Back

ⓘ Վարուժան Աճէմեան
                                     

ⓘ Վարուժան Աճէմեան

Վարուժան Աճէմեան 1917 ծնած է Պոլիս: Իր ուսումը ստացած է Մխիթարեան վարժարանին մէջ, զոր աւարտելէ ետք ընդգրկած է հաշուակալութեան ասպարէզը։

Կանուխէն հետեւած է գրականութեան։ Իր առաջին գրութիւնը որ պատմուածք մըն է, լոյս տեսած է 1935-ին Պոլսոյ "Ժամանակ" թերթին մէջ։ Իր հրատարակուած գործերն են.

  • "Քովնտի Փողոց", պատմուածքներ Պոլիս 1945
  • "Կեանքի Մը Վրայ Նայիլ" Պուէնոս Այրէս, 1964, արդիաշունչ թատերգութիւններ։
  • "Պատուհանը Բաց Չեն Թողուր" եւ "Ամէն Մարդ Իր Թուղթը Ունի" Պոլիս 1957, "Սան" Ամսագիր

Առաջին երկուքը նէրկայացուած են Պոլսոյ Մխիթարեան Սանուց Միութեան մէջ. իսկ երրորդը՝ Պուէնոս Այրէսի մէջ։

Պուէնոս Այրէսի մէջ 1993-ին կը հրատարակուի "Լռութենէն Անդին" թատերգութիւններու եւ պատմուածքներու հատորը, մեկենասութեամբ Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր Դերձակեանի նախկին պոլսահայ:

Մխիթարեան Սանուց Միութեան բեմին վրայ ներկայացուած է նաեւ "Ներսէն ու Դուրսէն" թատերախաղը, որ ցարդ չէ տպագրուած։

Վ. Աճէմեան ունի անտիպ՝ բազմաթիւ թատերգութիւններ։

Աշխատակցած է Պոլսոյ գրեթէ բոլոր թերթերուն եւ հանդէսներուն, նաեւ աշխատակցած է Պէյրութի մէջ հրատարակուող "Շարժում" եւ "Սարտարապատ" շաբաթաթերթերուն։

Տուած է երգիծական դիմանկարները՝ հանրածարօթ մտաւորականներու, Բագարատ Թեւեանի "Երջանիկ" տարեգիրքերուն մէջ 1946, 1949:

                                     

1. Գործեր

1967-էն սկսեալ մշակած է նաեւ բանաստեղծութեան արուեստը, տալով համամարդկային զգացումներով տոգորուած՝ գողտրիկ քերթուածներ։

Տաղանդաւոր գրող մըն է Վարուժան Աճէմեան։ Գիտէ պարզ նիւթ մը շահեկան դարձնել, ինքնատիպ յղացումներով եւ հաճելի սրամտութիւններով համեմելով զայն։ Վարպետօրէն կը ներկայացնէ իր ստեղծած հերոսները, տալով անոնց ինքնուրոյն դիմագիծ եւ նկարագիր։ Առ հասարակ անոնք ժողովուրդին խոնարհ խաւէն սերած տիպարներ են, կլանուած՝ իրենց առօրեայ հոգերով։

Ոճը անսեթեւեթ է ու վճիտ, նրբամիտ ու գունագեղ է։

1992 Մարտին, Վարուժան Աճէմեան իր ծննդեան 75 ամեակին առթիւ Հայաստանի Մշակութային կապի Կոմիտէի Նախագահ՝ Հրաչիկ Սիմոնեանէն ստացած է շնորհաւորագիր մը, որպէս գրող եւ հասարակական ու մշակութային գործիչ։ Իսկ անկէ առաջ, իբրեւ հիւր Մայր Հայրենիք գտնուած շրջանին Հայրենի գրողներու կողմէ պատրաստուած էր իր կեանքին ու գործերուն նուիրուած՝ մէկ ժամնոց տեսերիզ մը։

1956-էն սկսեալ ընտանեօք հաստատուած են Պուէնոս Այրէս: Վեց տարի պաշտօնավարած է տեղւոյն Մխիթարեան վարժարանին մէջ, որպէս հայերէնի ուսուցիչ։ Ապա պաշտօնավարած է Հ.Բ.Ը.Մ. Մարի Մանուկեան եւ Դերձակեան երկրորդական վարժարաններուն մէջ. այս վերջինին հիմնադիրն է ազգային բարերար Պրն. Գրիգոր Դերձակեանը:

                                     
  • հեղինակ Աւրելիանոս Բոնձիլագուան Շրջանաւարտներէն են Դանիէլ Վարուժան Թովմաս Թերզեան, Մկրտիչ Աճէմեան Վ Սվաճեան, Ա Արապեան, Վ Փափազեան, Յ Փափազեան, Է Շահին