Back

ⓘ Անանիա Շիրակացիի Յուշարձան (Երեւան, ԵՊՀ)
Անանիա Շիրակացիի Յուշարձան (Երեւան, ԵՊՀ)
                                     

ⓘ Անանիա Շիրակացիի Յուշարձան (Երեւան, ԵՊՀ)

Հայ փիլիսոփայ, աստղագէտ, մաթեմադիկոս Անանիա Շիրակացիի յուշարձանը տեղադրուած է 1999 թուականին ԵՊՀ-ի կենդրոնական մասնաշէնքի մօտ։ Այս Անաիա Շիրակացիի երկրորդ արձանն է Երեւանի մէջ։ Առաջինը 1963 թուականին տեղադրուած է Մատենադարանի մօտ։

                                     

1. Տե՛ս նաեւ

  • ‎Թորոս Ռոսլինի հուշարձան Երեւան
  • ‎Մխիթար Գոշի հուշարձան Երեւան
  • ‎Մովսես Խորենացու հուշարձան Երեւան
  • Մեսրոպ Մաշտոցի հուշարձան Երեւան
  • ‎Գրիգոր Տաթևացու հուշարձան Երեւան
  • ‎Ֆրիկի հուշարձան Երեւան