Back

ⓘ Ստորոգութիւն:Շէնքեր եւ կառոյցներ
                                     

ⓘ Շէնքեր եւ կառոյցներ

  • պատուհանները արեւելեան եւ հարաւային կողմերէն Ըստ դրան շրջանակին վերի սեմին վրայի արձանագրութեան Ս. տաճարը կը վերաբերի Յակոբին եւ վերաշինուած է ԺԹ. դարուն
  • են Է. դարու պատմիչներ Սեբէոսը եւ Մովսէս Կաղանկատուացին Անիկա իբրեւ բնակավայր գոյութիւն ունեցած է մինչեւ ուշ միջնադար եւ գտնուած է Խաչէնի իշխանութեան տարածքին
  • կողմէն շռշռալով կը վազէ շատ բարձրէն եւ կ անցնի վանքին հարաւային ստորոտին խորագոյն ձորով, կը դառնայ դէպի արեւելք եւ սրընթաց կը վազէ դէպի Թարթառ: Բլրակին
  • պարսպապատ ճարտարապետական համալիր, Սիւնիքի մարզ, Հայաստան Հալիձորի բերդին մէջն է եւ անոր պարիսպներուն տակն է որ Դաւիթ Բեկի գլխավորութեամբ հայկական ուժերը տարած
  • արձանագրութիւններուն համաձայն եկեղեցին կառուցած են Աղուանից կաթողիկոս Սիմէոնը եւ իր եղբայր Իգնատիոս վարդապետը 1664 - ին նուիրատուութիւններու շնորհիւ: Եկեղեցին
  • թուականին իսկ երկրորդը Աբովեան եւ Սայաթ - Նովա փողոցներու անկիւնը Փողոցի 27 շէնքին մէջ է Հայաստանի Հանրապետութեան ուժի եւ բնական պաշարներու նախարարութեան
  • ատեն 1868 - ի երկրաշարժէն աւերուած է միանաւ եկեղեցին, եւ վնասուած գմբէթը, որմէ ետք Գտչավանք լքուած եւ ամայացած է: Վանքը ունէր բազմաթիւ գրչագիրեր, որոնք ստեղծած
  • հանգստարանէն եւ այլ քանդուած շինութիւններէ Եկեղեցւոյ եւ գաւիթին պատերը կառուցուած են կոպտատաշ կրաքարէ, ունին պարզ եւ անպաճոյճ տեսք մը Մուտքերուն եւ լուսամուտներուն
  • Տող գիւղի կեդրոնը Ներկայիս կը գտնուի բարւոք վիճակի մէջ Իր համաչափութեան եւ ընդհանուր յատկանիշներով նման է Արցախի Հանրապետութեան Ասկերանի շրջանի Աւետարանոց

Users also searched:

...