Շուշօ" -ին, "Վարդերի հետ" -ին, որոնք այլեւս գրեթէ չենք լսեր Արեւմտեան Եւրոպայի երկիրներուն մէջ.

Ինչ կը վերաբերի Կոմիտասեան պատարագին, Մայէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան նկատած է, որ զայն խառն երգչախումբի պատշաճեցնելու բոլոր փորձերը գոհացուցիչ արդիւնք չեն տուած, անոնց հնչեղութիւնը մնացած ըլլալով թեթեւ, նոյնիսկ միապաղաղ: Ինքն իր նոր մօտեցումով պայծառութիւն մը բերած է, նկատի ունենալով tessitur-ը, այսինքնՙ երգաձայնի մօտաւոր հնչածաւալը, երգողներուն համար ամենէն նպաստաւորը, յարմարագոյնը: Ըրածը "փոխագրութիւն-վերագրութիւն" կարելի է կոչել: Նոյն աշխատանքը կատարած է մեր հիասքանչ գոհար շարականներուն վրայ:

                                     

2. Երկերն ու ստեղծագործութիւնները

Բազմաթիւ են Մայէսթրօ Կարպիս Ափրիկեան երգահանին երկերը: Ցիշենք քանի մը հատը, համառօտ կերպով, որոնք արժանի են հետագային աւելի մանրակրկիտ քննարկումներու. "Լճակր" իր հաճելի ձայնակայքի փոփոխութիւններով։

Հարսանեկւսն փոքր փունջ" ՝ երամշտահանը նոր ուղի մը կը բանայ հայ երգացանկին մէջ:

"Լամէնթօ, ողբ" նուիրուած կոմիտասին,

"Մութն էր երկինքը" մելամադձոտութեամբ, տարբեր մթնոլորտ մը,

"Զըլլար, չըլլար" քոնթրը փուանթիք բազմաձայնութեան այլ ձեւ, մեղեդիական եւ ռիթմիք, Զուարթաիսօսութիւն:

Հուսկ կը հասնինք կանաչեան - Ափրիկեան "Աբեղան" օփերային:

                                     

3. Խոհեր, Սրտէ Բխած Խօսքեր, Ուղղուած Կարպիս Ափրիկեանին, Իր Ծննդեան 90ամեակին Առթիւ

Աւելի քան կէս դար նուիրումով, անխոնջ, "առանց դուլի ու լքումի" պիտի ըսէր մեծ գրագէտը՝ Յակոբ Օշական, դաստիարակեցիք, ղեկավարեցիք "Սիփան-Կոմիտաս" երգչախումբը, վեհանձնաբար փոխանցեցիք ձեր թանկագին գիտելիքներուն մեծ մասը, անհուն սէրը՝ հայ երգին ու երաժշտութեան: Երախտապարտ ենք:

Բծախնդրութեամբ սորվեցուցիք անհամար գեղեցիկ, գողտրիկ երգեր… Յատուկ տեղ մը կը գրաւեն մեր սիրտերուն մէջ "Սասունցի Դաւի" չ օրաթորիօն, մեր եկեղեցւոյ Սուրբ եւ անմահ պատարագը, ինչպէս նաեւ փունջ մը հիասքանչ շարականները: Երախտապարտ ենք:

Ձեր 90րդ տարեդարձին ուրախ առիթով, "Սիփան-Կոմիտաս" երգչախումբի հաւատարիմ անդամները սրտանց՝ կատարեալ առողջութիւն կը մաղթեն ձեզի եւ ձեր ազնիւ տիկնոջ՝ Աննիկին:

Ապրիք ուրախ ու երջանիկ, շրջապատուած՝ հարազատներով:

Ձեր վարձքը կատա՛ր, յարգելի, սիրելի մայէսթրօ: "Սիփան-Կոմիտաս" երգչախումբէն՝ ԱՐՓԻՆԷ ՏԱՏԵԱՆ 8 Հոկտեմբեր 2016

                                     

4. Աղբիւրներ

 • Կարպիս Ափրիկեան Garbis Aprikian
 • ԿԱՐՊԻՍ ԱՓՐԻԿԵԱՆ՝ 90 ՏԱՐԵԿԱՆ Փարիզի Մէջ Նշուեցաւ Ամէնուն Մայէսթրոյին Երրորդ 30ամեակը
 • Ծնած է ֆրանսահայ երաժշտահան, խմբավար, Փարիզի "Սիփան-Կոմիտաս" երգչախմբի երկարամեայ ղեկավար Կարպիս Ափրիկեանը
 • Հայ երգի եւ երաժշտութեան երախտապարտ սպասարկուն
 • Մաէսթրօ Կարպիս Աֆրիկեան երաժշտահանն ու խմբավարը
 • Ամանորի Նուէրս` "Սիփան-Կոմիտաս" Երգչախումբի Անտիպներու Խտասալիկը Ղեկավար` Կարպիս Ափրիկեան
 • Garbis Aprikian, Choeur Sipan-Komitas, Meguerditch Boghossian, Sonia Nigoghossian - Nanor: deuxième
 • ՄԱԷՍԹՐՕ ԿԱՐՊԻՍ ԱՓՐԻԿԵԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆՆ ՈՒ ԽՄԲԱՎԱՐԸ Բժիշկ Լեւոն ՄՈՄՃԵԱՆ, Փարիզ
 • 2002 Կարպիս Ափրիկեան, Հայկական երաժշտութեան մարզէն ներս իր կատարած ներդրումներուն համար.
 • Folklore dArménie Chorale Sipan-Komitas / Garbis Aprikian
 • ՄԱԷՍՏՐՕ ԿԱՐՊԻՍ ԱՓՐԻԿԵԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆՆ ՈՒ ԽՄԲԱՎԱՐԸ
                                     
 • Հրանդ Աճէմեանն ու Սարգիս աւ. քհնյ. Անդրէասեանը, վեր. Մանասէ Շնորհօքեանն ու Կարպիս Գազանճեանը, Անգինէ Քէշիշեանն ու Անդրանիկ Սարեանը եւ դեռ մեծաթիւ այլ գրիչներ

Users also searched:

...
...
...