Back

ⓘ Անասնաբուծութիւն
Անասնաբուծութիւն
                                     

ⓘ Անասնաբուծութիւն

Անասնաբուծութիւն, գիւղատնտեսական գիտութիւն եւ բնագաւառ, որ կը զբաղի գիւղատնտեսական կենդանիներու բուծմամբ՝ անասնաբուծական մթերքներու արտադրութեան համար։ Անասնաբուծութեան մէջ կը մտնեն նաեւ գիւղատնտեսական կենդանիներու աճեցումը եւ բազմացումը։

Իրենց նշանակութեամբ յատկապէս աչքի կիյնան կաթնտու եւ մսատու տաւարաբուծութիւնը, ոչխարաբուծութիւնը, խոզաբուծութիւնը եւ թռչնաբուծութիւնը։ Անասնաբուծական մթերքներու արտադրութեան մէջ այդ ճիւղերու բաժինը կը կամէ աւելի քան 90%։ Անասնաբուծութեան զարգացումով մեծ մասամբ կորոշուի բնակչութեան սնունդի լիարժէքութիւնը՝ կենդանական սպիտակուցի սպառման գործին մէջ։ Անասնաբուծական ծագում ունեցող բոլոր մթերքները աչքի կիյնան բարձր կալորիականութեամբ եւ սննդային արժէքով։

Անասնաբուծութիւնը անհրաժեշտ հումք կը մատակարարէ նաեւ վերամշակող արդիւնաբերութեան՝ սնունդի, տեքստիլ, կաշուի եւ մի քանի այլ ճիւղերու։ Կրանյ կարեւոր նշանակութիւն ունենալ տուեալ երկրի արտադրողական ոյժերու զարգացման գործին մէջ։

                                     

1. Կապը բուսաբուծութեան հետ

Անասնաբուծութեան բոլոր ճիւղերու բնորոշ առանձնայատկութիւնը բուսաբուծութեան հետ ունեցած սերտ կապն է։ Անասնաբուծութիւնը կօգտագործէ կերային կուլտուրաները, մարգագետիններու եւ արուտավայրերիու բուսականութիւնը, ինչպէս նաեւ դաշտավարութենէն առաջացած մնացուկները, որոնք կը վերածէ սննդամթերքներու եւ անհրաժեշտ հումքի ։ Անասնաբուծութութիւնը իր հերթին բուսաբուծութեան ճիւղերու համար կը մատակարարէ օրգանական պարարտանիւթ՝ գոմաղբ։ Գոմաղբի ձեւով դաշտ կը տեղափոխուի կենդանիներուն կերցրած օրգանական նիւթերու ընդհանուր քանակի մօտ 40%-ը։